Artikkelside

Nynorskordboka

-an 3

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-an-ant-ane-ane

Opphav

av latin -anus

Tyding og bruk

suffiks som uttrykker ord av slik art eller med slike eigenskapar som er nemnde i første delen av ordet;
til dømes human og simultan