Avansert søk

8 treff

Bokmålsordboka 3 oppslagsord

grumsete, grumset

adjektiv

Betydning og bruk

 1. om væske: fylt med grums (1);
  uren, uklar
  Eksempel
  • vannet er grumsete og fullt av alger
 2. i overført betydning: uren, tvilsom, snuskete, suspekt
  Eksempel
  • ha grumsete motiver;
  • en grumsete fortid;
  • grumsete forhold;
  • talen formidlet en grumsete ideologi

grumse

verb

Betydning og bruk

 1. gjøre grumsete (1) og uklar
  Eksempel
  • grumse opp bunnfallet
 2. gjøre dårlig, uklar eller uverdig;
  jamfør grums (2)
  Eksempel
  • tvilen begynte å grumse det til for dem;
  • verdiene grumses til av egoisme

uren, urein

adjektiv

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • urene hender, kokekar
 2. i visse troer og religioner: besmittet og derfor skadelig
  Eksempel
  • uren mat;
  • urene ånder;
  • kvinnen ble regnet som uren etter fødselen
 3. Eksempel
  • urene farger;
  • urent farvannmed skjær, båer og lignende;
  • synge, spille urentmed skurrende bitoner eller lignende
 4. ikke korrekt, ureglementert
 5. Eksempel
  • urene tanker

Faste uttrykk

 • uren hud
  med kviser og lignende
 • urent trav
  galopp i en travøvelse; brudd på regler

Nynorskordboka 5 oppslagsord

grumsete

adjektiv

Tyding og bruk

 1. om væske: fylt med grums;
  urein, uklar
  Døme
  • grumsete vatn
 2. i overført tyding: urein, tvilsam, snuskete, suspekt
  Døme
  • ha grumsete motiv;
  • ein grumsete tankegang;
  • grumsete tilhøve;
  • ho har eit grumsete rulleblad

gruggen

adjektiv

Tyding og bruk

grumsete, uklar, hes
Døme
 • grugge vatn;
 • eg er litt gruggen i halsen

grumsen

adjektiv

Tyding og bruk

grumse

grumsa

verb

Tyding og bruk

 1. Døme
  • grumse til vatnet
 2. gjere grumsete (2);
  gjere uverdig
  Døme
  • grumse til den fine venskapen med sladder;
  • akustikken grumsa til klangen

gurmen

adjektiv