Avansert søk

6 treff

Bokmålsordboka 3 oppslagsord

-ant 1

substantiv hankjønn

Opphav

samme opprinnelse som -ant (2; jamfør -ent (1

Betydning og bruk

suffiks brukt for å betegne noe(n) med en bestemt egenskap;
i ord som demonstrant og okkupant

-ant 2

adjektiv

Opphav

av fransk -ant og latin -ans, genitiv -antis; jamfør -ent (2

Betydning og bruk

suffiks brukt for å betegne væremåte;

-an 3

adjektiv

Opphav

av latin -anus

Betydning og bruk

suffiks som uttryker noe av slik art eller med slike egenskaper som førsteleddet nevner;
i ord som human, momentan og simultan

Nynorskordboka 3 oppslagsord

-ant 1

substantiv hankjønn

Opphav

same opphav som -ant (2; jamfør -ent (1

Tyding og bruk

suffiks brukt for å beskrive noko(n) med ein bestemt eigenskap;

-ant 2

adjektiv

Opphav

av fransk -ant og latin -ans, genitiv -antis; jamfør -ent (2

Tyding og bruk

brukt i adjektiv som fortel om veremåte;

-an 3

adjektiv

Opphav

av latin -anus

Tyding og bruk

suffiks som uttrykker ord av slik art eller med slike eigenskapar som er nemnde i første delen av ordet;
til dømes human og simultan