Artikkelside

Nynorskordboka

-ant 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -ant-anten-antar-antane

Opphav

same opphav som -ant (2; jamfør -ent (1

Tyding og bruk

suffiks brukt for å beskrive noko(n) med ein bestemt eigenskap;