Avansert søk

172 treff

Bokmålsordboka 90 oppslagsord

grundig

adjektiv

Opphav

av grunn (1

Betydning og bruk

omhyggelig, dyptgående, ordentlig
Eksempel
 • drøftingene er grundige og reflekterte;
 • gjøre et grundig forarbeid;
 • det kreves grundig kjennskap til engelsk
 • brukt som adverb
  • bli grundig lurt;
  • grundig til verks;
  • ta grundig feil

rundspille, rundspelle

verb

Betydning og bruk

spille så bra at laget en spiller mot, taper grundig;
spille noen i senk

rundlure

verb

Betydning og bruk

lure grundig;
lure trill rundt
Eksempel
 • bli rundlurt av smarte svindlere

gruble

verb

Opphav

av lavtysk grubeln, opprinnelig ‘grave’

Betydning og bruk

være i dype tanker;
tenke grundig;
Eksempel
 • sitte og gruble;
 • du grubler for mye;
 • gruble over noe
 • brukt som adjektiv
  • boka handler om en grublende tiåring

rede 1

substantiv hankjønn

Opphav

av rede (4

Faste uttrykk

 • få rede på
  få kjennskap til
  • han fikk rede på planene
 • gjøre rede for
  greie ut om;
  redegjøre for
  • hun gjør grundig rede for hva som har skjedd
 • ha rede på
  ha kjennskap til
  • jeg har ikke rede på fotball
 • holde rede på
  ha oversikt over
  • de holder rede på hva som skjer
 • ta rede på
  finne ut
  • ta rede på hvem som eier bilen

gjøre rede for

Betydning og bruk

greie ut om;
Se: rede
Eksempel
 • hun gjør grundig rede for hva som har skjedd

prøving

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

grundig undersøkelse;
Eksempel
 • arbeidet er underlagt en offentlig prøving;
 • prøvingen viste at ermene var altfor lange;
 • vi lærte ved prøving og feiling

brifing

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. det å brife (1) noen;
  forhåndsorientering, instruksjon
  Eksempel
  • soldatene fikk en grundig brifing før de la ut på kolonnekjøring
 2. det å kjekke seg;

proper

adjektiv

Opphav

av fransk propre ‘særmerkt, fin, elegant’; fra latin egentlig ‘egen, særskilt, spesiell’

Betydning og bruk

pen og pyntelig;
grundig, ordentlig;
renslig
Eksempel
 • propert arbeid;
 • propre barn

Faste uttrykk

 • føre en proper neve
  være god til å bokse
 • føre en proper penn
  argumentere i skrift på en fin måte

overflatisk, overfladisk

adjektiv

Betydning og bruk

 1. lite grundig
  Eksempel
  • ha et overflatisk kjennskap til et emne;
  • han er svært overflatisk
 2. som hører til, fins i overflaten
  Eksempel
  • overflatiske lesjoner

Nynorskordboka 82 oppslagsord

grundig

adjektiv

Opphav

av grunn (1

Tyding og bruk

omhyggjeleg, djuptgåande, nøye
Døme
 • vere grundig i arbeidet sitt;
 • verksemda sette i gong ein grundig gjennomgang av produksjonen
 • brukt som adverb
  • arbeide grundig;
  • ta grundig feil;
  • arbeidet er overtydande og grundig gjort

rundspele

rundspela

verb

Tyding og bruk

spele så bra at laget ein spelar mot, taper grundig;
spele nokon i senk

rundlure

rundlura

verb

Tyding og bruk

lure grundig;
lure trill rundt
Døme
 • grunneigarane vart rundlurte av oppkjøparar

gruble

grubla

verb

Opphav

av lågtysk grubeln, opphavleg ‘grave’

Tyding og bruk

vere i djupe tankar;
tenkje grundig;
Døme
 • eg grubla lenge over det som hadde skjedd;
 • gå og gruble på vanskelege spørsmål
 • brukt som adjektiv
  • ein grublande romantikar

realitetsbehandling

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

det å gjere greie for viktige sider ved ei sak;
Døme
 • ei grundig realitetsbehandling

prøving

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

 1. grundig gransking;
  Døme
  • prøving i pensum;
  • prøvinga viste at buksa sat fint på;
  • det vart mykje prøving og feiling før dei fann svaret
 2. påkjenning, motgang;
  (religiøs) krise;
  Døme
  • gjennomleve harde prøvingar;
  • freistinga var ei prøving for han
 3. Døme
  • han var ei prøving for sine næraste

psyke 1

substantiv hankjønn

Uttale

syˋke; psyˋke

Opphav

frå gresk ‘sjel’

Tyding og bruk

sjelelege eigenskapar;
åndeleg legning;
Døme
 • filmen går grundig inn i psyken til drapsmannen;
 • ho har ein sterk psyke

proper

adjektiv

Opphav

av fransk propre ‘særmerkt, fin, elegant’; av latin proprius ‘særskild, spesiell’

Tyding og bruk

pen og pynteleg, ordentleg;
skikkeleg, grundig;
reinsleg
Døme
 • propert arbeid;
 • ein arbeidsam og proper mann

programmeringsfeil

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

feil i programmering av datamaskin
Døme
 • grundig testing reduserer faren for programmeringsfeil

overflatisk

adjektiv

Tyding og bruk

 1. lite grundig
  Døme
  • ha ein overflatisk kjennskap til eit emne
 2. som gjeld overflata
  Døme
  • overflatiske skadar