Avansert søk

100 treff

Bokmålsordboka 46 oppslagsord

gifte seg

Betydning og bruk

inngå ekteskap;
holde bryllup;
Se: gifte
Eksempel
 • gifte seg til penger;
 • de giftet seg i går;
 • hun giftet seg med drømmedama

bort

adverb

Opphav

norrønt burt(u), brott(u), av í (á) braut (brott) ‘i vei’

Betydning og bruk

 1. fra et sted (der noen eller noe er) til et annet sted som ligger lenger unna;
  av sted, av gårde;
  til forskjell fra ned (1) og opp (1)
  Eksempel
  • reise bort;
  • gå dit bort;
  • jeg skal bort i kveld
 2. i en annen retning
  Eksempel
  • snu, vende seg bort
 3. ute av syne, vekk
  Eksempel
  • komme bort;
  • somle bort noe;
  • bort og gifte seg
 4. fra én persons eie til en annen person
  Eksempel
  • auksjonere bort noe;
  • låne bort noe;
  • bytte bort noe;
  • leie bort
 5. om gradvis opphør av noe:
  Eksempel
  • visne bort;
  • tonen døde bort

Faste uttrykk

 • bort i staur og vegger
  riv ruskende galt
 • bort i/borti natta
  meningsløst, helt galt, absurd
 • falle bort
  ikke gjelde mer; bli borte; dø
 • gjøre seg bort
  prestere dårlig;
  skjemme seg ut
 • gå bort
  • bli borte;
   forsvinne
  • besøke andre
  • (1)
   • hun gikk bort etter lengre tids sykdom
 • gå seg bort
  gå seg vill
 • koke bort
  gå i oppløsning;
  ikke bli noe av
  • hele planen kokte bort;
  • koke bort i ingenting
 • komme bort i
  • røre, snerte
  • bli innblandet i
 • love bort
  gjøre lovnad om å gi noe
 • rive bort
  få til å dø
 • se bort/vekk fra
  ikke ta hensyn til;
  ikke regne med;
  ignorere
  • se bort fra en regel;
  • du kan bare se vekk fra den siste regningen, den er betalt;
  • sett bort fra oss, hvem kommer på festen?

bror

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt bróðir

Betydning og bruk

 1. gutt eller mann i forhold til den eller dem som han har felles foreldre med
  Eksempel
  • den eldste broren min skal gifte seg;
  • hun lekte med brødrene sine
 2. særlig i flertall: mann eller folk i forhold til person(er) av andre nasjoner eller til person(er) med felles interesser;
  jamfør broder (2)
  Eksempel
  • våre brødre i øst;
  • han har omtanke for sine brødre i losjen
 3. medlem av munkeorden;
  jamfør lekbror og ordensbror
  Eksempel
  • bror Johannes

alter

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt altari, altara; av latin altare

Betydning og bruk

 1. i den kristne kirke: bord i koret der en del av gudstjenesten blir forrettet og en del kirkelige handlinger utført
  Eksempel
  • presten stod for alteret
 2. bord (2, 1) for ofring (1), offersted, tilbedelsessted
  Eksempel
  • bygge et alter
 3. i overført betydning: noe som har så stor betydning at det minner om religiøs tilbedelse
  Eksempel
  • idealene ble ofret på frigjøringens alter

Faste uttrykk

 • gå til alters
  gå til nattverd
 • stå for alteret
  gifte seg i kirken

proforma

adjektiv

Opphav

av latin pro forma ‘for formens skyld’

Betydning og bruk

rent formelt;
uten reelt innhold;
Eksempel
 • proforma ekteskap;
 • en proforma utlysning
 • brukt som adverb:
  • gifte seg proforma

elektrakompleks

substantiv intetkjønn

Opphav

etter det greske sagnet om Elektra, som sammen med broren Orestes dreper sin mor som hevn for at hun, sammen med sin elsker, hadde drept sin mann, Agamemnon

Betydning og bruk

i psykoanalyse: en datters ønske om å drepe sin mor og gifte seg med sin far;

lyse 2

verb

Opphav

norrønt lýsa; av lys (1 og lys (2

Betydning og bruk

 1. gi fra seg lys;
  skinne, stråle
  Eksempel
  • månen lyser;
  • det lyste fra vinduet;
  • øynene hennes lyste av glede
 2. i overført betydning: tydelig og klart bære preg av noe;
  vitne om
  Eksempel
  • hun lyste av misunnelse;
  • det lyste dårlig samvittighet lang vei
 3. spre lys;
  gjøre det lyst på et sted
  Eksempel
  • lyse med en lykt
 4. kunngjøre offentlig;
  Eksempel
  • lyse noen fredløs;
  • han lyste til kamp
 5. uttrykke ønske om noe for et annet menneske
  Eksempel
  • lyse velsignelse over noen;
  • lyse fred over noen

Faste uttrykk

 • banne så det lyser
  banne voldsomt
 • lyse for noen
  om eldre forhold: kunngjøre offentlig at et par skal gifte seg;
  jamfør lysing (1
 • lyse i kull og kjønn
  om eldre forhold: rettslig anerkjenne et barn som sitt
 • lyse opp
  • spre lys utover
   • lyskasteren lyste opp på stadionet
  • bli oppholdsvær;
   lysne, klarne, lette
   • det lyste opp om kvelden
  • se gladere eller ivrigere ut
   • ansiktet hans lyste opp
  • spre glede eller interesse;
   muntre opp
   • de gode fagartiklene lyser opp i avisen
 • lyse ut
  kunngjøre at det er åpent for å søke, stemme eller lignende
  • stillingen blir lyst ut neste uke;
  • lyse ut nyvalg;
  • regjeringen lyser ut nye blokker for oljeleting

ekteskapsløfte

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

løfte (1, 1) om å gifte seg med noen
Eksempel
 • avlegge ekteskapsløfte;
 • de fornyet sine ekteskapsløfter

ekteskapsbyrå

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

byrå som formidler kontakt mellom personer som vil gifte seg
Eksempel
 • de møtte mennene sine gjennom ekteskapsbyråer

ekte 3

verb

Opphav

av ekte (2

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • han ektet sin kjæreste gjennom ti år
 2. gifte bort, vie (2) noen
  Eksempel
  • han ektet en venn med kvinnen han elsket

Nynorskordboka 54 oppslagsord

gifte seg

Tyding og bruk

gå inn i ekteskap;
Sjå: gifte
Døme
 • ho, han, dei gifta seg i går;
 • gifte seg opp att

truloving

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

 1. det å trulove seg;
  • til lykke med trulovinga!
  • gifte seg etter to års truloving

bror

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt bróðir

Tyding og bruk

 1. gut eller mann i høve til den eller dei som han har sams foreldre med
  Døme
  • eldste broren min skal gifte seg;
  • dei to brørne hadde lite med kvarandre å gjere
 2. særleg i fleirtal: mann eller folk i høve til person(ar) av andre nasjonar eller til person(ar) med sams interesser;
  jamfør broder (2)
  Døme
  • våre grannar og brør, svenskane og danskane;
  • brørne i losjen
 3. medlem av munkeorden;
  jamfør lekbror og ordensbror
  Døme
  • bror Johannes

altar, alter

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt altari, altera; av latin altare

Tyding og bruk

 1. i den kristne kyrkja: bord i koret der ein del av gudstenesta blir forretta og ein del av dei kyrkjelege handlingane blir utførte
  Døme
  • presten stod ved altaret
 2. Døme
  • reise eit altar
 3. i overført tyding noko: som er så viktig at det minner om religiøs tilbeding
  Døme
  • bli ofra på realpolitikkens altar

Faste uttrykk

 • gå til altars
  gå til nattverd
 • stå for altaret
  gifte seg i kyrkja

stå for altaret

Tyding og bruk

gifte seg i kyrkja;
Sjå: altar

proforma

adjektiv

Opphav

av latin pro forma ‘av omsyn til forma’

Tyding og bruk

reint formelt;
utan reelt innhald;
Døme
 • proforma ekteskap;
 • ei proforma stillingslysing
 • brukt som adverb:
  • gifte seg proforma

arrangere

arrangera

verb

Uttale

arangsjeˊre

Opphav

frå fransk , av à ‘til’ og ranger ‘ordne’

Tyding og bruk

 1. skipe, stelle, lage til;
  Døme
  • arrangere ein konferanse;
  • arrangere møblane i eit rom
 2. i musikk: leggje til rette (eit musikkstykke) for andre instrument (3) enn i originalnotane
  Døme
  • arrangere stykket for orkester
 3. lage til kunstig;
  stille opp
  Døme
  • innbrotet var arrangert;
  • biletet er arrangert

Faste uttrykk

 • arrangert ekteskap
  ekteskap som er bestemt av nokon andre enn dei som skal gifte seg, ofte foreldra

oppattgifting

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

det å gifte seg på nytt

kaste 2

kasta

verb

Opphav

norrønt kasta

Tyding og bruk

 1. sende noko eller nokon gjennom lufta med handa eller reiskap;
  Døme
  • kaste spyd;
  • dei kasta jord på kista;
  • ho kasta boka i veggen
 2. slengje eller leggje frå seg;
  Døme
  • treet har kasta lauvet;
  • dei kastar saman lauvet i ein dunge;
  • kaste alt ein har i hendene;
  • ho kastar jakka i varmen;
  • han kasta fram eit forslag
 3. gjere brå rørsle
  Døme
  • han kastar med nakken;
  • ho kasta bilen til sides for ikkje køyre på hjorten
 4. Døme
  • ho vart kasta som leiar;
  • du kastar vekk tida;
  • dei kasta alle hemningar
 5. setje not (1 eller line (1, 3) i sjøen
  Døme
  • kaste etter sild;
  • dei kasta etter aure
 6. sende;
  lage
  Døme
  • kaste skugge;
  • lyden vart kasta attende
 7. i overført tyding: sende, overføre, skape
  Døme
  • ho prøver å kaste mistanke på søstera;
  • de kasta tvil over forklaringa
 8. flytte med makt;
  jage ut;
  Døme
  • politiet kasta han i fengsel;
  • familien vart kasta på dør
 9. om dyr: fø for tidleg, abortere
  Døme
  • kua kasta kalven
 10. sy over stoffkant med kastesting

Faste uttrykk

 • kaste auga på
  bli interessert i
  • investorane har kasta auga på Golsfjellet;
  • han kasta auga sine på mediebransjen
 • kaste av seg
  • ta eller slengje av seg;
   kle av seg
   • dei kastar av seg kleda;
   • ho kasta av seg ryggsekken
  • løne seg;
   gje forteneste
   • verksemda kastar lite av seg
  • i overført tyding: gjere seg fri frå
   • dei kasta av seg åket som hadde lege på dei så lenge;
   • han kasta forbanninga av seg;
   • vi har kasta av oss blygselen
 • kaste eit auge på
  sjå snøgt og overflatisk på
  • han kasta eit auge på fotografiet
 • kaste hansken
  utfordre til strid eller debatt
  • ho kasta hansken til dei kommunale styresmaktene
 • kaste inn handkledet
  • i boksing: gje teikn om at boksaren gjev seg, og at kampen må avbrytast
  • gje opp, trekkje seg
   • ministeren måtte kaste inn handkledet etter skandalen
 • kaste jakka
  • ta av seg jakka
  • førebu seg på å ta eit krafttak
 • kaste korta
  • gje opp eit kortspel fordi ein ikkje kan eller vil spele korta ein har;
   slutte å spele
  • i overført tyding: gje opp ei sak, eit standpunkt eller liknande
   • han kasta korta fordi partnaren trekte seg frå samarbeidet
 • kaste lys over
  gjere forståeleg;
  opplyse (3)
  • dokumenta kastar lys over ei ukjend side av historia
 • kaste opp
  • grave ut
   • kaste opp ei grøft
  • spy (2, 1);
   brekke seg
   • han var så nervøs at han kasta opp på scena
 • kaste over
  sy rundt kanten med kastesting
 • kaste på dør
  kaste ut;
  vise bort
  • pressa vart kasta på dør da møtet tok til
 • kaste seg bort
  gifte seg for tidleg eller med feil person
  • ho kasta seg bort til ein fattiggut;
  • du kan ikkje kaste deg bort til den første og beste
 • kaste seg rundt
  gjere noko med ein gong utan planlegging
  • når sola skin, er det berre å kaste seg rundt og kome seg ut;
  • eg kasta meg rundt og søkte da draumejobben vart lyst ut
 • kaste seg ut/inn i
  begynne å gjere noko med stor begeistring
  • eg kastar meg inn i debatten;
  • han kasta seg ut i leiken
 • kaste seg
  slengje eller vri brått på kroppen
  • ho låg og kasta seg i senga heile natta;
  • han kastar seg mot døra;
  • keeperen kasta seg over ballen
 • kaste vrak på
  forkaste;
  vrake (1)
  • kaste vrak på tradisjonane
 • kome som kasta på
  kome uplanlagd eller utan forvarsel
  • snøen kjem alltid som kasta på dei;
  • at han ynskte skilsmisse, kom som kasta på meg

i all hemmelegheit

Tyding og bruk

i det stille;
utan at nokon veit om det;
Døme
 • dei gifte seg i all hemmelegheit