Artikkelside

Nynorskordboka

general-

i samansetning

Opphav

frå latin ‘allmenn, uavgrensa’; av genus

Tyding og bruk

  1. førsteledd i ord som står for noko allmennt eller felles;
    i ord som generaldebatt
  2. førsteledd i ord som uttrykkjer den eller det viktigaste, største;