Avansert søk

17 treff

Bokmålsordboka 7 oppslagsord

ANS

forkorting

Betydning og bruk

forkorting for ansvarlig selskap

merke 1

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt merki; av mark (4

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • sette et merke i margen;
  • lime et merke på kofferten;
  • selge merker;
  • gå med foreningens merke på jakken
 2. Eksempel
  • utslett er et merke på visse barnesykdommer
 3. Eksempel
  • at gjøken galer, er et godt merke
 4. Eksempel
  • fett setter stygge merker på klærne;
  • alderen har satt sine merker på henne
 5. Eksempel
  • vin av gammelt, godt merke

Faste uttrykk

 • bite seg merke i
  legge merke til
  • det er verdt å bite seg merke i dette utsagnet
 • legge merke til
  bli oppmerksom på;
  observere
  • en detalj som det er verdt å legge merke til;
  • dette har han ikke lagt merke til før
 • sette merker etter seg
  ha varige følger;
  ha stor betydning

gaum

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt gaumr

Betydning og bruk

ans, akt, oppmerksomhet
Eksempel
 • gi gaum på noe

-ant 2

adjektiv

Opphav

av fransk -ant og latin -ans, genitiv -antis; jamfør -ent (2

Betydning og bruk

suffiks brukt for å betegne væremåte;

-ens

substantiv hankjønn

Opphav

jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse

Betydning og bruk

etterledd i abstrakte substantiv, særlig med gresk eller latinsk opprinnelse;

-anse

substantiv hankjønn

Uttale

-anˊse; -anˊgse

Opphav

av fransk -ance og latin -antia; jamfør -ans og -ens

Betydning og bruk

suffiks brukt i abstrakte substantiv, ofte sammenheng med ord på -ere;
i ord som balanse og toleranse

ans

substantiv hankjønn

Opphav

av anse (1

Betydning og bruk

oppmerksomhet, interesse (for)
Eksempel
 • gi ans

Nynorskordboka 10 oppslagsord

ANS

forkorting

Tyding og bruk

forkorting for ansvarleg selskap

merksemd

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

 1. det å vere merksam;
  Døme
  • oppgåva set krav til orienteringsevne og merksemd
 2. Døme
  • vekkje merksemd

merke 1

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt merki; av mark (5

Tyding og bruk

 1. Døme
  • setje eit merke med blyant;
  • lime eit merke på kofferten;
  • gå med merket til foreininga på jakka
 2. Døme
  • utslett er eit merke på visse barnesjukdomar
 3. Døme
  • at gauken gjel, er eit godt merke
 4. Døme
  • feitt set stygge merke på kleda;
  • bere merke etter ei ulykke
 5. Døme
  • vin av godt, gammalt merke

Faste uttrykk

 • bite seg merke i
  feste seg nøye ved (noko)
  • han beit seg merke i ei setning i sakspapira
 • leggje merke til
  bli merksam på;
  anse, akte, observere
  • du legg merke til så mange ting;
  • ein detalj som er verd å leggje merke til
 • setje merke etter seg
  ha varige følgjer;
  ha stor innverknad

hygge 2

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt hyggja ‘tanke, hug’; jamfør hyggje (1

Tyding og bruk

 1. Døme
  • vit og hygge
 2. Døme
  • finne hygge

ans

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Opphav

av anse

Tyding og bruk

 1. sans, interesse (for);
  Døme
  • gje ans på
 2. Døme
  • miste både ans og sans

gaum

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt gaumr; samanheng med (2

Tyding og bruk

Døme
 • lese boka med gaum

Faste uttrykk

 • gje gaum på
  leggje merke til, anse (vel) etter, ta ad notam

-ens

substantiv hankjønn

Opphav

jamfør tysk -enz og latin -entia; jamfør -ans og -anse

Tyding og bruk

etterledd i abstrakte substantiv, særleg med gresk eller latinsk opphav;
i ord som dissens, frekvens, potens og valens

-ant 2

adjektiv

Opphav

av fransk -ant og latin -ans, genitiv -antis; jamfør -ent (2

Tyding og bruk

brukt i adjektiv som fortel om veremåte;

-anse

substantiv hankjønn

Uttale

-anˊse; -anˊgse

Opphav

av fransk -ance og latin -antia; jamfør -ans og -ens

Tyding og bruk

suffiks i abstrakte substantiv, ofte samanheng med verb på -ere;
i ord som balanse og toleranse

akt 2

substantiv hokjønn

Opphav

frå lågtysk

Tyding og bruk

 1. Døme
  • gje akt på det eg seier
 2. Døme
  • halde i akt og ære

Faste uttrykk

 • gjev akt!
  stå i gjevakt
 • ta seg i akt
  passe seg