Avansert søk

5067 treff

Bokmålsordboka 2517 oppslagsord

var 1

substantiv hankjønn

Opphav

kanskje beslektet med verk (1

Betydning og bruk

(tørket) slim;
Eksempel
 • ha var i øyekroken

var 2

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt ver, av verja ‘bre over, dekke’; jamfør verge (4

Betydning og bruk

beskyttende overtrekk
Eksempel
 • putevar

var 3

adjektiv

Opphav

norrønt varr

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • vare øyne
 2. Eksempel
  • med vare hender;
  • være var om livet;
  • bedre føre var enn etter snarse snar (2
 3. Eksempel
  • en var fugl
 4. Eksempel
  • en var person;
  • være var for kritikk
  • følelsesfylt
   • en var stemning i diktet

Faste uttrykk

 • bli var
  få øye på, bli oppmerksom på (noe)

vade, va

verb

Opphav

norrønt vaða; beslektet med latin vadere ‘gå’

Betydning og bruk

 1. gå i noe som når oppover føtter eller bein, vasse
  Eksempel
  • vade en elv;
  • vade i den tunge snøen;
  • vade i søle til knes
 2. i overført betydning:
  Eksempel
  • han vader i pengerhar penger i overflod

vare 3

verb

Opphav

norrønt vara; beslektet med var (3

Betydning og bruk

Faste uttrykk

 • vare seg
  være forsiktig, vokte seg

vare 4

verb

Opphav

fra lavtysk; beslektet med være (2

Betydning og bruk

 1. fortsette på samme måte;
  holde seg uforandret, i samme tilstand
  Eksempel
  • filmen varer to timer;
  • det er rolig, så lenge det varer
 2. strekke til
  Eksempel
  • lageret varer ut året;
  • det varte og (det) rakkdet gikk lang tid, trakk lenge ut

Faste uttrykk

 • vare ved
  fortsette

være 2

verb

Opphav

norrønt vera

Betydning og bruk

selvstendig verb i betydning 1–6
 1. Eksempel
  • i uka som varforrige uke;
  • det var en gang en konge;
  • det er dét som erslik er sammenhengen;
  • han er ikke merer død;
  • det er ikke mer
  • etter Shakespeare:
   • være til;
   • å være eller ikke være
 2. oppholde seg
  Eksempel
  • bli værende lenge et sted;
  • være ute et øyeblikk;
  • jeg er straks tilbake;
  • være sammen (om noe);
  • sommeren er over osser kommet;
  • hun er fra Førde;
  • sersjanten var stadig etter nummer 87forfulgte; også: kom etterpå;
  • hvilken side i boka er du på?
  • jeg skal være der hele dagen;
  • være i utlandet;
  • et sted å være
 3. Eksempel
  • det er noe i dethar noe for seg;
  • det får heller være;
  • la en være i fred;
  • det kan være til i morgen
  • konjunktiv:
   • fred være med deg!
 4. forholde seg
  Eksempel
  • hva skal slikt være til?være godt for;
  • møtet er over;
  • er du med?forstår du?
  • være med på noe;
  • være imot et forslag;
  • være for en sak;
  • være fra seg av sinne;
  • det er som jeg sier;
  • la så være;
  • en god måte å være;
  • hvordan er det med deg?
  • konjunktiv:
   • noe slikt har aldri hendt, det være seg i Norge eller i utlandet
 5. ville si, bety
  Eksempel
  • det er (fork. d.e.);
  • vite hva arbeid er
 6. om identitet:
  Eksempel
  • to og to er fire;
  • NN er vinneren
 7. ha visse egenskaper som tillegges den eller det et foranstilt og senere gjentatt ord betegner, og som en må ta hensyn til
  Eksempel
  • fjelluft er nå fjelluft, da;
  • krig er krig;
  • en mann er en mann, og et ord er et ord
 8. noen andre uttrykk:
  Eksempel
  • være (nær) ved å miste motet;
  • være ute for et uhell;
  • være om seg;
  • tiden er innemoden;
  • forhenget er fra;
  • strømmen er av, på;
  • genseren var av ull
 9. uselvstendig verb, kopula:
  Eksempel
  • vær så godse god (10);
  • vær så snill;
  • være frisk, syk, glad, heldig;
  • være flere om noe;
  • være lærer, flyger, barn, voksen
 10. i utbrytningssetninger:
  Eksempel
  • det er i morgen de kommer;
  • hva er det som står på?
  • det var du som sa det
 11. hjelpeverb i perfektum aktiv ved bevegelsesverb og overgangsverb (ved siden av ha):
  Eksempel
  • han er blitt syk;
  • hun er forsvunnet, gått, sluttet
 12. hjelpeverb i passiv:
  Eksempel
  • hun er sett, tatt

Faste uttrykk

 • la være
  holde opp med (å gjøre noe)
 • være ved
  ville innrømme, være seg bekjent

godlåt

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. vennlige ord;
  Eksempel
  • det var bare godlåter å høre fra henne
 2. Eksempel
  • de spilte et knippe godlåter

futt

substantiv hankjønn

Opphav

lydord

Betydning og bruk

Eksempel
 • en jente med futt i;
 • her var det ikke mye futt

funn

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt fundr m; beslektet med finne (4

Betydning og bruk

 1. det å finne noe
  Eksempel
  • gjøre store funn;
  • funn av olje
 2. noe som er eller blir funnet
  Eksempel
  • vise fram funnene fra undersøkelsen i en tabell;
  • analysere det ferskeste funnet fra åstedet
 3. verdifull ting eller person;
  viktig oppdagelse
  Eksempel
  • det var litt av et funn!
  • han er et funn for laget

Nynorskordboka 2550 oppslagsord

var 1

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt ver av verja ‘breie over, dekkje’; jamfør òg verje (2

Tyding og bruk

vernande overtrekk;
Døme
 • putevar

var 2

substantiv inkjekjønn

Opphav

kanskje samanheng med verk (1

Tyding og bruk

(tørka) slim;
Døme
 • ha var i augekroken

var 3

adjektiv

Opphav

norrønt varr

Tyding og bruk

 1. som lett merkar noko;
  merksam på
  Døme
  • vare auge
 2. Døme
 3. Døme
  • ein var fugl
 4. kjenslevar, kjenslefylt
  Døme
  • ein var person;
  • det er ei var stemning i diktet

Faste uttrykk

 • bli var
  sjå, få auge på noko
 • vere var om seg
  akte seg vel

va, vade

vada

verb

Opphav

norrønt vaða; samanheng med val (1 og truleg med vasse og vode

Tyding og bruk

 1. gå i noko som rekk oppetter føtene;
  Døme
  • va (over) ei elv;
  • va veg i snøen;
  • va til knes i søle
  • i overført tyding:
   • han vader i pengarhan har pengar i overflod
 2. om fisk: symje i vassflata

vare 3

vara

verb
kløyvd infinitiv: -a

Opphav

norrønt vara; samanheng med var (3

Tyding og bruk

Faste uttrykk

 • vare seg
  vere varsam

vare 4

vara

verb
kløyvd infinitiv: -a

Opphav

frå lågtysk; samanheng med vere (4

Tyding og bruk

halde seg i same tilstanden;
halde fram på same måten
Døme
 • filmen varer éin time;
 • bilen er i orden så lenge det varer;
 • det varte og rakkdet tok lang tid;
 • lageret varer ut åretstrekk til, rekk

Faste uttrykk

 • vare ved
  halde fram

vere 4

vera

verb
kløyvd infinitiv: -a

Opphav

norrønt vera (eldre vesa), er (eldre es), verit

Tyding og bruk

sjølvstendig verb i tyding 1–6
 1. Døme
  • der er ikkje meir;
  • han er ikkje meirhan er død;
  • hadde det ikkje vore for dette uhellet, ville vi ha greidd oss;
  • det er det som ersåleis heng det i hop;
  • det var ein gong ein konge;
  • i veka som varførre veka;
  • vere til
  • etter Shakespeare
   • å vere eller ikkje vere
 2. halde til;
  opphalde seg;
  Døme
  • ein stad å vere;
  • vere i utlandet;
  • bli verande lenge på ein stad;
  • eg skal vere der heile dagen;
  • kvar er du i arbeidet?kor langt er du komen?
  • sersjanten var stadig etter nr. 87forfølgde, plaga; eigl: kom etterpå;
  • sommaren er over ossno har vi sommar;
  • vere saman (om noko);
  • eg er straks attende;
  • vere ute ein augeblink
 3. Døme
  • det kan vere (til) så lenge;
  • la nokon vere i fred;
  • det er noko i dethar noko for seg
  • konjunktiv
   • fred vere med deg!
 4. fare åt, stelle seg;
  henge saman
  Døme
  • korleis er det med deg?
  • ein god måte å vere på;
  • la så vere;
  • det er som eg seier;
  • vere frå seg av sinne;
  • vere for ei sak;
  • vere imot eit framlegg;
  • vere med på noko;
  • møtet er over, slutt;
  • kva skal slikt vere til?godt for
 5. vilje seie;
  føre med seg
  Døme
  • vite kva arbeid er;
  • det er:fork. d.e.:
 6. nokre andre uttrykk
  Døme
  • tråden var av ull;
  • straumen er av, på;
  • forhenget er frå;
  • tida er inneer mogen;
  • vere ute for eit uhell
 7. brukt som usjølvstendig verb, kopulaverb
  Døme
  • vere arbeidar, barn, flygar, meister;
  • vere fleire om noko;
  • vere frisk, raud, heldig;
  • ver så snill;
  • det var god kaffi!
 8. brukt i utbrytingssetning
  Døme
  • det var Alf som sa det;
  • det er torsk som er best;
  • kva er det som står på?
  • det er i morgon han kjem
 9. brukt som hjelpeverb i perfektum aktiv ved rørsle- og overgangsverb; jamfør ha (2, 13)
  Døme
  • ho er komen, vakna;
  • han er vorten bonde
 10. brukt som hjelpeverb i passiv
  Døme
  • ho er nemnd, sett, lagd, utteken;
  • det var gjort, laga i går

Faste uttrykk

 • har vore
  etterstilt substantiv eller namn: tidlegare;
  som var; forkorta h.v.
  • tingmann, stortingspresident og statsråd har vore
 • vere om seg
  vere frampå
  • det gjeld å vere om seg for å få fatt i godbitane
 • vere ved
  vedkjenne seg (noko)

umogen, umoden

adjektiv

Tyding og bruk

ikkje mogen;
Døme
 • umogne pærer, bær;
 • umoden ungdom;
 • den første romanen hans var noko umoden

lei 3

adjektiv

Opphav

norrønt leiðr

Tyding og bruk

 1. Døme
  • ei lei sak;
  • det er leitt å umake henne;
  • det er leitt å snakke om slike ting
 2. Døme
  • ei lei sjuke;
  • vere lei mot nokon;
  • han er lei til å lyge
 3. som kjenner keisemd eller uhug;
  Døme
  • lut lei;
  • lutande lei;
  • vere lei av noko
 4. som er trist (1) til sinns;
  Døme
  • vere lei seg
 5. om tilhøve: synd, sørgjeleg
  Døme
  • det var leitt han ikkje kom
 6. Døme
  • vere lei på ein for noko

Faste uttrykk

 • seie seg lei for
  seie at ein er lei seg for eller angrar på noko
 • sjå seg lei på
  få nok av
 • vere lei for
  gjere ein vondt
  • eg er lei for det

raust 2

adjektiv

Opphav

norrønt hraustr ‘dyktig, modig’

Tyding og bruk

 1. flink, dugande, modig
  Døme
  • ein raust mann
 2. Døme
  • ho var raust i matvegen