Artikkelside

Bokmålsordboka

omstendighet

substantiv hankjønn eller hunkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
kjønnentallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
hankjønnen om­stendighetom­stendighetenom­stendigheterom­stendighetene
hunkjønnei/en om­stendighetom­stendigheta

Opphav

fra lavtysk; av latin circumstantia, opprinnelig ‘det som står omkring, er knyttet til noe’

Betydning og bruk

 1. forhold;
  Eksempel
  • de nærmere omstendigheter ved en hendelse
 2. Eksempel
  • under enhver omstendighet;
  • under alle omstendigheter
 3. vilkår i omgivelsene
  Eksempel
  • leve under vanskelige omstendigheter
 4. Eksempel
  • gjøre noe uten omstendigheter

Faste uttrykk

 • etter omstendighetene
  slik situasjonen er
 • formildende omstendigheter
  forhold som fører til mildere straff eller dom
  • retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter for kvinnens handlinger
 • i omstendigheter
  gravid
 • skjerpende omstendigheter
  forhold som fører til strengere straff