Ordbøkene på smarttelefon

Nettsida ordbøkene.no har responsivt design, som gjer at innhaldet tilpassar seg både store og små skjermar. Ynskjer du å ha lenkja til Bokmålsordboka og Nynorskordboka på mobilskjermen din, søkjer du opp ordbøkene.no i nettlesaren og legg henne ut som ikon på skjermen. Ikonet ser ut som ein app, og du kan trykkje deg rett inn på nettsida, utan å gå vegen om nettlesaren.

 • Opne forsida av ordbokene.no i nettlesaren.
 • Safari (iPhone) Safari logo
  1. Trykk på deleknappen i nettlesaren: Dele-ikon.
  2. Det kjem opp delealternativ i to rader. I den nedste rada vel du «Legg til på Heim-skjerm» med dette ikonet: Firkanta ikon med plussteikn Det kan hende du må drage rada frå høgre for å kome til ikonet.
 • Chrome Chrome logo
  1. Opne hovudmenyen i nettleseren: ikon med tre loddrette prikkar
  2. Det kjem då fram ei liste med valalternativ, og du vel «Legg til på startsida», eit stykke nede på lista: Ikon med pil og mobilskjerm
  3. Det dukkar opp eit vindauge som føreslår at du legg til Ordbøkene på startsida. Klikk på valet «Legg til».
 • Samsung Internett Samsung-nettlesar, logo
  1. Opne hovudmenyen i nettlesaren: Ikon med tre vannrette streker
  2. Trykk «Legg til side i» øvst i menyen: Stort plussteikn, ikon
  3. Vel «Startskjerm» i vindauget som dukkar opp.

Ikonet Ordbøkene, ikon ligg no på heim-skjermen din, og du kjem direkte inn på ordboksida ved å klikke på det.