Artikkelside

Nynorskordboka

suffiks

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit suffikssuffiksetsuffikssuffiksa

Opphav

frå latin perfektum partisipp av suffigere ‘feste noko nedanfor eller bak’

Tyding og bruk

i språkvitskap: ledd, språkelement som kan hengjast eller er hengt etter ei ordstamme;
Døme
  • vanlege avleiingssuffiks i norsk er «-dom», «-leik», «-leg» og «-skap»