Avansert søk

51 treff

Bokmålsordboka 27 oppslagsord

spekulere

verb

Opphav

gjennom tysk; fra latin av specere ‘se’

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • hva er det du spekulerer på?
 2. anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
  Eksempel
  • spekulere i skipsaksjer;
  • spekulere på boligmarkedet;
  • spekulere i ungdommens motehysteriutnytte for å tjene penger

pønske, pønse

verb

Opphav

gjennom lavtysk; fra fransk penser ‘tenke’

Betydning og bruk

sysle med planer om å gjøre noe;
gruble, spekulere
Eksempel
 • pønske på noe;
 • pønske ut noe

lure 1

verb

Opphav

trolig fra lavtysk luren ‘lure på, bedra’

Betydning og bruk

 1. vente på en anledning;
  holde seg skjult og vokte på noe
  Eksempel
  • katten lurer på fuglene;
  • det lurer farer hvor en går og står
 2. spekulere eller gruble på
  Eksempel
  • hun lurte på hva han egentlig hadde ment med det han sa
 3. Eksempel
  • nå begynner jeg snart å lure på om de kommer
 4. Eksempel
  • lure seg til å gjøre noe;
  • de lurte seg unna alt arbeidet;
  • vi lurte oss forbi vakten
 5. Eksempel
  • han er lett å lure;
  • vi lot oss lure til å tro at det var sant;
  • du lurer ikke meg!

bry hodet sitt med noe

Betydning og bruk

spekulere på eller gruble over noe vanskelig;
Se: hode
Eksempel
 • dette trenger du ikke bry hodet ditt med

hode

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt hǫfuð

Betydning og bruk

 1. kroppsdel over eller foran halsen hos mennesker og dyr, med hjerne, sanseorganer, munn og åpning til luftveiene
  Eksempel
  • få en snøball i hodet;
  • ha vondt i hodet;
  • slå noen i hodet;
  • et troll med tre hoder
 2. Eksempel
  • pålegge befolkningen skatt per hode;
  • det blir 500 kroner per hode
 3. Eksempel
  • ha hodet fullt av planer;
  • det er bare sport som står i hodet på dem;
  • ikke være helt riktig i hodet;
  • fordreie hodet på noen;
  • kunne noe i hodet
 4. øvre del av noe eller noe med form som kan ligne på et hode (1)
  Eksempel
  • en fele med utskåret hode

Faste uttrykk

 • bli rød i hodet
  bli opphisset
 • bruke hodet
  tenke klokt
  • nå må du bruke hodet her
 • bry hodet sitt med noe
  spekulere på eller gruble over noe vanskelig
  • dette trenger du ikke bry hodet ditt med
 • bøye hodet
  vise tegn på ydmykhet, skam eller sorg
 • følge sitt eget hode
  ikke bry seg om råd fra andre
 • få noe inn i hodet på noen
  få noen til å forstå eller lære noe
  • læreren prøvde å få pensumet inn i hodet på elevene
 • gjøre et hode kortere
  henrette ved å hogge hodet av
 • gå på hodet
  falle forover
 • gå til hodet på
  • bli ør eller beruset
   • vinen gikk rett til hodet på meg
  • bli overmodig
   • suksessen gikk til hodet på henne
 • ha et godt hode
  være intelligent
  • hun har et godt hode
 • ha stort hode og lite vett
  være dum
 • ha tak over hodet
  ha husrom
 • ha/holde hodet over vannet
  så vidt greie seg
  • det er så vidt bedriften holder hodet over vannet uten driftstilskudd
 • henge med hodet
  være motløs eller nedtrykt
 • holde hodet høyt
  vise tegn på stolthet eller selvfølelse
 • holde hodet kaldt
  bevare dømmekraften eller tenke klart, særlig i en vanskelig situasjon
 • hull i hodet
  dumt, vanvittig, bort i natta;
  høl i huet
 • klø seg i hodet
  vise tegn på rådvillhet
 • kreve noens hode på et fat
  (etter Matt 14,8 f. og Mark 6,25 f.) forlange noen henrettet;
  forlange noen ofret som syndebukk
 • la hodene rulle
  • begå massehenrettelse
  • nådeløst avsette eller dømme ledende personer
 • legge hodet i bløt
  spekulere grundig over noe
 • lyst hode
  flink og intelligent person
  • han er klassens lyse hode
 • med hodet i hendene
  initiativløs;
  uten å gjøre noe
 • med hodet under armen
  uten å tenke;
  ikke bruke hodet
 • med løftet hode
  med stolthet;
  med selvtillit
 • miste hodet
  miste fatningen;
  bli rådvill
  • han mister hodet når han blir stresset
 • over hodet på noen
  • ligge på for høyt nivå for målgruppen
   • forelesningen gikk over hodet på studentene
  • ta en avgjørelse uten først å rådspørre eller uten å varsle den det gjelder
   • beslutningen ble tatt over hodet på de ansatte
 • regne i hodet
  regne i tankene, uten oppskrevne tall
 • riste på hodet
  gi uttrykk for nekting, resignasjon eller oppgitthet
 • sette seg noe i hodet
  være fast bestemt på å gjennomføre noe;
  få en fiks idé som en ikke vil forandre på
 • sette/stille saken på hodet
  snu opp ned på eller framstille en sak stikk imot de faktiske forhold
 • stange/renne hodet mot veggen
  møte uovervinnelige hindringer
 • stikke hodene sammen
  legge hemmelige planer eller lignende
 • stikke hodet fram
  våge å tre fram eller vise seg
  • hun har flere ganger stukket hodet fram i avisdebatten
 • stikke hodet i sanden
  ikke ville se ubehagelige sannheter i øynene
 • stå på hodet
  • stå opp ned
  • være endevendt eller i vill uorden
   • hele huset sto på hodet etter festen
 • ta seg vann over hodet
  ta på seg noe en ikke greier
 • vokse en over hodet
  vinne over en;
  ta makten fra en
  • alle arbeidsoppgavene vokser meg over hodet

legge hodet i bløt

Betydning og bruk

spekulere grundig over noe;
Se: bløt, hode

studere

verb

Opphav

norrønt studera, latin studere ‘strebe etter, beflitte seg på noe’; se studium

Betydning og bruk

 1. utdanne seg ved universitet eller høyskole
  Eksempel
  • studere ved Universitetet i Bergen;
  • studere til lege;
  • studere filologi
  • som adjektiv i presens partisipp:
   • studerende ungdom
  • som adjektiv i perfektum partisipp:
   • han er en studert mannutdannet, belest
 2. sette seg inn i;
  granske
  Eksempel
  • han har studert forholdene i landet grundig;
  • studere reiseruten nøye
  • betrakte nøye
   • studere en fra topp til tå
 3. Eksempel
  • jeg studerer på om vi skal slå til;
  • stå og studere på noe

krisemaksimering

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

Eksempel
 • spekulere i en strategi med krisemaksimering

jobbe

verb

Betydning og bruk

 1. ha jobb;
  Eksempel
  • jobbe i skolen;
  • jobbe overtid;
  • jobbe hardt for pengene
 2. drive kortsiktige, dristige spekulasjoner;

hausse 2

verb

Uttale

håˋse; hausˋse

Opphav

av hausse (1

Betydning og bruk

spekulere i verdistigning på verdipapirer;
prøve å skape hausse (1

Faste uttrykk

 • hausse opp
  • reklamere (kraftig) for;
   gjøre et nummer av;
   piske opp
   • laget var hausset opp, men kom raskt ned på jorda;
   • hausse opp stemningen
  • drive opp prisen på noe
   • de hausser opp selskapets aksjekurs
 • hausse seg opp
  kave seg opp;
  øse seg opp
  • det er viktig å ikke hausse seg opp før eksamen;
  • jo eldre jeg blir, jo mindre hausser jeg meg opp

Nynorskordboka 24 oppslagsord

spekulere

spekulera

verb

Opphav

gjennom tysk; frå latin av specere ‘sjå’

Tyding og bruk

 1. Døme
  • kva er det du spekulerer på?
 2. plassere pengar, drive forretningar for å utnytte konjunktursvingingane til eiga vinning
  Døme
  • spekulere i skipsaksjar;
  • spekulere i folks lettsinn;
  • spekulere på bustadmarknaden

pønske, pønse

pønska, pønsa

verb

Opphav

gjennom lågtysk; frå fransk penser ‘tenkje’

Tyding og bruk

sysle med planar om å gjere noko;
grunde, spekulere
Døme
 • pønske på noko;
 • pønske ut nye lure måtar

lure 1

lura

verb

Opphav

truleg frå lågtysk luren ‘lure på, bedra’

Tyding og bruk

 1. vente på eit høve;
  halde seg skjult og lytte eller sjå etter noko
  Døme
  • katten ligg og lurer på fuglane;
  • det lurer farar kvar ein går
 2. spekulere eller gruble på noko
  Døme
  • eg lurer på kor gammal ho er
 3. Døme
  • no er det snart slik at eg lurer på om dei kjem
 4. gå fram på ein listig eller gløgg måte;
  Døme
  • lure seg til å gjere noko;
  • dei lurte seg unna dugnaden;
  • vi lurte oss forbi vakta
 5. Døme
  • der lurte du han godt!
  • eg vart lurt for vekslepengane;
  • vi lot oss lure av svindlarar

hovud

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt hǫfuð

Tyding og bruk

 1. kroppsdel over eller framfor halsen på menneske og dyr, med hjerne, sanseorgan, munn og opning for luftvegane
  Døme
  • få ein stein i hovudet;
  • ha vondt i hovudet;
  • han fall og slo seg i hovudet;
  • eit troll med tre hovud
 2. Døme
  • betale skatt per hovud;
  • viss vi deler utlegga likt, blir det 200 kroner per hovud
 3. Døme
  • ha hovudet fullt av planar;
  • dette er ikkje etter mitt hovud;
  • fordreie hovudet på nokon;
  • det er berre sport som står i hovudet på dei;
  • kunne noko i hovudet
 4. øvre del av noko eller noko med form som kan likne på eit hovud (1)
  Døme
  • ei pipe med utskore hovud

Faste uttrykk

 • bli raud i hovudet
 • bruke hovudet
  tenkje klokt
  • no må du bruke hovudet her
 • bry hovudet sitt med noko
  spekulere eller gruble på noko vanskeleg
  • dette treng du ikkje bry hovudet ditt med
 • bøye hovudet
  syne teikn på audmjukskap, skam eller sorg
 • følgje sitt eige hovud
  ikkje bry seg om råd frå andre
 • få noko inn i hovudet på nokon
  få nokon til å forstå eller lære noko
  • læraren prøvde å få pensumet inn i hovudet på elevane
 • gjere eit hovud kortare
  avrette ved å hogge hovudet av
 • gå på hovudet
  falle framover
 • gå til hovudet på
  • bli ør eller rusa
   • vinen gjekk rett til hovudet på meg
  • bli overmodig
   • suksessen gjekk til hovudet på henne
 • ha eit godt hovud
  vere intelligent
  • ho har eit godt hovud
 • ha stort hovud og lite vit
  vere dum
 • ha tak over hovudet
  ha husrom
 • ha/halde hovudet over vatnet
  greie seg så vidt
  • det er så vidt verksemda held hovudet over vatnet utan driftstilskot
 • halde hovudet høgt
  vise teikn på sjølvkjensle eller stoltheit
 • halde hovudet kaldt
  tenkje klart eller bevare dømekrafta, særleg i ein vanskeleg situasjon
 • henge med hovudet
  vere motlaus eller nedtrykt
 • hol i hovudet
  dumt, vanvettig;
  bort i natta
 • klø seg i hovudet
  syne teikn på rådville
  • klø seg i hovudet over situasjonen
 • krevje hovudet til nokon på eit fat
  (etter Matt 14,8 f. og Mark 6,25 f.) krevje at nokon blir avretta;
  krevje at nokon blir ofra som syndebukk
 • la hovuda rulle
  • avrette i mengd
  • nådelaust avsetje eller døme leiande personar
 • leggje hovudet i bløyt
  tenkje hardt
 • lyst hovud
  flink og intelligent person
  • han er det lyse hovudet i klassa
 • med hovudet i hendene
  initiativlaus;
  utan å gjere noko
 • med hovudet under armen
  utan å tenkje;
  ikkje bruke hovudet
 • med lyfta hovud
  med stoltheit;
  med sjølvtillit
 • miste hovudet
  miste fatninga;
  bli rådvill
  • han mistar hovudet når han blir stressa
 • over hovudet på nokon
  • liggje på for høgt nivå for målgruppa
   • brøkrekning gjekk over hovudet på elevane
  • ta ei avgjerd utan å rådspørje eller varsle den det gjeld
   • avgjerda blei teken over hovudet på dei tilsette
 • rekne i hovudet
  rekne i tankane, utan nedskrivne tal
 • riste på hovudet
  syne teikn på nekting, vonløyse eller at ein er oppgjeven
 • setje seg noko i hovudet
  bestemme seg for å gjennomføre noko;
  få ein fiks idé som ein ikkje vil endre på
 • setje/stille saka på hovudet
  snu opp ned på eller framstille ei sak stikk imot dei faktiske tilhøva
 • stange/renne hovudet mot veggen
  møte uovervinnelege hindringar
 • stikke hovuda saman
  leggje hemmelege planar eller liknande
 • stikke hovudet fram
  våge å vise seg eller hevde seg
  • ho har fleire gonger stukke hovudet fram i avisdebatten
 • stikke hovudet i sanden
  ikkje vilje sjå ubehagelege sanningar i auga
 • stå på hovudet
  • stå opp ned
  • vere endevend eller i vill uorden
   • vi må rydde, heile kjøkenet står på hovudet
 • ta seg vatn over hovudet
  ta på seg noko ein ikkje greier
 • vekse ein over hovudet
  vinne over ein;
  ta makta frå ein
  • alle arbeidsoppgåvene veks meg over hovudet

bry hovudet sitt med noko

Tyding og bruk

spekulere eller gruble på noko vanskeleg;
Sjå: hovud
Døme
 • dette treng du ikkje bry hovudet ditt med

jobbe

jobba

verb

Tyding og bruk

 1. ha jobb;
  Døme
  • jobbe i skulen;
  • jobbe overtid;
  • jobbe hardt for pengane
 2. drive med kortsiktige spekulasjonar;

hausse 2

haussa

verb

Uttale

håˋse; hausˋse

Opphav

av hausse (1

Tyding og bruk

spekulere i kursstigning på verdipapir;
prøve å skape hausse (1

Faste uttrykk

 • hausse opp
  • reklamere (kraftig) for;
   gjere eit nummer av;
   piske opp
   • hausse opp stemninga;
   • avisene bruker å hausse opp landslaget på førehand
  • drive opp prisen på noko
   • dei haussa opp prisen på aksjar
 • hausse seg opp
  kave seg opp;
  øse seg opp
  • det er best å ikkje hausse seg opp før eksamen;
  • jo eldre eg blir, jo meir haussar eg meg opp

gullfeber

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. iver etter å grave gull
  Døme
  • gullfeberen i California
 2. iver etter å spekulere (2)
 3. iver etter å ta gullmedaljar
  Døme
  • gullfeber på stadion

børs

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom nederlandsk, frå mellomalderlatin bursa ‘pengepung’; opphavleg av gresk byrsa ‘lêr(sekk)'

Tyding og bruk

 1. marknad der ein omset verdipapir, valuta eller varer
  Døme
  • børsen er uroleg for tida;
  • spekulere på børsen
 2. offentleg lokale eller bygning for ein børs (1)
  Døme
  • gå ut bakdøra på børsen

Faste uttrykk

 • børs og katedral
  økonomiske og åndelege verdiar

eigedomsspekulasjon

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

det å spekulere (2) i kjøp og sal av eigedomar