Artikkelside

Bokmålsordboka

-ans

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en -ans-ansen-anser-ansene

Opphav

av fransk -ance og latin -antia

Betydning og bruk

suffiks i substantiv;