Hjelp

Du kan vise innhaldet i ordbøkene på tre måtar: vanleg søk, artikkeloppslag og avansert søk. I vanleg søk blir du sendt vidare til oppslagsordet dersom det einaste treffet er ei bøygd form av dette ordet. Dersom du har fleire treff i bøygde former, kan du sjå dei i ei liste med lenkjer. Du kan samanlikne to søkjeord ved å bruke teiknet |. Dersom du samanliknar flere enn to ord eller nyttar jokerteikn, blir du sendt til avansert søk. Les meir om avansert søk her.

Kvart oppslag i ordbøkene med ei bestemt tydning blir kalla ein «artikkel». Dei fullstendige artiklane blir viste som søkjeresultat i vanleg og avansert søk, med mindre du har slått på listevisning i innstillingar. Dersom du vil sjå ein artikkel for seg sjølv, utan dei andre treffa på søkjeordet, kan du trykkje «artikkelside» nedst til høgre i artikkelboksene. Dersom du trykkjer «kopier lenke» eller «del», vil du òg få ei lenkje til artikkelsida, ikkje til søket ditt.

Under søkjeresultata finn du ikkje berre lenkjer til treff i bøygde former, men òg til liknande søkjeord og moglege omsetjingar mellom nynorsk og bokmål.