Avansert søk

18 treff

Bokmålsordboka 8 oppslagsord

Co

symbol

Betydning og bruk

symbol for grunnstoffet kobolt

korrodere

verb

Opphav

fra latin , av co- og rodere ‘gnage’; jamfør ko-

Betydning og bruk

særlig om metall: bli endret eller nedbrutt ved påvirkning av for eksempel luft eller vann;
jamfør ruste (1

koordinere

verb

Opphav

fra middelalderlatin, av latin co- og ordinare ‘ordne’; jamfør ko-

Betydning og bruk

få til å virke sammen;
Eksempel
 • koordinere de forskjellige tiltakene

kompani

substantiv intetkjønn

Opphav

gjennom tysk, fra fransk; fra middelalderlatin companium ‘brødfellesskap’

Betydning og bruk

 1. forretningstiltak som flere driver sammen;
  forkortet Co. eller co.
 2. hæravdeling på opptil 200 soldater under kommando av en kompanisjef
  Eksempel
  • et kompani deles inn i tropper
 3. i overført betydning: flokk (1)
  Eksempel
  • det møtte opp et helt kompani på fødselsdagen hans

koeffisient

substantiv hankjønn

Opphav

av latin co- og efficere ‘få fram’; jamfør ko-

Betydning og bruk

 1. i matematikk: kjent tall som en ukjent eller variabel størrelse skal multipliseres med for å komme fram til et bestemt resultat
 2. i fysikk: tallmessig uttrykk for en bestemt egenskap ved et stoff

kobolt

substantiv hankjønn eller intetkjønn

Opphav

av tysk ‘svartalv i berg’, fordi en mente stoffet var forhekset og verdiløst

Betydning og bruk

treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 27;
kjemisk symbol Co

karbondioksid

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

fargeløs gass av karbon (2 og oksygen som er tyngre enn luft;
forkortet CO2

tragikomedie

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom tysk; fra latin tragi(co)-comoedia

Betydning og bruk

 1. skuespill med både tragiske og komiske scener
 2. hendelse eller opptrinn med både tragiske og komiske innslag

Nynorskordboka 10 oppslagsord

Co

symbol

Tyding og bruk

symbol for grunnstoffet kobolt

korrodere

korrodera

verb

Opphav

frå latin , av co- og rodere ‘gnage’; jamfør ko-

Tyding og bruk

særleg om metall: bli endra eller nedbrote gjennom påverknad av til dømes luft eller vatn;
jamfør ruste (1

koordinere

koordinera

verb

Opphav

frå mellomalderlatin, av latin co- og ordinare ‘ordne’; jamfør ko-

Tyding og bruk

få til å verke saman;
Døme
 • koordinere ulike tiltak

kompani

substantiv inkjekjønn

Opphav

gjennom tysk, frå fransk; frå mellomalderlatin companium ‘brødfellesskap’

Tyding og bruk

 1. forretningstiltak som fleire driv saman;
  forkorta Co. eller co.
 2. hæravdeling på opptil 200 soldatar under kommando av ein kompanisjef
  Døme
  • eit kompani blir delt inn i troppar
 3. i overført tyding: flokk (1)
  Døme
  • be heile kompaniet til bords

kobolt

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Opphav

av tysk ‘svartalv i berg’, fordi ein meinte stoffet var forheksa og verdilaust

Tyding og bruk

treverdig metallisk grunnstoff (1) med atomnummer 27;
kjemisk symbol Co

koeffisient

substantiv hankjønn

Opphav

av latin co- og efficere ‘få fram’; jamfør ko-

Tyding og bruk

 1. i matematikk: kjent tal som ein ukjend eller variabel storleik skal multipliserast med for å kome fram til eit visst resultat
 2. i fysikk: talmessig uttrykk for ein viss eigenskap ved eit stoff

karbondioksid

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

fargelaus gass av karbon (2 og oksygen som er tyngre enn luft;
forkorta CO2

yngstemann

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. yngste mannlege person i ein flokk, yngste mannlege deltakar eller medlem
  Døme
  • han var yngstemann på laget
 2. ung mann eller gut som er tilsett ved ei bedrift og liknande til å gjere lettare, tilfeldig arbeid
  Døme
  • han var tilsett som yngstemann på lageret hos Pedersen & Co.

tragikomedie

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom tysk; frå latin tragi(co)comoedia

Tyding og bruk

 1. skodespel som først artar seg som ein tragedie (1), men som får ein lykkeleg og komisk utgang
 2. hending, tilburd med både komiske og tragiske innslag

et

konjunksjon

Opphav

frå latin

Tyding og bruk

i faste uttrykk;
og, &; jamfør et cetera
Døme
 • firmaet Haug et Co el.& Co