Avansert søk

Eitt treff

Nynorskordboka 135 oppslagsord

O 1, o

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

Døme
 • stor O;
 • liten o

O 2

symbol

Tyding og bruk

symbol for grunnstoffet oksygen

orienteringsløp, orienteringslaup

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

terrengløp med kart og kompass der det på kortast mogleg tid gjeld å ta seg fram via kontrollpostar frå start til mål;
forkorta o-løp

otium

substantiv inkjekjønn

Uttale

oˊtsium

Opphav

latin

Tyding og bruk

fritid og kvile, særleg brukt om tida etter at ein person har drege seg attende frå yrkeslivet
Døme
 • nyte sitt otium

ouzo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊso

Opphav

frå gresk

Tyding og bruk

gresk fargelaust anisbrennevin som blir mjølkekvitt når ein blandar det med vatn

orienteringsfag

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

eldre samnemning for skulefaga historie, geografi, samfunnslære og naturfag;
forkorta o-fag

origo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊrigo; oriˊgo

Opphav

frå latin , opphavleg ‘opphav, utgangspunkt’

Tyding og bruk

skjeringspunktet mellom aksane i eit koordinatsystem

prikk 1

substantiv hankjønn

Opphav

frå lågtysk ‘spiss, pigg’

Tyding og bruk

 1. punkt, lite merke, liten rund flekk
  Døme
  • grønt tøy med kvite prikkar i;
  • den svenske bokstaven ‘ö’ er ein ‘o’ med to prikkar over;
  • vi såg hytta som ein prikk langt borte
 2. form for straffepoeng for misferd i trafikken eller for brot på andre reglar
  Døme
  • få prikkar i førarkortet;
  • han fekk mange prikkar i rebusløpet;
  • få ein prikk for brot på skjenkjeløyvet

Faste uttrykk

 • prikken over i-en
  det som gjer noko fullkome;
  krona på verket
  • blomstrane i vasen sette prikken over i-en
 • på ein prikk
  nøyaktig, heilt og fullt
  • han liknar faren på ein prikk;
  • det stemmer på ein prikk
 • på prikken
  nøyaktig
  • dørene er på prikken like;
  • på prikken klokka åtte
 • til punkt og prikke
  heilt nøyaktig;
  til minste detalj
  • dei har følgt lova til punkt og prikke

oksygen

substantiv inkjekjønn

Opphav

frå fransk, nylaging; av gresk oxys ‘skarp, sur’, jamfør -gen (1

Tyding og bruk

gassforma grunnstoff (1) med atomnummer 8, utan farge, lukt og smak;
kjemisk symbol O

-oid 2

adjektiv

Uttale

-o-iˊd

Opphav

same opphav som -id (2

Tyding og bruk

liknande;
i ord som diploid, haploid og paranoid