Artikkelside

Nynorskordboka

lide 2, li 3

lida

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å lilirleihar liddli!
har lide
har lidt
å lidaå lidelidleidhar liddlid!
har lide
har lidt
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
lidd + substantivlidd + substantivden/det lidde + substantivlidde + substantivlidande
liden + substantivlide + substantivden/det lidne + substantivlidne + substantiv
lidd + substantivlidt + substantivden/det lidde + substantivlidde + substantiv
lidd + substantiv
liden + substantivlide + substantivden/det lidne + substantivlidne + substantiv
lidd + substantivlidt + substantivden/det lidde + substantivlidde + substantiv

Opphav

same opphav som lide (1 , tyding frå lågtysk

Tyding og bruk

 1. halde ut naud eller pine;
  Døme
  • dei har lide mykje;
  • dei fekk lide for det dei hadde gjort;
  • eg lid inga naud;
  • laget leid nederlag i den viktige kampen;
  • han lid av astma;
  • ho har lide under einsemda
 2. Døme
  • eg kan ikkje lide det mennesket