Avansert søk

134 treff

Bokmålsordboka 67 oppslagsord

C 1, c 1

substantiv hankjønn

Uttale

se

Betydning og bruk

 1. uttales som s foran i, y, æ, ø og med få unntak foran e og som k foran a, o, u og foran konsonant, unntatt h
  Eksempel
  • liten c;
  • stor C;
  • C er tredje bokstaven i alfabetet
 2. (note (2, 1) for) første tone (1, 1) i C-durskalaen;
  jamfør C-dur og c-moll
  Eksempel
  • lav c;
  • høy c;
  • trestrøken c
 3. merke på at noe kommer som nummer tre
  Eksempel
  • oppgang C;
  • del C
 4. tredje beste karakter (4) ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
  Eksempel
  • han fikk karakteren C

c 3

symbol

Betydning og bruk

symbol for centi-, for eksempel i cl og cm

D 1, d 1

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • liten d;
  • stor D
 2. (note (2, 1) for) andre tone (1, 1) i C-durskalaen;
  jamfør D-dur og d-moll
 3. merke for den fjerde i en rekkefølge
  Eksempel
  • oppgang D;
  • del D
 4. karakter (4) ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
  Eksempel
  • karakteren D er nest svakeste ståkarakter

rik

adjektiv

Opphav

norrønt ríkr, opprinnelig ‘mektig’

Betydning og bruk

 1. som eier mye, som har rikelig av noe
  Eksempel
  • en rik og mektig mann;
  • rike land;
  • landet er rikt på vannkraft;
  • rike oljefunn;
  • ha en rik fantasi;
  • bli en erfaring rikere
  • brukt som substantiv:
   • gi skattelette til de rike
 2. som gir god avkastning
  Eksempel
  • en rik frukthøst;
  • et rikt fiske
 3. som inneholder mye av noe
  Eksempel
  • kålrot er rik på C-vitaminer
 4. som inneholder mye forskjellig;
  Eksempel
  • en rik fauna;
  • leve et rikt liv

Faste uttrykk

 • rik onkel
  person, bedrift eller lignende som bidrar til å styrke økonomien
  • de trenger en rik onkel for å utvikle byen
 • smuler fra de rikes bord
  det som blir til overs etter dem som har mye

A 1, a 1

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. Eksempel
  • liten a;
  • stor A;
  • A er den første bokstaven i alfabetet
 2. (note (2, 1) for) sjette tone (1, 1) i C-durskalaen;
  jamfør A-dur og a-moll
  Eksempel
  • kammertonen er enstrøken a
 3. merke på noe som kommer først
  Eksempel
  • oppgang A;
  • del A
 4. beste karakter (4) ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
  Eksempel
  • få A på masteroppgaven

Faste uttrykk

 • fra A til B
  fra et sted til et annet
 • fra A til Å
  fra begynnelse til slutt
 • har en sagt A, får en si B
  har en først begynt på noe, får en fullføre det

h-moll

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

elfenbeinstårn, elfenbenstårn

substantiv intetkjønn

Opphav

etter fransk tour d’ivoire, først brukt av kritikeren C.A. Sainte-Beuve, 1804–1869

Betydning og bruk

opphøyd isolasjon fra omverdenens problemer
Eksempel
 • dikterens elfenbeinstårn;
 • leve i sitt elfenbeinstårn

kunsteventyr

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

eventyr (1) skrevet av en navngitt forfatter;
jamfør kunstdikting
Eksempel
 • H. C. Andersen er en kjent forfatter av kunsteventyr

kontra 1

adjektiv

Opphav

samme opprinnelse som kontra (2

Betydning og bruk

i musikk: nedenfor eller ovenfor normalt leie
Eksempel
 • kontra C

enharmoniske toner

Betydning og bruk

toner med samme tonehøyde som blir skrevet ulikt, for eksempel hiss og c;
jamfør hiss;

Nynorskordboka 67 oppslagsord

C 1, c 1

substantiv hankjønn

Uttale

se

Tyding og bruk

 1. uttala som s føre i, y, æ, ø og med få unntak føre e, som k føre a, o og u og føre konsonant, unnateke h
  Døme
  • liten c;
  • stor C;
  • C er tredje bokstaven i alfabetet
 2. (note (2, 1) for) første tone (2, 1) i C-durskalaen;
  jamfør C-dur og c-moll
  Døme
  • høg c;
  • låg c;
  • trestroken c
 3. merke på at noko kjem som nummer tre
  Døme
  • oppgang C;
  • del C
 4. tredje beste karakter (4) ved høgskular og universitet (på ein skal frå A til F)
  Døme
  • han fekk karakteren C

c 3

symbol

Tyding og bruk

symbol for centi-;
til dømes i cl og cm

D 1, d 1

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. Døme
  • liten d;
  • stor D
 2. (note (2, 1) for) andre tone (2, 1) i C-durskalaen;
  jamfør D-dur og d-moll
  Døme
  • trestroken d
 3. merke for den fjerde i ei rekkjefølgje
  Døme
  • oppgang D;
  • del D
 4. karakter (4) ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
  Døme
  • karakteren D er nest svakaste ståkarakter

rik

adjektiv

Opphav

norrønt ríkr, opphavleg ‘mektig’

Tyding og bruk

 1. som eig mykje, som har rikeleg av noko
  Døme
  • ei rik og mektig kvinne;
  • rike nasjonar;
  • landet er rikt på vasskraft;
  • rike oljefunn;
  • ha ein rik fantasi;
  • bli ei røynsle rikare
  • brukt som substantiv:
   • dei rike har det godt
 2. som gjev god avkastning
  Døme
  • ein rik eplehaust;
  • eit rikt fiske
 3. som inneheld mykje av noko
  Døme
  • appelsin er rik på C-vitamin
 4. som inneheld mykje forskjellig;
  Døme
  • ein rik fauna;
  • leve eit rikt liv

Faste uttrykk

 • rik onkel
  person, bedrift eller liknande som bidreg til å styrkje økonomien
  • fotballaget treng ein rik onkel
 • smular frå dei rike sitt bord
  det som blir til overs etter dei som har mykje

portulakk

substantiv hankjønn

Opphav

frå latin portula ‘liten port’

Tyding og bruk

plante med små, gule blomar og tjukke stenglar og blad, brukt i matlaging som grønsak eller krydder;
Portulaca oleracea
Døme
 • portulakk er rik på C-vitamin og omega-3-feittsyre

innhald

substantiv inkjekjønn

Opphav

gjennom dansk, frå lågtysk inholt eller tysk Inhalt; jamfør innehalde

Tyding og bruk

 1. noko som er i ein behaldar
  Døme
  • innhaldet i kassa;
  • innhaldet på flaska
 2. mengd av eit stoff som er til stades i noko
  Døme
  • mat med høgt innhald av feitt;
  • krekling har lågt innhald av C-vitamin
 3. emne, stoff eller tankar i ei bok, ei framstilling eller liknande
  Døme
  • innhaldet i boka;
  • setje store krav til form og innhald i teksten
 4. slikt som verkeleg har verdi i livet til den einskilde
  Døme
  • leve eit liv utan innhald og meining
 5. tyding, meining
  Døme
  • endre innhaldet i omgrepet ‘jordskifte’

h-moll

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

elfenbeinstårn

substantiv inkjekjønn

Opphav

etter fransk tour d’ivoire, først brukt av kritikaren C.A. Sainte-Beauve, 1804–1869

Tyding og bruk

opphøgd isolasjon frå kvardagen og aktuelle hendingar og problem
Døme
 • dei lever i sitt elfenbeinstårn

gramnegativ

adjektiv

Opphav

første ledd etter namnet til den danske legen H.C.J. Gram, 1853–1938

Tyding og bruk

om bakteriar: som har motstandsevne mot antibiotiske legemiddel;
i motsetnad til grampositiv
Døme
 • infeksjonar som kjem av grampositive og gramnegative bakteriar

kontra 1

adjektiv

Opphav

same opphav som kontra (2

Tyding og bruk

i musikk: nedanfor eller ovanfor normalt leie
Døme
 • kontra C