Avansert søk

9 treff

Bokmålsordboka 4 oppslagsord

gjennomslag

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

 1. i bergmannsspråk: gjennombryting, gjennombrudd, åpning
  Eksempel
  • gjennomslag
 2. maskinskrevet kopi ved hjelp av karbonpapir
  Eksempel
  • husket du å ta gjennomslag?
 3. i teknisk språk: det at elektrisk strøm bryter gjennom isolasjonsmaterialet på grunn av for høy spenning
 4. i overført betydning: støtte (1, 3), forståelse
  Eksempel
  • gjennomslag for ideene sine

snakke for døve ører

Betydning og bruk

ikke få gjennomslag for ideene sine;
Se: døv
Eksempel
 • de har gode poenger, men snakker for døve ører;
 • hele karrieren har hun snakket for døve ører

døv

adjektiv

Opphav

norrønt daufr; beslektet med doven

Betydning og bruk

 1. som mangler hørsel
  Eksempel
  • være døv fra fødselen av
  • brukt som substantiv:
   • blinde og døve
 2. i overført betydning: som ikke tar hensyn til kritikk eller motforestillinger
  Eksempel
  • være fullstendig døv for motargumenter;
  • ledelsen er døv for kritikk

Faste uttrykk

 • snakke for døve ører
  ikke få gjennomslag for ideene sine
  • de har gode poenger, men snakker for døve ører;
  • hele karrieren har hun snakket for døve ører
 • vende det døve øret til
  ikke ville høre etter
  • typisk deg å vende det døvet øret til;
  • vi kan ikke lenger snu det døve øret til

dørslag

substantiv intetkjønn

Opphav

fra lavtysk ‘gjennomslag’

Betydning og bruk

 1. skålformet kjøkkenredskap med gjennomhullet bunn;
  stor grov sil (2
  Eksempel
  • når pastaen er ferdigkokt, siler du av vannet i et dørslag
 2. dor eller stempel til å slå hull i metallstykker eller til å drive ut nagler med

Nynorskordboka 5 oppslagsord

gjennomslag

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

 1. det å lage hol eller opning;
  Døme
  • gjennomslag i isen;
  • gjennomslag i tunnelen
 2. straumutlading gjennom isolasjonsmateriale på grunn av for høg spenning
 3. skrivemaskinkopi laga med karbonpapir
  Døme
  • ta fire gjennomslag
 4. Døme
  • få gjennomslag for ideane sine

snakke for dauve øyre

Tyding og bruk

ikkje få gjennomslag for ideane sine;
Sjå: dauv
Døme
 • dei har gode poeng, men snakkar diverre for dauve øyre;
 • heile karrieren har ho snakka for dauve øyre

gjennomslagspapir

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

papir til gjennomslag (3)

dørslag

substantiv inkjekjønn

Opphav

frå lågtysk ‘gjennomslag’

Tyding og bruk

 1. skålforma kjøkenreiskap med gjennomhola botn;
  stor grov sil (1
  Døme
  • skylje dei hermetiske bønnene i eit dørslag
 2. dor eller stempel til å slå hol i metall og drive ut naglar med

dauv, døv

adjektiv

Opphav

norrønt daufr; samanheng med doven

Tyding og bruk

 1. som manglar høyrselssansen
  Døme
  • vere dauv på eine øyret
  • brukt som substantiv:
   • ei foreining for dauve og høyrselshemma
 2. i overført tyding: som ikkje tek omsyn til oppmodingar
  Døme
  • vere dauv for alle bøner;
  • leiinga er dauv for kritikk
 3. doven (2), lite salt;
  Døme
  • dauv smak
 4. tung (i kroppen);
  i ulag
 5. om lyd: hol, dump (3

Faste uttrykk

 • snakke for dauve øyre
  ikkje få gjennomslag for ideane sine
  • dei har gode poeng, men snakkar diverre for dauve øyre;
  • heile karrieren har ho snakka for dauve øyre
 • vende det dauve øyret til
  ikkje vilje høyre etter
  • typisk leiaren å vende det dauve øyret til;
  • vi kan ikkje snu det dauve øyret til meir