Artikkelside

Nynorskordboka

-ent 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -ent-enten-entar-entane

Opphav

same opphav som -ent (2

Tyding og bruk

etterledd særleg brukt i nemningar for person;
i ord som dosent, konkurrent og regent