Artikkelside

Nynorskordboka

-ans

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -ans-ansen-ansar-ansane

Opphav

av fransk -ance og latin -antia

Tyding og bruk

suffiks i substantiv;