Artikkelside

Nynorskordboka

kjenslevar

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
kjenslevarkjenslevartkjenslevarekjenslevare

Opphav

jamfør var (3

Tyding og bruk

 1. som reagerer sterkt på ytre påverknad eller inntrykk;
  Døme
  • vere kjenslevar i fingertuppen;
  • bransjar som er kjenslevare for økonomiske svingingar
 2. med sterke kjensler;
  Døme
  • ein kjenslevar person;
  • kjenslevare dikt
 3. som ein unngår å snakke om fordi det kan støyte (5) (nokon);
  som ein handsamar med diskresjon;
  Døme
  • kjenslevare saker;
  • diskutere eit kjensevart tema