Avansert søk

34 treff

Bokmålsordboka 2 oppslagsord

grauten

adjektiv

Betydning og bruk

Eksempel
 • være grauten i målet

grøt, graut

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt grautr; beslektet med gryte

Betydning og bruk

 1. matrett av mel eller gryn eller frukt kokt i melk eller vann
  Eksempel
  • koke grøt;
  • spise grøt hver lørdag
 2. tykk, bløt masse
  Eksempel
  • tygge kjeks og saft til en grøt i munnen

Faste uttrykk

 • gå rundt grøten
  ikke gå rett på sak
  • vi går rundt grøten og får aldri sagt hva vi mener
 • hissig på grøten
  ivrig etter å oppnå noe;
  pågående, motivert
 • som katten rundt den varme grøten
  opptatt av noe som en samtidig frykter;
  ikke rett på sak

Nynorskordboka 32 oppslagsord

grauten

adjektiv

Tyding og bruk

 1. Døme
  • ein grauten masse
 2. Døme
  • vere grauten i mælet

graut

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt grautr; samanheng med grjot og gryte (1

Tyding og bruk

 1. matrett av mjøl eller gryn eller frukt kokt i mjølk eller vatn
  Døme
  • koke graut;
  • ete graut til kvelds
 2. tjukk, blaut masse
  Døme
  • vegane var reine grauten etter snøfallet

Faste uttrykk

 • gå rundt grauten
  ikkje gå rett på sak
  • dei går rundt grauten og pakkar inn bodskapen
 • hissig på grauten
  ivrig etter å oppnå noko;
  pågåande, motivert
 • som katten rundt den varme grauten
  som ikkje vågar å gje seg i kast med noko som ein er svært oppteken av;
  som ikkje vågar å kome inn på noko

putre

putra

verb

Opphav

lydord

Tyding og bruk

 1. koke lett;
  Døme
  • grauten putrar i gryta
  • brukt som adjektiv:
   • røre i den putrande gryta
 2. gje frå seg små lydar;
  tøffe
  Døme
  • motoren putra og gjekk
  • brukt som adjektiv:
   • putrande slag frå motoren
 3. kviskre, mulle (for seg sjølv)

pinn

substantiv hankjønn

Opphav

same opphav som pinne (1

Tyding og bruk

 1. liten kjøt- eller fiskerett ved sida av eller etter eit grautmåltid;
 2. brukt som etterledd i samansetningar;

Faste uttrykk

 • pinn på grauten
  godbit etter grauten
 • skyte ein kvit pinn etter
  gje opp som tapt;
  gje opp vona om

 2

verb

Opphav

norrønt

Tyding og bruk

 1. ta imot, bli gjeven, skaffe seg, kome til å ha
  Døme
  • få pengar;
  • denne får du heilt gratis;
  • ho fekk jobb;
  • dei har fått mange barn;
  • dette produktet er ikkje lenger å få;
  • få melding om møtet;
  • få ein idé;
  • få frekner;
  • få svar;
  • få seg utdanning;
  • få hjelp;
  • få smør når ein kjernar;
  • få bruk for kniv;
  • få god råd;
  • få tilbod om reise;
  • få oppdraget;
  • få i oppgåve å gjere noko;
  • få det som ein vil
 2. bli utsett for, pådra seg
  Døme
  • få feber;
  • få rifter;
  • få skikkeleg vondt;
  • få ballen i hovudet;
  • få juling;
  • no har eg fått nok!
 3. oppnå moglegheit eller tillating til;
  vere forunnt
  Døme
  • får eg kome?
  • få sjå!
  • eg får ikkje for foreldra mine;
  • få vere i fred;
  • om vi får leve så lenge
 4. kome til å
  Døme
  • vi får sjå korleis det går
 5. greie eller slumpe til å gjere, oppnå, fullføre, gjennomføre, påverke
  Døme
  • få problemet vekk;
  • få opp døra;
  • få ned maten;
  • få i seg grauten;
  • få ut flisa frå fingeren;
  • få inn eit slag;
  • få på seg jakka;
  • få i stand den øydelagde bilen;
  • få liv i nokon;
  • få orden på rotet;
  • få laus steinen
 6. vere nøydd til, måtte, burde
  Døme
  • han fekk pent vente;
  • du får ta den støyten;
  • no får du roe deg
 7. måtte, kunne
  Døme
  • vi får vel gå;
  • du får helse;
  • de får ha det;
  • vi får vone det går bra;
  • da får det heller vere

Faste uttrykk

 • få att
  bli gjeven noko som ei følgje av noko ein har gjort
  • berre vent, du skal nok få att for den elendige framferda di!
  • ho opplever at ho får att for innsatsen
 • få bukt med
  vinne over;
  bli herre over
  • få bukt med kriminaliteten
 • få for seg
  tenkje den tanken (at …);
  innbille seg (at …)
  • korleis kunne dei få det for seg at det var lurt å gå på skitur i storm?
 • få fram
  uttrykkje, seie
  • få fram ein viktig bodskap;
  • han fekk så vidt fram ein lyd
 • få frå
  hindre nokon frå å gjere noko
  • politiet gjorde eit siste forsøk på å få han frå å skyte
 • få igjen
  bli gjeven noko som ei følgje av noko ein har gjort
  • han opplever at han får igjen for innsatsen;
  • berre vent, du skal nok få igjen for det du gjorde mot meg
 • få noko på
  prove nokon skyldig
 • få så øyra flagrar
  bli kraftig irettesett;
  få sterk kritikk
 • få til
  greie, lykkast med, oppnå
  • får du til reknestykka?

klump

substantiv hankjønn

Opphav

truleg frå lågtysk; samanheng med klamp

Tyding og bruk

 1. mindre mengd av fast masse;
  Døme
  • klumpar i grauten;
  • kna deigen til ein liten klump;
  • lage store klumpar av snø
 2. samanballa knyte;
  Døme
  • tulle handkleet til ein klump
 3. tett oppsamling av noko;
  Døme
  • endene går rundt i ein klump
 4. i overført tyding: indre kjensle av noko som kjennest som ein klump
  Døme
  • føle ein klump i magen;
  • ha ein vond klump i brystet

Faste uttrykk

 • få klump i halsen
  bli på gråten
  • få klump i halsen av å tenkje på noko

kleppete

adjektiv

Tyding og bruk

Døme
 • grauten er kleppete

kleppe

kleppa

verb

Tyding og bruk

 1. bli klumpete
  Døme
  • grauten kleppar seg;
  • snøen kleppar seg under skiene
 2. hogge, huke inn fisk med klepp (4)
 3. flekkje (2, 1) fisk til klippfisk

koke over

Tyding og bruk

Sjå: koke
 1. fosse over kanten på kokekar
  Døme
  • grauten kokte over
 2. miste fatninga
  Døme
  • det kokte over for ho

koke 2

koka

verb

Opphav

gjennom lågtysk, frå latin coquere, samanheng med kokk (2; kjøken

Tyding og bruk

 1. om væske eller det som er i væska: ha slik temperatur at væska går over til damp;
  vere på kokepunktet
  Døme
  • vatnet koker;
  • potetene kokte;
  • suppa har kokt lenge nok
 2. få til å koke (2, 1)
  Døme
  • koke graut;
  • koke poteter;
  • koke middag
 3. lage til eller vinne ut ved koking
  Døme
  • koke saft av blåbær
 4. vere i sterk og uroleg rørsle
  Døme
  • havet larmar og koker;
  • silda koker ute på fjorden
 5. vere i sterk sinnsrørsle;
  jamfør kokande (2)
  Døme
  • det kokte i han;
  • koke av sinne

Faste uttrykk

 • koke bort
  gå i oppløysing;
  ikkje bli noko av
  • saka kokte bort;
  • koke bort i ingenting
 • koke i hop
  finne på, dikte opp;
  koke saman
  • koke i hop ei historie
 • koke inn
  (få til å) minke i volum ved oppvarming
  • koke inn krafta
 • koke ned
  redusere, konsentrere
  • det heile kokte ned til eit spørsmål om økonomi
 • koke opp
  • varme opp til kokepunktet
   • koke opp suppa
  • finne på, dikte opp
   • koke opp ei historie
 • koke over
  • fosse over kanten på kokekar
   • grauten kokte over
  • miste fatninga
   • det kokte over for ho
 • koke saman
  finne på, dikte opp;
  koke i hop
  • avisa kokte saman ei sak
 • koke ut
  vinne ut noko ved koking
  • koke ut kraft av kjøtbein