Avansert søk

22 treff

Bokmålsordboka 11 oppslagsord

gjengs

adjektiv

Opphav

av norrønt gengr ‘gangfør’

Betydning og bruk

Eksempel
 • det har blitt gjengs;
 • gjengse oppfatninger;
 • gjengs framgangsmåte;
 • et gjengs uttrykk

ortodoks

adjektiv

Opphav

av gresk doxa ‘mening’; jamfør orto-

Betydning og bruk

 1. som stemmer med den hevdvunne eller offisielle læren;
  Eksempel
  • ortodoks marxisme;
  • ortodoks forkynnelse;
  • en ortodoks jøde
 2. allment godtatt;
  vanlig;
  Eksempel
  • ortodokse virkemidler i politikken

Faste uttrykk

 • den ortodokse kirke
  den østlige grenen av kristendommen utgått fra den bysantinske kirke
  • den ortodokse kirke består av selvstyrte kirker, som den gresk-ortodokse og den russisk-ortodokse

populær

adjektiv

Opphav

gjennom fransk; fra latin populus ‘folk’

Betydning og bruk

 1. godt likt, avholdt
  Eksempel
  • skolens mest populære lærer;
  • dette produktet blir sikkert svært populært
 2. lett forståelig, enkelt framstilt
  Eksempel
  • en populær framstilling av et komplisert emne
 3. vanlig, utbredt, gjengs
  Eksempel
  • en populær oppfatning;
  • det er blitt populært å sykle

normal 2

adjektiv

Opphav

av latin normalis ‘laget etter vinkelmål, vinkelrett’, av norma; jamfør norm

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • følge normal framgangsmåte;
  • normal nedbørmengde
  • brukt som adverb:
   • etter fem minutter pustet hun normalt igjen
 2. som har fulle åndsevner;
  tilregnelig, psykisk frisk
  Eksempel
  • han er ikke helt normal

nonkonformist

substantiv hankjønn

Opphav

fra engelsk

Betydning og bruk

 1. person med oppfatninger som avviker fra det som er gjengs, for eksempel i politikk eller religion
 2. i Storbritannia: protestantisk dissident

kurant 2

adjektiv

Opphav

gjennom fransk, fra italiensk; av latin currere ‘løpe’

Betydning og bruk

 1. som er gjeldende betalingsmiddel
  Eksempel
  • kurant mynt
 2. Eksempel
  • ordet er helt kurant;
  • dette er en helt kurant løsning for alle

gå i svang

Betydning og bruk

være gjengs, alminnelig utbredt;
Se: svang

hevdvunnen, hevdvunnet

adjektiv

Betydning og bruk

 1. som er oppnådd ved hevd (2
  Eksempel
  • en hevdvunnen rettighet
 2. gjengs, innarbeidet
  Eksempel
  • en hevdvunnen praksis

svang

substantiv ubøyelig

Opphav

etter tysk egentlig ‘være i svingning’

Betydning og bruk

foreldet, i uttrykk som

Faste uttrykk

 • gå i svang
  være gjengs, alminnelig utbredt

nonkonformisme

substantiv hankjønn

Opphav

fra engelsk

Betydning og bruk

avvik fra en gjengs retning, for eksempel i politikk eller religion

Nynorskordboka 11 oppslagsord

gjengs

adjektiv

Opphav

norrønt gengr ‘gangfør, gyldig’; av (1

Tyding og bruk

vanleg (brukt), allmenn, rådande, utbreidd
Døme
 • gjengs uttrykk, ord, måte, inntrykk, oppfatning;
 • det har vorte gjengs

ortodoks

adjektiv

Opphav

av gresk doksa ‘meining’; jamfør orto-

Tyding og bruk

 1. som er i samsvar med den hevdvunne eller offisielle læra;
  Døme
  • ortodoks marxisme;
  • ortodoks forkynning;
  • ein ortodoks jøde
 2. allment godteken;
  vanleg;
  Døme
  • ortodoks finanspolitikk

Faste uttrykk

 • den ortodokse kyrkja
  austleg grein av kristendomen med utspring i den bysantinske kyrkja
  • den ortodokse kyrkja er sett saman av fleire sjølvstyrte kyrkjer, som den gresk-ortodokse og den russisk-ortodokse

populær

adjektiv

Opphav

gjennom fransk; frå latin populus ‘folk’

Tyding og bruk

 1. godt likt, omtykt, venesæl, folkekjær
  Døme
  • ein populær talar
 2. lettfatteleg, enkel, folkeleg
  Døme
  • ei populær framstilling av eit vanskeleg emne
 3. vanleg, utbreidd, gjengs
  Døme
  • sykling er populært

normal 2

adjektiv

Opphav

av latin normalis ‘laga etter vinkelmål, vinkelrett’, av norma; %jf; norm

Tyding og bruk

 1. Døme
  • følgje normal framgangsmåte;
  • normal nedbørmengd;
  • det normale for alderen
  • brukt som adverb:
   • svangerskapen varer normalt 40 veker
 2. som har fulle åndsevner;
  tilrekneleg, psykisk frisk
  Døme
  • ho er ikkje heilt normal
 3. om linje: loddrett

nonkonformist

substantiv hankjønn

Opphav

frå engelsk

Tyding og bruk

 1. person med oppfatningar som vik av frå det som er gjengs, til dømes i politikk og religion
 2. i Storbritannia: protestantisk dissident

kurant 2

adjektiv

Opphav

gjennom fransk, frå italiensk; av latin currere ‘springe, laupe’

Tyding og bruk

 1. gangbar mynt;
  gjeldande betalingsmiddel
  Døme
  • kurante pengar
 2. Døme
  • dette ei heilt kurant løysing på saka;
  • orda er heilt kurante

hevdvunnen

adjektiv

Tyding og bruk

 1. vunnen ved hevd (2, 1)
  Døme
  • ein hevdvunnen rett;
  • ein hevdvunnen praksis
 2. gjengs, innarbeidd
  Døme
  • hevdvunnen praksis

generell

adjektiv

Uttale

sjenerelˊl

Opphav

gjennom tysk, frå latin generalis; same opphav som general-

Tyding og bruk

allmenn(gjeldande), vanleg, gjengs
Døme
 • gje ein generell karakteristikk;
 • gje ein generell kommentar;
 • eit generelt problem;
 • gå frå det spesielle til det generelle
 • brukt som adverb
  • reint generelt kan ein seie …

nonkonformisme

substantiv hankjønn

Opphav

frå engelsk

Tyding og bruk

avvik frå ei gjengs retning, til dømes i politikk eller religion

gjengeleg

adjektiv

Tyding og bruk

Døme
 • eit gjengeleg ord