Avansert søk

19 treff

Bokmålsordboka 10 oppslagsord

gjeldsbrev

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

skriftlig erkjennelse av gjeld (1

rektaklausul

substantiv hankjønn

Opphav

førsteleddet av latin recta ‘i rett linje, direkte’

Betydning og bruk

klausul i gjeldsbrev om at det ikke kan overdras

premieobligasjon

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

om eldre forhold: gjeldsbrev i premieobligasjonslån

mortifisere

verb

Opphav

fra latin , av mors, genitiv mortis, ‘død’ og facere ‘gjøre’

Betydning og bruk

dømme et dokument eller en påstand ugyldig eller satt ut av kraft
Eksempel
 • mortifisere et gjeldsbrev som har kommet bort;
 • mortifisere ærekrenkende beskyldninger

obligasjon

substantiv hankjønn

Opphav

fra latin, av obligare ‘binde’

Betydning og bruk

veksel

substantiv hankjønn

Opphav

fra tysk ‘endring’, i betydning 1 etter italiensk (lettera di) cambio ‘veksel(brev)’

Betydning og bruk

 1. gjeldsbrev der underskriveren (trassenten) oppfordrer en annen (trassaten) til å betale et visst beløp til den rette vekselhaveren (remittenden) eller til seg selv innen en fastsatt tid;
  gjeldsbrev der underskriveren forplikter seg til å betale et visst beløp til en annen innen en fastsatt tid
  Eksempel
  • blankoveksel, dagveksel, domisilveksel;
  • trekke, utstede en veksel på en bank;
  • akseptere, endossere, diskontere, prolongere, honorere, innløse en veksel;
  • veksel med fast løpetid;
  • vekselen forfaller i dag;
  • trekke veksler på ens gjestfrihetutnytte
 2. tversgående, kort bjelke i bygningskonstruksjon;
  Eksempel
  • fjernstyrt veksel
 3. veksling (1), skifte
  Eksempel
  • avlydsveksel, generasjonsveksel

Faste uttrykk

 • trekke store veksler på
  kreve mye av (seg selv, andre)

verdipapir

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

gjeldsbrev som kan omsettes
Eksempel
 • aksjer, obligasjoner og veksler er verdipapirer

statsobligasjon

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

gjeldsbrev som staten utferdiger ved låneopptak

skyldbrev

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

bankremisse

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

gjeldsbrev som utstedes av en bank (2, 1);
ofte brukt for å betale dyre gjenstander som bil eller båt;
jamfør remisse
Eksempel
 • betale med bankremisse;
 • heve en bankremisse

Nynorskordboka 9 oppslagsord

gjeldsbrev

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

skriftleg stadfesting frå ein person på at han skyldar ein viss sum

rektaklausul

substantiv hankjønn

Opphav

av latin recta ‘i rett linje, direkte’

Tyding og bruk

klausul i gjeldsbrev om at det ikkje kan overdragast

premieobligasjon

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

om eldre forhold: gjeldsbrev i premieobligasjonslån

mortifisere

mortifisera

verb

Opphav

frå latin, av mors, genitiv mortis, ‘død’ og facere ‘gjere’

Tyding og bruk

døme eit dokument eller ein påstand ugyldig eller sett ut av kraft
Døme
 • mortifisere eit gjeldsbrev som har kome bort;
 • mortifisere ærekrenkjande skuldingar

obligasjon

substantiv hankjønn

Opphav

frå latin, av obligare ‘binde’; jamfør obligat

Tyding og bruk

bankremisse

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

gjeldsbrev skrive ut av ein bank (2, 1);
ofte brukt for å betale dyre ting som bil eller båt;
jamfør remisse
Døme
 • betale med ein bankremisse;
 • heve ein bankremisse

verdipapir

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

gjeldsbrev eller andre dokument som kan omsetjast i pengar
Døme
 • aksjar, obligasjonar og vekslar er verdipapir

statsobligasjon

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

gjeldsbrev som staten ferdar ut ved låneopptak

skuldbrev, skyldbrev

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk