Artikkelside

Nynorskordboka

bord 2

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit bordbordetbordborda

Uttale

boˊr

Opphav

norrønt borð

Tyding og bruk

 1. møbel med vassrett plate eller skive og understell av bein eller bukkar
  Døme
  • bord og stol;
  • dekkje bordet;
  • dekkje på bordet;
  • ta av bordet;
  • tinge bord på restaurant
 2. skoren trelast av visse dimensjonar;
 3. fjøl eller planke i båtkledning
 4. side eller kant på fartøy; jamfør babord (1 og styrbord (1

Faste uttrykk

 • bank i bordet
  (sagt samstundes som ein bankar på noko av tre) motverke at ei optimistisk ytring utfordrar overnaturlege makter slik at hellet snur
  • alt har, bank i bordet, gått problemfritt;
  • eg skulle banka i bordet då eg sa det
 • bordet fangar
  • utspela kort må liggje
  • overført tyding: ei handling eller utsegn kan ikkje kallast tilbake og er bindande;
   gjort er gjort
 • dele bord og seng
  leve saman, vere gift (med nokon)
 • det er ikkje mitt bord
  det er ikkje mitt ansvarsområde
 • få på bordet
  • overført tyding: bli presentert for arbeidsoppgåve
   • administrasjonen fekk saka på bordet
  • overført tyding: få fram i lyset
   • få alle fakta på bordet
 • gjere reint bord
  • ete alt som er sett fram
  • reinske opp;
   kvitte seg med alt
  • i konkurransar og liknande: vinne alt som er mogleg å vinne
 • gå frå borde
  • gå i land frå fartøy
   • gå frå borde
  • i overført tyding: slutte i leiande stilling
 • kaste over bord
  òg overført tyding: kvitte seg med
 • kome til dekt bord
  kome til arbeid eller liknande der alt er gjort ferdig på førehand;
  få alt lagt til rette for seg
 • leggje korta på bordet
  tilstå, fortelje alt
 • leggje roret i borde
  leggje lengst ut til sida
 • leggje roret til bords
  leggje lengst ut til sida
 • liggje bord om bord
  liggje side om side
  • fartøya låg bord om bord
 • over bordet
  (avgjere, avtale noko) direkte, der og da
 • over bord
  ut i sjøen frå båt
  • mann over bord!
 • slå i bordet
  vere streng og syne at ein vil ha igjennom viljen sin
 • til bords
  • bort til eit bord der ein et eit måltid
   • gå til bords;
   • setje seg til bords
  • ved sida av under eit (formelt) måltid
   • ha verten til bords
 • under bordet
  (ekstra og) utan at ytinga er openlys og lovleg;
  i løynd
  • mange seljarar ønskjer å få betalt under bordet for å unngå skatt