Artikkelside

Nynorskordboka

grunn 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein grunngrunnengrunnargrunnane

Opphav

samanfall av norrønt grunnr m ‘botn, grunn, grunn plass i vatnet’ og grund f ‘mark, slette’

Tyding og bruk

 1. jordoverflate, mark, bakke
  Døme
  • bryte ny grunn
 2. jordeigedom, landområde
  Døme
  • jakte på annan manns grunn;
  • avstå grunn til kommunen
 3. fast fjell eller berg
  Døme
  • grunn av gneis
 4. Døme
  • skipet gjekk på grunn;
  • trekkje båten av grunnen
 5. Døme
  • raud kross på kvit grunn
 6. jordfast underlag, fundament;
  utgangspunkt, føresetnad
  Døme
  • støype grunn til eit hus;
  • huset brann ned til grunnen;
  • byggje på solid grunn;
  • granske noko frå grunnen av
 7. årsak, motiv, grunnlag
  Døme
  • ha grunn til å tru at ting snart blir betre;
  • dette gjev grunn til mistanke;
  • grunnen til fråværet er sjukdom;
  • av gode grunnar vart eg verande heime

Faste uttrykk

 • av den grunn
  derfor
  • ho hugsa ingenting frå ulykka og vart av den grunn ikkje ført fram som vitne
 • fast grunn under føtene
  • beina på landjorda (etter ei tid til sjøs)
   • det vart berre nokre timar med fast grunn under føtene
  • i overført tyding: trygg stad, tilstand eller posisjon
   • ungdommen treng å ha fast grunn under føtene
 • gard og grunn
  • gard (1) med hus og dyrkingsjord
   • eige gard og grunn;
   • bønder som må gå frå gard og grunn
  • alt ein eig
   • satse gard og grunn;
   • somme drakk seg frå gard og grunn
 • gå til grunne
  bli øydelagd, gå fortapt;
  bukke under
 • i botn og grunn
  heilt opp, fullt ut; i grunnen
 • i grunnen
  eigenleg, alt i alt
  • det er i grunnen ikkje så vanskeleg;
  • eg har i grunnen aldri vore særleg redd av meg
 • leggje til grunn
  ha som utgangspunkt eller føresetnad
  • leggje eiga erfaring til grunn for avgjerda
 • liggje til grunn
  vere årsak til eller grunnlag for
  • visjonane som ligg til grunn for satsinga
 • på grunn av
  som følgje av;
  forkorta pga.
  • brua er stengd på grunn av uvêret
 • på gyngande grunn
  i ein usikker situasjon eller tilstand
  • leiaren for verksemda innrømmer at dei er på gyngande grunn
 • rå grunnen
  ha den sterkaste posisjonen;
  herske, dominere
  • tradisjonelt er det husdyrhald som har rådd grunnen i området;
  • han rår grunnen aleine