Avansert søk

14 treff

Bokmålsordboka 8 oppslagsord

eksaminere

verb

Opphav

fra latin ‘granske’

Betydning og bruk

 1. stille spørsmål eller gi oppgaver ved muntlig eller praktisk eksamen;
  Eksempel
  • eksaminere noen i norsk
 2. spørre ut nøye;
  Eksempel
  • eksaminere vitnene;
  • bli eksaminert om alt som hadde foregått

overhøre

verb

Opphav

jamfør tysk überhören; i betydningen ‘komme til å høre’ av engelsk overhear

Betydning og bruk

 1. ikke høre, late som en ikke hører
  Eksempel
  • jeg bare overhørte skrytet hans
 2. komme til å høre
  Eksempel
  • overhøre en samtale
 3. spørre noen ut med tanke på å finne ut hvilken kunnskap hen har;
  forhøre, eksaminere
  Eksempel
  • presten overhørte konfirmantene

høre

verb

Opphav

norrønt heyra

Betydning og bruk

 1. oppfange lyd;
  sanse med hørselen
  Eksempel
  • høre godt;
  • høre stemmen hennes;
  • høre en fjern lyd;
  • høre noens skritt;
  • hørte jeg feil?
  • høre en bil komme
 2. få vite;
  få greie på, bli fortalt
  Eksempel
  • jeg hører dere skal til Spania?
  • hun hørte på stemmen min at jeg var nervøs;
  • der kan du høre;
  • jeg ringte for å høre om toget var i rute;
  • har du hørt nyheten?
 3. høre med full oppmerksomhet;
  lytte til
  Eksempel
  • høre på radio;
  • høre på musikk;
  • sitte og høre på en historie;
  • hør hva jeg sier!
  • nei, hør nå her!
 4. innrette seg etter noens råd eller henstilling
  Eksempel
  • når skal dere høre?
  • jeg har prøvd å snakke til ham, men han vil ikke høre
 5. spørre ut nøye;
  Eksempel
  • høre elevene i leksene
 6. i jus: la noen få formidle sin side av saken;
  jamfør høring (1
  Eksempel
  • høre begge parter i rettssaken;
  • mange instanser ble hørt i forbindelse med utredningen

Faste uttrykk

 • dertil hørende
  som hører til;
  som følger med
  • høytid med dertil hørende feiring
 • høre etter
  lytte oppmerksomt
  • høre etter når noen snakker
 • høre fra
  bli kontaktet av;
  få beskjed av
  • vente å høre fra noen;
  • jeg har ikke hørt fra noen
 • høre hjemme
  • ha sitt hjem, hjemsted; høre til
   • bandet hører hjemme i Oslo
  • ha plassen sin;
   passe inn
   • oppførsel som ikke hører hjemme noen steder;
   • det hører ingen steder hjemme
 • høre innom
  stikke innom
 • høre innunder
  være underlagt
  • området hører inn under politiets ansvar
 • høre med
  være knyttet til;
  være viktig å ha med
  • litt vin hører med;
  • det hører med til historien at det bare var et uhell
 • høre noe til
  høre nytt eller tale om noen
  • hører du noe til datteren din?
 • høre om
  få vite om;
  erfare (2)
  • det har jeg aldri hørt om;
  • det var det første jeg hørte om saken
 • høre sammen
  danne en helhet;
  passe sammen
  • høre sammen med noen;
  • jakka hører sammen med buksa
 • høre til
  • være en del av;
   tilhøre (1)
   • brødet hører til måltidet;
   • det hører framtiden til;
   • det hører til alderen
  • passe inn
   • ha et sted å høre til;
   • jeg hører ikke til i det miljøet
 • la høre fra seg
  si ifra, gi beskjed;
  gi lyd fra seg
  • de har ikke latt høre fra seg på en stund
 • la seg høre
  gå an
  • det lar seg høre

spørre

verb

Opphav

norrønt spyrja, av spor

Betydning og bruk

 1. tiltale, henvende seg til for å få svar på noe
  Eksempel
  • hvordan vet du det, om jeg tør spørre?
  • skrive og spørre om noe;
  • guttungen spurte og grov om all ting;
  • om 30 år er det ingen som spør hvem du varingen som bryr seg om;
  • jeg spør ikke noen om lov;
  • få spurt opp noe(n);
  • spørre seg for;
  • spørre om veien;
  • spørre en ut om noe;
  • spørre etter en;
  • spørre noen til råds
  • eksaminere
   • bli spurt om 1814
  • som adjektiv i presens partisipp: som uttrykker spørsmål
   • spørrende pronomen;
   • en spørrende hovedsetning;
   • et spørrende blikk
  • som adverb:
   • se spørrende på en
  • brukt for å understreke noe:
   • spør om jeg ble glad
 2. få vite
  Eksempel
  • spørre nytt;
  • han ble aldri spurt sideningen hørte mer til ham

Faste uttrykk

 • det spørs
  det er tvilsomt, det kommer an på
  • det spørs om pengene rekker til
 • spørre seg selv
  overveie, grunne på

forhøre

verb

Opphav

fra lavtysk eller tysk; av for- (2

Betydning og bruk

ta opp politiforklaring eller forklaring i retten av;
spørre ut, eksaminere
Eksempel
 • forhøre en mistenkt

Faste uttrykk

 • forhøre seg
  spørre seg for;
  skaffe seg greie på
  • forhøre seg om Munch-maleriet;
  • forhøre seg med it-avdelingen om det nye systemet

-ere

verb

Opphav

jamfør norrønt -era, lavtysk -eren, tysk -ieren; fransk -er og latin -are, -ere

Betydning og bruk

etterledd i infinitiv av verb med fransk, latinsk eller germansk opprinnelse;

eksaminasjon

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

det å eksaminere eller bli eksaminert;
Eksempel
 • eksaminasjon av den tiltalte;
 • den muntlige eksaminasjonen varer i om lag 20 minutter

avhøre

verb

Opphav

fra tysk

Betydning og bruk

Eksempel
 • bli avhørt av politiet;
 • hun skal avhøres i dag

Nynorskordboka 6 oppslagsord

eksaminere

eksaminera

verb

Opphav

frå latin ‘granske’

Tyding og bruk

 1. stille spørsmål eller gje oppgåver ved munnleg eller praktisk eksamen;
  Døme
  • eksaminere nokon i norsk
 2. spørje ut nøye;
  Døme
  • han vart eksaminert om alt han hadde gjort;
  • forsvararane eksaminerte henne grundig

overhøyre

overhøyra

verb

Opphav

jamfør tysk überhören; i tydinga ‘kome til å høyre’ av engelsk overhear

Tyding og bruk

 1. låst som ein ikkje høyrer;
  ikkje høyre
  Døme
  • overhøyre skrytet hennar
 2. kome til å høyre
  Døme
  • overhøyre ei samtale
 3. spørje nokon ut med tanke på å finne ut kva kunnskap hen har;
  forhøyre, eksaminere
  Døme
  • presten overhøyrde konfirmantane

høyre

høyra

verb

Opphav

norrønt heyra

Tyding og bruk

 1. oppfatte lyd;
  sanse med høyrsla
  Døme
  • høyre dårleg;
  • høyre ein lyd;
  • høyre ein stemme;
  • høyre naboen kome;
  • høyre kva ein seier
 2. få vite, bli fortalt;
  frette, røyne
  Døme
  • høyre nytt;
  • eg høyrer du har kjøpt bil;
  • har du høyrt maken!
  • der kan du høyre;
  • eg skal høyre om toget er i rute
 3. høyre med full merksemd;
  Døme
  • høyre på radio;
  • høyre på musikk;
  • sitje og høyre på ei historie;
  • høyr kva eg seier!
  • nei, høyr no her!
 4. innrette seg etter rådet eller oppfordringa til nokon
  Døme
  • når skal de høyre?
  • eg har prøvd å snakke til henne, men ho vil ikkje høyre
 5. spørje ut;
  Døme
  • bli høyrd i leksa
 6. i jus: la nokon få formidle si side av saka;
  jamfør høyring
  Døme
  • høyre båe partar i rettssaka;
  • mange instansar vart høyrde i samband med utgreiinga

Faste uttrykk

 • høyre etter
  lyde etter;
  lytte merksamt
  • høyre etter når nokon snakkar
 • høyre frå
  bli kontakta av;
  få bod frå
  • vente på å høyre frå nokon;
  • eg høyrde frå dei for nokre dagar sidan
 • høyre heime
  • ha opphavet sitt eller heimstaden sin
   • deltakarane høyrer heime i Fyresdal
  • ha plassen sin;
   passe inn
   • låta høyrer heime i rocken;
   • det høyrer ingen stad heime
 • høyre hit
  ha rette plassen sin her, i denne samanhengen
  • av forfattarar som høyrer hit, kan ein nemne Undset
 • høyre inn under
  bli omfatta av, bli rekna til
  • området høyrer inn under ansvaret til politiet
 • høyre innom
  ta ein tur innom
 • høyre med
  vere knytt til;
  vere viktig å ha med
  • litt vin høyrer med;
  • det høyrer med til historia at det berre var eit uhell
 • høyre noko til
  høyre nytt eller tale om einkvan
  • høyrer du noko til sonen din?
 • høyre om
  få vite om;
  erfare (2)
  • det har eg aldri høyrt om;
  • det var det første eg høyrde om saka
 • høyre saman
  danne ein heilskap;
  passe saman
  • høyre saman med nokon;
  • jakka høyrer saman med buksa
 • høyre til
  • vere ått av;
   vere del av, bli rekna med til;
   tilhøyre
   • brødet høyrer til måltidet;
   • det høyrer framtida til;
   • det høyrer til alderen
  • passe inn, i hop
   • ha ein stad å høyre til;
   • eg høyrer ikkje til i det miljøet
 • la høyre frå seg
  seie ifrå, gje beskjed;
  gje lyd frå seg
  • ho har ikkje late høyre frå seg på ei stund

spørje

spørja

verb
kløyvd infinitiv: -a

Opphav

norrønt spyrja; av spor (1

Tyding og bruk

 1. vende seg til for å få svar på noko;
  frege, forhøyre (seg)
  Døme
  • «kjem du snart heim?» spurde mora;
  • spørje etter noko(n);
  • spørje faren om lov;
  • du spør og grev om alle ting
  • i retorisk spørsmål, som framheving
   • spør om eg vart glad!
  • eksaminere
   • bli spurd om 1814;
   • om 30 år er det ingen som spør kven du varingen som bryr seg om;
   • få spurt opp nokon;
   • spørje nokon til råds;
   • spørje nokon ut om noko(n);
   • spørje seg for, fram, føre;
   • spørje seg fri frå skulen
  • i presens partisipp: som uttrykkjer spørsmål
   • eit spørjande blikk;
   • ei spørjande hovudsetning;
   • spørjande pronomen;
   • sjå spørjande på nokon
 2. få vite, høyre om;
  Døme
  • spørje nytt;
  • ho vart aldri spurd meiringen høyrde noko meir til henne

Faste uttrykk

 • spørje seg sjølv
  grunde på

forhøyre

forhøyra

verb

Opphav

frå lågtysk eller tysk; av for- (2

Tyding og bruk

ta opp politiforklaring eller forklaring i retten av;
spørje ut, eksaminere
Døme
 • forhøyre ein mistenkt

Faste uttrykk

 • forhøyre seg
  spørje seg for;
  skaffe seg greie på
  • forhøyre seg om kva tid toget går

eksaminasjon

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

det å eksaminere eller bli eksaminert;
Døme
 • munnleg eksaminasjon;
 • eksaminasjon av vitne