Tilgjenge

Vi har som mål at ordbøkene.no ikkje berre skal oppfylle krava i tilgjengeerklæringa, men at sida skal vere brukarvenleg for alle. Her kjem nokre råd om korleis du kan nytte sida med tastatur og skjermlesar.

Tastaturnavigasjon

Dersom søkjefeltet ikkje er aktivt, kan du nå det ved å taste Shift+7. Du søkjer ved å trykke returtasten (enter), eller ved å velje eit søkjeforslag med piltastane. Søkjeresultata vil da visast som tekst og overskrifter med alt innhaldet presentert.

Dersom du ønskjer å navigere med tabulatortasten, rår vi deg til å slå på listevisning i innstillingar. I listevisning blir resultatene viste som lenkjer med utdrag frå innhaldet. Dersom du vil sjå alt innhaldet, kan du følge lenkja til artikkelsida for oppslagsordet.

JAWS

I skjermlesaren JAWS rår vi ikkje å byte til listevisning i innstillingane, men å navigere i overskriftene. Søkjeresultata er eit hierarki med namnet på kvar ordbok øvst. Under ordboktittelen finn du kvart oppslagsord, og etter det lister med treff i bøygde former, omsetjingar og forslag til liknande søkjeord.

For å få oversikt over søkjeresultata med JAWS kan du bruke overskriftlista (insert+F6). Dersom du ikkje får opp denne lista, kan det vere du må slå på virtuell markør med insert+Z