Personvern

Informasjonskapslar

Ordbøkene brukar av tekniske årsaker informasjonskapslar (cookiar) for å handtere innstillingar og hjelpespråk. Informasjonkapslane blir ikkje brukte til å identifisere deg eller logge aktiviteten din. Informasjonskapslar blir berre lagt inn viss du aktivt bruker følgjande funksjonalitet:

  • byter visningsspråk
  • gjer endringar i innstillingane
  • endrar kor mange treff som blir viste per side i avansert søk

Brukarstatistikk

Søkjeord blir logga på serveren, men vi bruker dette berre til å lage søkjestatistikk. Vi brukar ein Nginx-webserver der loggane blir overskrivne etter ei stund, slik at IP-adressene ikkje blir lagra permanent nokon stad. Vi loggar òg bruken av enkelte funksjonar på nettsida med plausible.io, som ikkje lagrar IP-adresser eller annan informasjon som kan knyte bruksstatistikken til enkeltbrukarar. Les mer om korleis Plausible handterer data