Avansert søk

12 treff

Bokmålsordboka 8 oppslagsord

gjenvinning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

det å gjenvinne og bruke på nytt verdifulle stoffer i avfall og restprodukter som ellers ville gått tapt
Eksempel
 • materialgjenvinning, varmegjenvinning

returordning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

system som er laget for å tilrettelegge for mottak av avfall til gjenvinning
Eksempel
 • returordning for batterier

anlegg

substantiv intetkjønn

Opphav

fra tysk Anlage ‘det å legge på’

Betydning og bruk

 1. virksomhet med bygging i større omfang, for eksempel industri- og kraftutbygging og bygging av veier og jernbaner
  Eksempel
  • arbeide på anlegg
 2. noe som er bygd, reist, satt opp med et visst formål
  Eksempel
  • det elektriske anlegget i huset;
  • anlegget for gjenvinning
 3. Eksempel
  • parker og grønne anlegg
 4. det å legge et skytevåpen i stilling;
  støtte som et skytevåpen hviler på
  Eksempel
  • skyte med anlegg
 5. spire, kime til utvikling;
  Eksempel
  • naturlige anlegg;
  • ha medfødte anlegg for noe;
  • ha gode anlegg for språk

resirkulering

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

av resirkulere

Betydning og bruk

Eksempel
 • sende emballasje til resirkulering

nyanlegg

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

 1. nytt anlegg (2), gjerne vei, park eller større bygg til industri eller lignende
  Eksempel
  • et nyanlegg for gjenvinning;
  • industriområdet er et nyanlegg
 2. det å bygge noe nytt, ofte brukt om større prosjekt
  Eksempel
  • nyanlegg av lekeplasser og fritidsområder

miljøstasjon

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

mottak (2) for ulike slag avfall for gjenvinning eller destruksjon
Eksempel
 • levere plast på miljøstasjonen;
 • farlig avfall må leveres på miljøstasjon

materialgjenvinning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

gjenvinning av materiale
Eksempel
 • stimulere til ombruk og materialgjenvinning av avfallet

emballasje

substantiv hankjønn

Opphav

fra fransk; jamfør emballere

Betydning og bruk

materiale eller gjenstand til å pakke et produkt inn i
Eksempel
 • finne egnet emballasje;
 • en striesekk brukt som emballasje;
 • gjenvinning av brukt emballasje

Nynorskordboka 4 oppslagsord

gjenvinning

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

returordning

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

system som er laga for å leggje til rette for mottak av avfall til gjenvinning
Døme
 • returordning for plast

materialgjenvinning

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

gjenvinning av materiale
Døme
 • emballasjeavfall går til materialgjenvinning

anlegg

substantiv inkjekjønn

Opphav

gjennom bokmål; frå tysk

Tyding og bruk

 1. verksemd med bygging i større omfang, til dømes industri- og kraftutbygging og bygging av vegar og jernbane
  Døme
  • arbeide på anlegg;
  • bygg og anlegg sysselset mange tusen arbeidarar
 2. noko som er bygd, reist, sett opp med eit visst føremål
  Døme
  • det elektriske anlegget i huset;
  • anlegget for gjenvinning
 3. tilplanta område;
  hage;
  jamfør grøntanlegg
  Døme
  • parkar og grøne anlegg
 4. det å leggje eit skytevåpen i stilling;
  støtte som eit skytevåpen kviler på
  Døme
  • skyte med anlegg
 5. spire, kime til utvikling;
  talent
  Døme
  • ha medfødde anlegg for noko;
  • ha gode anlegg