Avansert søk

17 treff

Bokmålsordboka 10 oppslagsord

kapitulere

verb

Opphav

gjennom fransk; fra middelalderlatin capitulare, opprinnelig ‘sette opp i hovedpunkter, slutte overenskomst’

Betydning og bruk

 1. overgi seg til fienden (på visse vilkår)
  Eksempel
  • de kapitulerte for de britiske styrkene
 2. i overført betydning: gi tapt
  Eksempel
  • brøytemannskapene måtte kapitulere for naturkreftene

overgi seg

Betydning og bruk

oppgi kampen;
Se: overgi
Eksempel
 • overgi seg uten motstand

overgi

verb

Opphav

norrønt yfirgefa ‘gi opp’

Betydning og bruk

 1. oppgi, gi i fiendens hender
  Eksempel
  • festningen ble overgitt

Faste uttrykk

pass 1

substantiv hankjønn

Opphav

fra fransk; av passe (3

Faste uttrykk

 • melde pass
  • i kortspill: uttrykke at en ikke har noen melding
  • gi opp;
   kapitulere (2)
   • stilt overfor slike argumenter måtte han melde pass

melde pass

Betydning og bruk

Se: pass
 1. i kortspill: uttrykke at en ikke har noen melding
 2. Eksempel
  • stilt overfor slike argumenter måtte han melde pass

kapitulasjon

substantiv hankjønn

Opphav

fra fransk; jamfør kapitulere

Betydning og bruk

Eksempel
 • full militær kapitulasjon;
 • betingelsesløs kapitulasjon

strekke våpen

Betydning og bruk

kapitulere;
Se: våpen

stryke flagget

Betydning og bruk

også: kapitulere;
Se: stryke

våpen

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt vápn

Betydning og bruk

 1. redskap eller innretning brukt i kamp, krig eller til jakt
  Eksempel
  • børsa er et vanlig våpen;
  • en kniv kan være et farlig våpen;
  • tillatelse til å bære våpen;
  • gripe til våpen;
  • ha mange soldater under våpen
  • i overført betydning:
   • ordet er det sterkeste våpenet hennes
 2. (del av en) forsvarsgren, våpenart
  Eksempel
  • flyvåpen, ingeniørvåpen
 3. Eksempel
  • flå kommune har et bjørnehode i våpenet sitt

Faste uttrykk

 • legge ned våpnene
  slutte å krige, stride
 • strekke våpen
  kapitulere

stryke

verb

Opphav

norrønt strjúka

Betydning og bruk

 1. gni lett
  Eksempel
  • stryke en over håret;
  • stryke seg over munnen (med håndbaken);
  • katten strøk seg rundt beina mine
 2. føre buen over strengene på strykeinstrument
  Eksempel
  • han stryker så mykt og fint på fela
 3. streke over, utslette
  Eksempel
  • hele kapitalen var strøket;
  • stryke ut og skrive på nytt
  • sløyfe, la utgå
   • bli strøket som medlem;
   • stryke seg av lista
  • ikke (la) bestå
   • stryke en kandidat til eksamen;
   • fem kandidater strøk
 4. fare raskt
  Eksempel
  • flyene strøk like over hustakene;
  • skuta strøk inn fjorden for god bør;
  • stryke på dør;
  • stryke av gårde
  • som adverb i presens partisipp:
   • strykenderaskt, feiende

Faste uttrykk

 • stryke flagget
  også: kapitulere
 • stryke med
  gå tapt; sette livet til
 • stryke opp
  spille opp (en springar)
 • stryke sin kos
  forsvinne

Nynorskordboka 7 oppslagsord

kapitulere

kapitulera

verb

Opphav

gjennom fransk; frå mellomalderlatin capitulare, opphavleg ‘setje opp i hovudpunkt’

Tyding og bruk

 1. gje seg over til fienden (på visse vilkår)
  Døme
  • regjeringshæren kapitulerte
 2. i overført tyding: gje tapt
  Døme
  • partiet vil ikkje kapitulere på dette punktet

melde pass

Tyding og bruk

Sjå: pass
 1. i kortspel: seie frå om at ein ikkje har noka melding
 2. Døme
  • ho måtte melde pass for sine langt meir rutinerte konkurrentar

pass 1

substantiv hankjønn

Opphav

frå fransk; av passe (3

Faste uttrykk

 • melde pass
  • i kortspel: seie frå om at ein ikkje har noka melding
  • gje opp;
   kapitulere (2)
   • ho måtte melde pass for sine langt meir rutinerte konkurrentar

våpen

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt vápn

Tyding og bruk

 1. reiskap eller innretning brukt i kamp, krig eller til jakt
  Døme
  • børsa er eit vanleg våpen;
  • ein kniv kan vere eit farleg våpen;
  • løyve til å bere våpen;
  • ha mange soldatar under våpenvæpna, stridsbudde soldatar
  • i overført tyding:
   • ordet var det sterkaste våpenet hans
 2. (del av ei) forsvarsgrein, våpenslag
  Døme
  • kavaleri og samband er våpen i Forsvaret
 3. Døme
  • Flå kommune har eit bjørnehovud i våpenet sitt

Faste uttrykk

 • leggje ned våpena
  òg overført tyding, slutte å krige, stri
 • strekkje våpen
  kapitulere

kapitulasjon

substantiv hankjønn

Opphav

frå fransk; jamfør kapitulere

Tyding og bruk

Døme
 • militær kapitulasjon

strekkje våpen

Tyding og bruk

kapitulere;
Sjå: våpen

overgi, overgje, overgjeve

overgjeva

verb

Opphav

norrønt yfirgefa

Tyding og bruk

 1. gje i fiendehand;
  gje opp, over;
  • dei overgav festninga
 2. refleksivt: gje opp kampen, kapitulere
  • dei overgav seg utan motstand