Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 861 oppslagsord

sted

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt staðr; sideform av stad

Betydning og bruk

 1. avgrenset område, plass, flekk (2)
  Eksempel
  • det forekom feil flere steder i boka;
  • smøre salve på det ømme stedet;
  • finne et egnet sted til leirplass;
  • bestemme tid og sted for et møte;
  • gjøre opp på stedet
 2. Eksempel
  • landsted, sommersted;
  • familien har et vakkert sted
  • hus eller lokalitet som blir besøkt
   • et sted å være;
   • de går aldri noen stederholder seg hjemme;
   • forlystelsessted, utsiktssted
 3. Eksempel
  • komme til stede;
  • bosted, hjemsted, ladested;
  • han er en av de mektige her på stedet;
  • reise fra sted til sted;
  • bo på et lite sted
 4. Eksempel
  • gjøre noe annet i stedet;
  • komme i stedet for noe(n)til erstatning for;
  • tenk deg i mitt sted

Faste uttrykk

 • dra av sted
  reise av gårde, legge i vei
 • et visst sted
  do, wc
 • finne sted
  foregå
  • hendelsen fant sted tirsdag kveld
 • til stede
  nærværende

stede 1

verb

Opphav

samme opprinnelse som ste (2

Betydning og bruk

Faste uttrykk

 • stede til hvile
  gravlegge
 • være stedt i
  befinne seg i (i stor nød, fare)

ste 2, stede 2

verb

Opphav

norrønt steðja ‘få til å stå’, formen påvirket av lavtysk; samme opprinnelse som stede (1

Betydning og bruk

Eksempel
 • ste seg som gårdsgutt

punkt

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt punktr; samme opprinnelse som punktum

Betydning og bruk

 1. lite, rundt merke;
  Eksempel
  • et punkt etter en note;
  • stjernene stod som lysende punkter på himmelen
 2. sted uten utstrekning
  Eksempel
  • to linjer krysser hverande i et punkt
 3. avgrenset område;
  Eksempel
  • det nordligste punktet i Europa
 4. trinn i bevegelse, prosess, utvikling eller lignende;
  Eksempel
  • komme til et visst punkt
 5. Eksempel
  • han la fram et forslag i tre punkter;
  • på det punktet tar du feil;
  • hun påviste feilene punkt for punkt
 6. typografisk målenhet
  Eksempel
  • åtte punkts skrift;
  • et punkt er 0, 37549 mm eller ¹⁄₁₂ cicero

Faste uttrykk

 • det springende punkt
  kjernen i en sak;
  det avgjørende
 • kritisk punkt
  • sted i unnarennet i hoppbakke der overgangen begynner
   • bakkens kritiske punkt er på 90 meter
  • svært viktig eller avgjørende del av noe
   • prisen er et kritisk punkt i forhandlingene
 • til punkt og prikke
  helt nøyaktig;
  til minste detalj
  • jeg fulgte oppskriften til punkt og prikke
 • ømt/sårt punkt
  noe som er særlig sårbart hos en person;
  noe som lett vekker irritasjon eller lignende

påkjøring

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. det å kjøre på;
  Eksempel
  • påkjøring bakfra
 2. sted der en kan kjøre inn
  Eksempel
  • ferja har av- og påkjøring i begge ender

pøl

substantiv hankjønn

Opphav

fra lavtysk

Betydning og bruk

 1. ansamling av væske;
  jamfør blodpøl
 2. sted en blir pint i helvete;
  jamfør svovelpøl
  Eksempel
  • helvetes pøl og pine

dagtemperatur

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

temperatur på dagen et sted

dagbrudd, dagbrott

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

sted der malmen blir brutt på jordoverflaten

daglig

adjektiv

Opphav

norrønt dagligr

Betydning og bruk

 1. som finner sted (nesten) hver dag
  Eksempel
  • være i daglig bruk;
  • han har sin daglige gang her i huset
  • brukt som adverb:
   • hende daglig;
   • det går båt tre ganger daglig
 2. som hører hverdagen til;
  vanlig
  Eksempel
  • daglig antrekk;
  • stå for den daglige driften;
  • daglig kost;
  • det daglige brød

Faste uttrykk

 • daglig leder
  yrkestittel for person som står ansvarlig for drift og ledelse av en virksomhet
 • til daglig
  vanligvis

retreat

substantiv hankjønn

Uttale

ritriˊt

Opphav

fra engelsk ‘tilbaketrekning’; samme opprinnelse som retrett

Betydning og bruk

 1. det å trekke seg tilbake for å få fred til bønn, meditasjon eller lignende
 2. sted for retreat (1)