Avansert søk

1068 treff

Bokmålsordboka 548 oppslagsord

La

symbol

Betydning og bruk

symbol for grunnstoffet lantan

punkt

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt punktr; samme opprinnelse som punktum

Betydning og bruk

 1. lite, rundt merke;
  Eksempel
  • et punkt etter en note;
  • stjernene stod som lysende punkter på himmelen
 2. sted uten utstrekning
  Eksempel
  • to linjer krysser hverande i et punkt
 3. avgrenset område;
  Eksempel
  • det nordligste punktet i Europa
 4. trinn i bevegelse, prosess, utvikling eller lignende;
  Eksempel
  • komme til et visst punkt
 5. Eksempel
  • han la fram et forslag i tre punkter;
  • på det punktet tar du feil;
  • hun påviste feilene punkt for punkt
 6. typografisk målenhet
  Eksempel
  • åtte punkts skrift;
  • et punkt er 0, 37549 mm eller ¹⁄₁₂ cicero

Faste uttrykk

 • det springende punkt
  kjernen i en sak;
  det avgjørende
 • kritisk punkt
  • sted i unnarennet i hoppbakke der overgangen begynner
   • bakkens kritiske punkt er på 90 meter
  • svært viktig eller avgjørende del av noe
   • prisen er et kritisk punkt i forhandlingene
 • til punkt og prikke
  helt nøyaktig;
  til minste detalj
  • jeg fulgte oppskriften til punkt og prikke
 • ømt/sårt punkt
  noe som er særlig sårbart hos en person;
  noe som lett vekker irritasjon eller lignende

pukkstein

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

stein som er knust i små stykker
Eksempel
 • de la pukkstein rundt utløpet av røret

prøve 2

verb

Opphav

norrønt prófa, gjennom lavtysk, fra latin probare; jamfør prov

Betydning og bruk

 1. granske noe, for eksempel for å finne ut hvilke egenskaper det har;
  undersøke, kontrollere, teste
  Eksempel
  • de prøvde stoffets motstandsdyktighet mot kjemikalier;
  • hun har prøvd en ny bil;
  • læreren prøvde elevene i grammatikk;
  • saken vil bli prøvd for retten
  • brukt som adjektiv:
   • hun sendte ham et prøvende blikk
 2. øve inn;
  framføre på prøve (1, 3)
  Eksempel
  • teateret prøver nå på en ny komedie
 3. gjøre et forsøk på;
  Eksempel
  • jeg prøvde å komme tidsnok;
  • vi får prøve om vi ikke kan finne en utvei
 4. (la noen) møte motgang eller lignende;
  jamfør prøvet
  Eksempel
  • hun har fått prøve litt av hvert
  • brukt som adjektiv:
   • de møtte en hardt prøvd sivilbefolkning

Faste uttrykk

 • prøve krefter
  finne ut hvem som er sterkest
 • prøve lykken
  gjøre et forsøk i håp om å lykkes;
  gi seg ut på noe uten å vite om det vil gå godt eller dårlig
  • prøve lykken som fotballspiller;
  • prøve lykken i utlandet
 • prøve noe på
  ta på seg noe for å se om det passer
  • du må prøve skoene på før du kjøper dem
 • prøve seg fram
  gjøre stadige forsøk for å finne fram til den rette eller beste løsningen
  • de prøvde seg fram til den beste oppskriften
 • prøve seg på noen
  nærme seg noen for å forsøke å oppnå (romantisk eller seksuell) kontakt
  • han hadde prøvd seg på henne hele kvelden
 • prøve seg på noe
  gjøre et forsøk på noe
  • han kan snart prøve seg på den store bakken
 • prøve ut
  teste
  • han prøver ut et nytt medikament mot høyt blodtrykk

pute

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. fylt eller stoppet pose av stoff eller skinn til å hvile hodet mot eller til å ha til pynt
  Eksempel
  • en sofa med myke puter;
  • lene seg bakover i putene;
  • legge en pute i ryggen;
  • han la hodet på puta
 2. stoppet gjenstand til bruk i håndarbeid
 3. noe som skal ta av for støt, trykk eller lignende

Faste uttrykk

 • sy puter under armene på noen
  gjøre det for lettvint for noen

puste

verb

Opphav

fra lavtysk

Betydning og bruk

 1. ta opp i seg og skille ut luft gjennom munnen og nesen;
  Eksempel
  • få problemer med å puste;
  • lufta vi puster inn;
  • han pustet tungt;
  • jeg fikk ikke puste
 2. slippe luft gjennom
  Eksempel
  • regntøy som puster

Faste uttrykk

 • puste på
  stanse arbeidet og hvile litt
  • la oss puste på og samle krefter
 • puste til ilden
  prøve å få strid eller uenighet til å blusse opp
  • det fins krefter som puster til ilden
 • puste ut
  slappe av;
  hvile;
  jamfør puste lettet ut
  • etter noen travle dager kan de puste ut

puste på

Betydning og bruk

stanse arbeidet og hvile litt;
Se: puste
Eksempel
 • la oss puste på og samle krefter

påkjøre

verb

Betydning og bruk

kjøre på;
jamfør overkjøre
Eksempel
 • la seg påkjøre;
 • bli påkjørt av toget

preposisjon

Opphav

av norrønt upp á ‘opp på’

Betydning og bruk

 1. brukt om plassering mot et underlag eller inntil noe
  Eksempel
  • maten står på bordet;
  • sette seg på benken;
  • ligge på sofaen;
  • lese på senga;
  • bildet henger på veggen;
  • stå på en liste;
  • få varene levert på døra
 2. brukt om plassering i noe
  Eksempel
  • det er kaffe på kanna;
  • ha penger på lomma
 3. brukt ved ord som betegner lokalitet, område eller lignende
  Eksempel
  • bo på landet;
  • være ute på sjøen
 4. brukt ved navn på øyer og de fleste byene i innlandet
  Eksempel
  • bo på Senja;
  • sykehuset på Gjøvik
 5. brukt ved betegnelse for lokale, institusjon eller lignende
  Eksempel
  • gå på kino;
  • begynne på skolen;
  • være ute på byen
 6. brukt ved ord for kroppsdel
  Eksempel
  • stå på beina;
  • vaske seg på hendene;
  • ha hår på brystet
 7. brukt ved ord for transportmiddel
  Eksempel
  • gå på ski;
  • sette seg på sykkelen;
  • om bord på båten
 8. brukt for å vise tilknytning mellom del og helhet
  Eksempel
  • taket på huset;
  • bladene på planten;
  • butikken på hjørnet;
  • enden på visa
 9. brukt ved betegnelser for egenskaper i forhold til noe annet
  Eksempel
  • høyden på bygget;
  • fargen på veggen;
  • størrelsen på beløpet
 10. brukt i uttrykk som betegner situasjon, relasjon eller lignende
  Eksempel
  • gleden er på min side;
  • ta på seg et oppdrag;
  • føle noe på seg;
  • hilse på noen;
  • være kyndig på flere felter;
  • holde seg på et høyt nivå;
  • du må høre på meg;
  • vent på meg!
 11. brukt i tidsuttrykk
  Eksempel
  • på slaget fem;
  • midt på dagen;
  • på sine gamle dager;
  • gjøre noe på en time;
  • de har ikke vunnet en kamp på år og dag;
  • jeg har ikke vært der på mange år
 12. brukt for å indikere en rekke;
  Eksempel
  • gang på gang;
  • tusener på tusener
 13. brukt ved ord som betegner årsak, middel eller måte
  Eksempel
  • på egen bekostning;
  • be noen på middag;
  • være på flukt;
  • klare seg på et vis;
  • spille på et instrument;
  • ta fisk på garn;
  • kjøre på høygir;
  • kreve husleie på forskudd;
  • lese bøker på engelsk;
  • spille et stykke på oppfordring fra publikum
 14. med hensyn til
  Eksempel
  • god på smak;
  • på godt og vondt;
  • er du sikker på det?
 15. ved hjelp av
  Eksempel
  • gå på bensin;
  • konkurrere på service
 16. brukt ved tallstørrelser
  Eksempel
  • en fisk på 2 kg;
  • en regning på 100 kr;
  • en tekst på maksimum 100 sider
 17. brukt ved fordeling
  Eksempel
  • det ble 200 kr på hver
 18. brukt ved bevegelse eller flytting av noe
  Eksempel
  • løfte på hatten;
  • gløtte på døra
 19. om sansing eller henvendelse: i retning av noe eller noen;
  mot
  Eksempel
  • rope på noen;
  • se på tv;
  • de titter på hverandre
 20. brukt som verbalpartikkel
  Eksempel
  • drive på med noe;
  • det fryser på;
  • det stod ikke lenge på;
  • det tok hardt på;
  • skru på lyset;
  • slå på radioen;
  • kan jeg få sitte på med deg?
 21. brukt sammen med verb i uttrykk med ‘seg’
  Eksempel
  • kle på seg;
  • ha på seg varme klær;
  • la vente på seg;
  • hun har lagt på seg
 22. brukt som adverb: i aktiv tilstand
  Eksempel
  • lyset er på;
  • tv-en står på

Faste uttrykk

 • ha noe på noen
  beskylde noen for noe ufordelaktig eller ulovlig
  • da politiet kom på døra, skjønte han at de måtte ha noe på ham
 • ligne på
  se ut som
  • hun ligner på moren sin
 • på forhånd
  i forveien;
  tidligere, før
  • beregne noe på forhånd;
  • det kunne jeg ha sagt deg på forhånd
 • på fote
  i orden, i tilfredsstillende tilstand
  • få noe på fote;
  • hjelpe noen på fote;
  • komme seg på fote igjen
 • på grunn av
  som følge av;
  forkortet pga.
  • hun kan ikke delta på grunn av sykdom
 • på kryss og tvers
  i alle retninger
  • de gjennomsøkte området på kryss og tvers
 • på langs
  i lengderetningen
  • skjære loffen opp på langs;
  • på langs og på tvers
 • på skjeve
  på skrå, på skakke
  • stolpene står på skjeve
 • på tverke
  skjevt, upassende, ubeleilig
  • alt gikk på tverke
 • stå på
  • hende, foregå
   • hva er det som står på her?
   • bråket sto ikke lenge på før politiet kom
  • henge i;
   jobbe hardt
   • de jobber og står på for å rekke fristen
 • være på'n
  være i aktivitet
  • i morgen er det på’n igjen
 • være på
  med trykksterkt ‘på’: være våken og engasjert
  • hun er alltid på

pøse

verb

Betydning og bruk

 1. helle, øse, tømme (ut)
  Eksempel
  • pøse på vann
 2. Eksempel
  • regnet pøser ned
 3. i overført betydning: tilføre eller la strømme i store mengder
  Eksempel
  • pøse millioner av kroner inn i selskapet

Nynorskordboka 520 oppslagsord

La

symbol

Tyding og bruk

symbol for grunnstoffet lantan

psyke ut

Tyding og bruk

få til å miste motet eller trua på seg sjølv;
Sjå: psyke
Døme
 • vi må ikkje la oss psyke ut av litt motgang;
 • han prøvde å psyke ut konkurrenten

psyke 2

psyka

verb

Opphav

jamfør psyke (1

Faste uttrykk

 • psyke ned
  få til å miste motet eller trua på seg sjølv
  • ho psyka ned konkurrenten ved å framstå som sikker på siger
 • psyke opp
  gje trua på seg sjølv;
  setje i (kamp)humør
  • eg psyka meg opp før eksamen;
  • trenaren prøvde å psyke opp laget før andre omgang
 • psyke ut
  få til å miste motet eller trua på seg sjølv
  • vi må ikkje la oss psyke ut av litt motgang;
  • han prøvde å psyke ut konkurrenten

provosere

provosera

verb

Opphav

av latin provocare ‘kalle fram, øse opp’

Tyding og bruk

 1. få til å hende;
  kalle fram;
  Døme
  • dei provoserte fram eit hastevedtak
  • brukt som adjektiv:
   • provosert abort
 2. uttale eller oppføre seg på ein så utfordrande eller irriterande måte at det kallar fram ein reaksjon frå motparten
  Døme
  • ikkje la deg provosere av han!
  • brukt som adjektiv:
   • avisa fekk reaksjonar frå mange provoserte lesarar;
   • ho vart så provosert at ho slo etter han

pukkstein

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

stein som er knust til små stykke
Døme
 • dei la pukkstein og grus på vegen

preposisjon

Opphav

av norrønt upp á ‘opp på’

Tyding og bruk

 1. brukt om plassering mot eit underlag eller inntil noko
  Døme
  • maten står på bordet;
  • sitje på benken;
  • liggje på stranda;
  • lese på senga;
  • biletet heng på veggen;
  • stå på ei liste
 2. brukt om plassering i noko
  Døme
  • det er vatn på flaska;
  • ha pengar på lomma
 3. brukt ved nemning for lokalitet, område eller liknande
  Døme
  • bu på ein gard;
  • vere ute på sjøen
 4. brukt ved namn på øyar og dei fleste byane i innlandet
  Døme
  • vere heimehøyrande på Stord;
  • bu på Lillehammer
 5. brukt ved nemning av lokale, institusjon eller liknande
  Døme
  • gå på konsert;
  • vere på skulen;
  • dei er ute på byen
 6. brukt ved ord for kroppsdel
  Døme
  • kome seg på beina;
  • stå på hendene;
  • ha hår på brystet;
  • træ ein ring på fingeren
 7. brukt ved ord for transportmiddel
  Døme
  • setje seg på sykkelen;
  • gå på ski;
  • om bord på båten
 8. brukt for å vise tilknyting mellom del og heilskap
  Døme
  • taket på huset;
  • ulla på sauen;
  • enden på visa
 9. brukt ved nemningar for eigenskapar i forhold til noko anna
  Døme
  • breidda på vegen;
  • fargen på veggen;
  • storleiken på beløpet
 10. brukt i uttrykk som nemner relasjon, situasjon eller liknande
  Døme
  • gleda er på mi side;
  • ta noko på seg;
  • helse på nokon;
  • vente på noko;
  • få tid på seg;
  • kjenne noko på seg;
  • sove på saka;
  • vere ekspert på fleire område;
  • resultatet er på nivå med det i fjor
 11. brukt i tidsuttrykk
  Døme
  • midt på dagen;
  • på sine gamle dagar;
  • gjere noko på ein time;
  • hytta har ikkje vore i bruk på år og dag;
  • eg har ikkje vore der på mange år
 12. brukt for å indikere ei rekkje;
  Døme
  • tusen på tusen;
  • gong på gong
 13. brukt ved ord som nemner årsak, middel eller måte
  Døme
  • på eigen kostnad;
  • vere på jakt;
  • klare seg på eit vis;
  • ta fisk på garn;
  • skyte på langt hald;
  • truge nokon på livet;
  • køyre på høggir;
  • krevje husleige på forskot;
  • lese bøker på engelsk;
  • spele eit stykke på oppmoding frå publikum
 14. med omsyn til
  Døme
  • stor på vokster;
  • på godt og vondt
 15. med hjelp av
  Døme
  • motoren går på bensin;
  • konkurrere på kvalitet
 16. brukt ved talstorleikar
  Døme
  • ein fisk på to kilo;
  • ein sum på 1 000 kr;
  • ein periode på minimum ti år
 17. brukt ved fordeling
  Døme
  • det blir 200 kr på kvar
 18. brukt ved rørsle eller flytting av noko
  Døme
  • lyfte på hatten;
  • gløtte på døra
 19. om det å sanse eller vende seg til: i retning av noko eller nokon;
  mot
  Døme
  • rope på nokon;
  • sjå på tv;
  • han tittar på henne
 20. brukt som verbalpartikkel
  Døme
  • drive på med noko;
  • det fryser på;
  • det stod ikkje lenge på;
  • det tok hardt på;
  • vinden står på;
  • kan eg sitje på med deg?
  • slå på radioen
 21. brukt saman med verb i uttrykk med ‘seg’
  Døme
  • kle på seg;
  • la vente på seg;
  • han har lagt på seg
 22. brukt som adverb: i aktiv tilstand
  Døme
  • tv-en er på;
  • lyset står på

Faste uttrykk

 • ha noko på nokon
  skulde nokon for noko ugunstig eller ulovleg
  • politiet har noko på han
 • likne på
  sjå ut som
  • han liknar på mor si
 • på fote
  i orden, i tilfredsstillande tilstand
  • få noko på fote;
  • hjelpe nokon på fote;
  • kome seg på fote att
 • på førehand
  i førevegen;
  føreåt, tidlegare
  • skrive kontrakt på førehand;
  • eg fekk ingen informasjon på førehand
 • på grunn av
  som følgje av;
  forkorta pga.
  • brua er stengd på grunn av uvêret
 • på kryss og tvers
  i alle retningar
  • dei søkte gjennom området på kryss og tvers
 • på langs
  i lengderetninga
  • skjere loffen på langs;
  • på langs og på tvers
 • på skeive
  på skakke, på skrå
  • kassene står på skeive
 • på tverke
  ulagleg, bakvendt
  • dette kjem på tverke for meg;
  • alt går på tverke i dag
 • stå på
  • gå føre seg;
   hende
   • kva er det som står på her?
   • krangelen stod ikkje lenge på
  • henge i;
   jobbe hardt
   • elevane har verkeleg stått på i dag
 • vere på han
  vere i aktivitet
  • han er tidleg på han
 • vere på
  med trykksterkt ‘på’: vere vaken og engasjert
  • for å lukkast må ein alltid vere på

pøse

pøsa

verb

Tyding og bruk

 1. helle, ause, tømme (ut)
  Døme
  • pøse vatn på elden
 2. Døme
  • regnet pøser ned
 3. i overført tyding: tilføre eller la strøyme i store mengder
  Døme
  • pøse millionar inn i eit tiltak

dalar

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom lågtysk daler; frå tysk Taler, kortform av Joachimstaler ‘mynt frå St. Joachimsthal i Böhmen’

Tyding og bruk

 1. eldre norsk sølvmynt, avløyst av krona i 1875
 2. (amerikansk) dollar

Faste uttrykk

 • spare på skillingen og la dalaren gå
  vere sparsam i smått og sløsen i stort

daguerreotypi 1

substantiv hankjønn

Uttale

dagærotypiˊ

Opphav

etter namnet til den franske oppfinnaren L.J.M. Daguerre, 1789–1851; jamfør -typi

Tyding og bruk

eldste form for fotografering (ved å la sollyset verke på ei metallplate)

rette 3

retta

verb

Opphav

same opphav som rette (2

Tyding og bruk

 1. hjelpe, betre
  Døme
  • rette på eit mishøve
 2. fjerne eller peike på feil og manglar;
  korrigere
  Døme
  • rette trykkfeil;
  • læraren retta stilar;
  • rette på uttale
 3. jamne seg, kome seg, bli bra
  Døme
  • det rettar seg vel

Faste uttrykk

 • rette bakar for smed
  la noko gå ut over ein uskuldig person