Avansert søk

34 treff

Bokmålsordboka 22 oppslagsord

LED, led 2

substantiv hankjønn

Opphav

forkorting for engelsk light emitting diode

Betydning og bruk

diode som sender ut lys;

prøvesvar

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

 1. svar på en prøve (1, 2)
  Eksempel
  • læreren rettet prøvesvarene fra klassen
 2. resultat av en test som er tatt, særlig en medisinsk prøve
  Eksempel
  • prøvesvarene viste at han led av vitaminmangel

pyrrhosseier

substantiv hankjønn

Uttale

pyrˊrås-

Opphav

etter navnet til den greske kongen Pyrrhos (318-272 f.Kr.) som seiret over romerne, men led urimelig store tap

Betydning og bruk

dyrekjøpt seier;
seier som er jevngodt med nederlag

li 2

verb

Opphav

norrønt líða

Betydning og bruk

 1. være kommet til et visst punkt
  Eksempel
  • det lir mot kveld;
  • du kan plante løkene når det lir på høsten
 2. være langt framskredet;
  nærme seg slutten
  Eksempel
  • dagen lir;
  • det led mot slutten med henne

Faste uttrykk

 • lakke og li
  gå jevnt framover (mot et visst tidspunkt)
  • det lakker og lir mot jul

lide, li 3

verb

Opphav

samme opprinnelse som li (2 , betydning fra lavtysk

Betydning og bruk

utholde nød eller pine;
Eksempel
 • de har lidd mye;
 • de lider ikke nød;
 • de har lidd urett;
 • han fikk lide for det han hadde gjort;
 • hun lider av diabetes;
 • han lider av tungsinn;
 • du må lide for skjønnheten;
 • mange led av ensomhet i jula

moralsk

adjektiv

Betydning og bruk

 1. som gjelder moral (1)
  Eksempel
  • ha moralske skrupler;
  • moralsk forfall;
  • moralsk opprustning;
  • være moralsk forpliktet til noe;
  • landet led et militært nederlag, men vant en moralsk seier
 2. som er i samsvar med moralen eller med allmenne etiske regler;
  Eksempel
  • leve et moralsk liv;
  • et moralsk menneske
 3. som har kampmoral;
  som gjelder moral (3)

Faste uttrykk

 • moralsk støtte
  det å støtte handlemåte eller synspunkt hos andre uten å binde seg til å støtte dem praktisk eller økonomisk

nederlag

substantiv intetkjønn

Opphav

etter tysk , av niederlegen ‘nedlegge’

Betydning og bruk

 1. det å tape eller bli slått
  Eksempel
  • hæren led nederlag
 2. i overført betydning: det å mislykkes
  Eksempel
  • det var et nederlag for henne at hun ikke ble forfremmet

lysdiode

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

diode som sender ut lys når det går elektrisk støm gjennom den;
Eksempel
 • lysdioden har ensfarget lys og avgir lite varme

lyspære

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

pæreformet glasskolbe med glødetråd eller lysdiode som gir elektrisk lys;
Eksempel
 • skifte lyspærer;
 • lyspærer med lang levetid;
 • en 60 W lyspære

kors

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt kross, gjennom gammelengelsk; fra latin crux

Betydning og bruk

 1. i Romerriket: strafferedskap til dødsstraff som bestod av en loddrett stolpe og et tverrtre langt oppe der en hengte opp den dødsdømte
  Eksempel
  • Jesus led døden på korset
 2. symbol for kristendommen
  Eksempel
  • gjøre korsets tegn;
  • stride for korset
 3. i overført betydning: tung skjebne, prøvelse
  Eksempel
  • enhver har sitt kors
 4. stor vanske, uløselig problem
 5. figur eller gjenstand med form som et kors;
  etterligning av kors (1), ofte benyttet som symbol
  Eksempel
  • reise et kors på graven;
  • bære et kors rundt halsen;
  • korset i det norske flagget
 6. to linjer eller gjenstander som krysser hverandre
  Eksempel
  • legge armene i kors;
  • sitte med beina i kors;
  • sitte med beina over kors
 7. i utrop, forsikring
  Eksempel
  • kors i Jesu navn!

Faste uttrykk

 • ikke legge to pinner i kors
  ikke gjøre noen ting
 • kors på halsen
  æresord
 • krype til korset
  • ydmyke seg ved å krype til krusifikset og gjøre bot;
   angre seg
  • søke hjelp som en før har avvist
 • ta sitt kors opp
  påta seg noe pinefullt

Nynorskordboka 12 oppslagsord

LED, led 3

substantiv hankjønn

Opphav

forkorting for engelsk light emitting diode

Tyding og bruk

diode som sender ut lys;

lysdiode, ljosdiode

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

diode som sender ut lys når det går elektrisk straum gjennom han;
Døme
 • lysdioden har einsfarga lys og gjev frå seg lite varme

lyspære, ljospære

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

pæreforma glaskolbe med glødetråd eller lysdiode som gjev elektrisk lys;
Døme
 • lyspærer med lang levetid;
 • ei 60 W lyspære

LED-pære, ledpære

substantiv hokjønn

Opphav

av LED

Tyding og bruk

lyspære som er sett saman av fleire lysdiodar

leddik

substantiv hankjønn

Opphav

av lågtysk led(d)eke, diminutiv av lade ‘skrin’

Tyding og bruk

lite, avdelt rom i ei kiste eller ein koffert

LED-lampe, ledlampe

substantiv hankjønn eller hokjønn

Opphav

av LED

Tyding og bruk

 1

verb

Opphav

norrønt ganga; innverknad frå austnordisk og lågtysk i infinitiv og presens går

Tyding og bruk

 1. med person eller vesen som subjekt: flytte seg jamt med føtene, spasere, vandre;
  Døme
  • lære å gå;
  • korkje kunne krype eller gå;
  • skal vi gå eller ta buss?
  • gå til fots;
  • gå på tå;
  • gå på hendene;
  • gå på ski;
  • kome gåande;
  • det gjekk nokon i døra;
  • gå forbi nokon;
  • gå av seg skoa;
  • gå ein beinveg;
  • gå ein tur;
  • gå seg ein tur;
  • gå to steg fram;
  • gå ærend;
  • gå vakt
 2. brukt for å seie at ei handling eller ein tilstand varer ved
  Døme
  • gå lenge med influensa;
  • problemet går att i alle land;
  • gå og drive;
  • gå og vente;
  • gå og hangle;
  • gå og vone;
  • gå i sitt tjuande år;
  • gå på jakt;
  • gå på loffen;
  • gå på friing;
  • gå på skule;
  • gå i lære
 3. pleie å bruke
  Døme
  • eg går alltid med hatt
 4. med særleg vekt på byrjinga, utgangspunktet eller målet
  Døme
  • gå feil;
  • gå konkurs;
  • gå fallitt;
  • gå av bussen;
  • kome og gå som ein vil;
  • gå ut;
  • gå heim;
  • gå til sides;
  • gå i land;
  • gå om bord;
  • gå sin veg;
  • ho har alt gått;
  • ho er alt gått;
  • skal vi gå å bade?
  • gå i grava;
  • gå i krigen;
  • gå i selskap;
  • gå på kino;
  • gå til sjøs;
  • gå til sengs;
  • gå til ro;
  • gå frå hus og heim;
  • gå ut på byen;
  • la oss gå
 5. med ting, sak, tilhøve som subjekt, og med grunntyding flytte seg eller bli flytta;
  røre seg, fare;
  utvikle seg, endrast
  Døme
  • bilen går fort;
  • vogna går på skjener;
  • skuffa går lett;
  • båten går for fulle segl;
  • det går fisk i elva;
  • det gjekk så det spruta;
  • hjulet går rundt;
  • klokka går for fort;
  • klokka går på 12;
  • det gjekk kaldt nedover ryggen;
  • det går straumar i vatnet;
  • gå tilbake;
  • gå attende
 6. med ting, sak, tilhøve som subjekt og med særleg vekt på byrjing, utgangspunkt eller mål
  Døme
  • brøda går for tjue kr stykket;
  • varene går unna;
  • gå av mote;
  • huset gjekk opp i røyk;
  • gå tapt;
  • det gjekk hol på sokkane;
  • gå i stykke;
  • gå i knas;
  • gå sund;
  • det har gått prestisje i saka;
  • det har gått ròte i treet;
  • gå i lås;
  • sola går opp;
  • sola går ned;
  • døra gjekk opp;
  • vasen gjekk i golvet;
  • avisa går i trykken;
  • aksla gjekk or led;
  • kvar går turen?
  • skipet går på England;
  • elva går over breiddene;
  • la gå!
  • la ankeret gå!
  • toget går snart
 7. bli borte;
  Døme
  • lyset har gått
 8. øydeleggjast, ryke (4)
  Døme
  • lyspæra har gått;
  • det gjekk nokre sidebein
 9. om tid: lide (2
  Døme
  • det går mot vår;
  • tida går;
  • dagane går med leik og moro
 10. strekkje seg, liggje, vere
  Døme
  • vegen går gjennom dalen;
  • elva går i svingar;
  • det går ein raud tråd gjennom forteljinga
 11. Døme
  • det gjekk eit fælt uvêr over bygda;
  • det er ein farang som går
 12. Døme
  • det går gjetord om ho;
  • det går rykte om han
 13. lykkast, vere mogleg
  Døme
  • det skal gå!
  • dette går ikkje
 14. utvikle seg i ei viss lei
  Døme
  • alt går meg imot;
  • det går bra med han;
  • det går dårleg for han;
  • det går ille for han;
  • det går smått med han;
  • alt går sin gang
 15. vere i rørsle, i verksemd;
  Døme
  • motoren går;
  • uret går;
  • kjeften går;
  • praten går;
  • pusten går;
  • sjøen går høg
 16. Døme
  • dette går for å vere stor kunst;
  • gå for det same;
  • gå ut på eitt;
  • det får gå for denne gongen;
  • setelen går ikkje lenger;
  • kvitteringa går som garanti
 17. Døme
  • vatnet går opp til midja;
  • boka går fram til 1900
 18. Døme
  • det går fem eple på eitt kilo;
  • det går 10 l i bytta
 19. Døme
  • ølet går
 20. bli vist (for tida)
  Døme
  • går det noko på kino?
 21. ha som grunntone
  Døme
  • songen går i moll;
  • melodien går i C-dur
 22. følgje same mønster som
  Døme
  • verbet ‘slite’ går som ‘bite’

Faste uttrykk

 • den går ikkje!
  historia, orsakinga blir ikkje godteken
 • gå an
  vere mogleg, akseptabel eller tillaten
  • det må gå an å be om ein verdig debatt
 • gå att
  • vise seg etter døden
   • historier om døde som går att
  • vise seg på nytt (fleire gonger);
   stadig dukke opp
   • ei formulering som går att i mange avtalar
 • gå av med sigeren
  vinne
 • gå av seg
  utvikle seg; hende, bere til
 • gå av stabelen
  • bli sjøsett
  • gå føre seg, bli skipa til
 • gå av
  • bli avfyrt;
   smelle
   • skotet gjekk av
  • dele seg;
   brotne
   • staven gjekk av på midten
  • slutte (i stillinga) etter nådd aldersgrense
 • gå bort
  • verte borte;
   forsvinne
   • flekken gjekk bort
  • døy
   • han gjekk bort etter kort tids sjukdom
  • vitje andre
 • gå fløyten
  gå tapt;
  ikkje bli av
  • pengane gjekk fløyten
 • gå for det
  omkome, krepere
 • gå for langt
  gå for vidt;
  overdrive
  • nei, no går det for langt!
 • gå for presten
  gå til konfirmantundervisning
 • gå for seg
  hende, bere til
 • gå for vidt
  overdrive
 • gå fram av
  vere tydeleg frå (samanhengen)
 • gå framover
  ha framgang
 • gå fram
  gjere (noko) (slik eller slik)
 • gå fri
  sleppe straff;
  sleppe unna
 • gå frå konsepta
  miste fatninga
 • gå frå kvarandre
  skiljast
 • gå frå vitet
  miste forstanden;
  bli galen
 • gå frå
  slutte å følgje eller etterleve
  • gå frå ei avtale
 • gå føre seg
  hende, skje
  • undervisninga går føre seg i klasserommet;
  • samlinga vil gå føre seg utandørs;
  • debatten har gått føre seg i fleire månader
 • gå i seg sjølv
  granske (skyld og liknande hos) seg sjølv
 • gå i stå
  stoppe opp
 • gå i vasken
  ikkje bli noko av
  • turen gjekk i vasken
 • gå igjen
  • vise seg på nytt (fleire gonger);
   stadig dukke opp
  • vise seg etter døden
 • gå imot
  • gå til åtak på eller forsvare seg
   • gå imot fienden
  • kjempe mot;
   motarbeide
   • gå imot eit framlegg
 • gå inn for
  vere talsmann for, stø; satse på, leggje vinn på (noko)
 • gå inn på
  • ta (nærmare) for seg
  • samtykkje i
 • gå inn under
  bli rekna som ein del av eller vere omfatta av
 • gå inn
  • om blad, avis: slutte å kome ut
  • om tips, spådom: bli oppfylt, lykkast
 • gå med på
  samtykkje i;
  vedgå (noko)
 • gå med
  • bli brukt av forsyningar, råvarer o.l.
   • det gjekk med 50 brød
  • (om person) stryke med;
   døy
 • gå ned
  minke
 • gå om
  handle om;
  dreie seg om
  • gjer greie for løysinga, elles minnest vi ikkje kva det går om
 • gå opp for
  (brått) bli klart, tydeleg for
  • det gjekk eit lys opp for han
 • gå opp i opp
  om to eller fleire ting: vege kvarandre opp, jamne (seg) ut
 • gå opp i
  i matematikk: få eit heilt tal som kvotient når ein deler eit tal på eit mindre tal
  • 3 går opp i 9
 • gå opp
  • auke, stige
   • talet på smitta gjekk opp
  • gi full løysing
   • reknestykket gjekk opp;
   • kabalen gjekk opp
  • rakne
   • gå opp i saumane
  • smelte, tine
   • vatna går opp;
   • isen går opp
 • gå over til
  skifte side, ta til å bruke
 • gå over
  ta slutt, gje seg
 • gå på
  • ta fatt
   • huset fortener nokon som kan gå på med nytt mot
  • gjelde
   • krtikken går på person, ikkje sak
  • få som resultat
   • gå på tap
  • vere avhengig av, nytte
   • gå på stoff;
   • gå på medikament
 • gå rundt
  kantre, velte, tippe over
 • gå saman
  • ha følgje
  • høve saman;
   harmonere
   • fargane går ikkje saman
 • gå seg bort
  gå seg vill
 • gå seg fast
  gå til ein korkje kan kome fram eller attende
 • gå seg vill
  rote seg bort;
  forville seg
 • gå tilbake
  • minke i storleik eller kvalitet;
   verte mindre eller dårlegare
   • partiet gjekk tilbake i oppslutnad
  • falle attende til tidlegare tilstand
   • gå tilbake på eit løfte;
   • gå tilbake på krav
  • vende attende til ein stad eller ein tilstand
   • vi gjekk tilbake til bilen
 • gå til
  • setje i verk;
   kome i gang med
   • gå til åtak;
   • gå til verket;
   • gå til streik;
   • gå til nedlegging
  • bere til, skje;
   ha seg
   • han fortel om korleis det gjekk til då bygda fekk traktor;
   • korleis gjekk det til at det blei nybygg?
  • (om person) døy
 • gå under
  søkke; øydeleggjast
 • gå ut frå
  byggje på, rekne med (noko)
  • gå ut frå at alt er rett
 • gå ut med
  gjere offentleg kjend
  • gå ut med ein bodskap
 • gå ut mot
  kritisere (nokon) sterkt
 • gå ut over
  råke (nokon), verke på, få følgjer for
 • gå ut på
  dreie seg om, handle om, vere om, gjelde
 • gå åt
  krepere, miste livet
 • ha noko å gå på
  ha romsleg (med tid, midlar, krefter)
 • ikkje gå an
  • ikkje la seg gjere
  • ikkje søme seg
 • kva går det av deg?
  korleis er det du ber deg åt?
 • la gå
  • ikkje hindre;
   gi lov til
   • dei let han gå
  • det får så vere
   • men lat gå, det kunne vere moro å prøve
 • noko som går
  sjukdom som mange får samstundes
  • det er noko som går
 • som ein står og går
  slik ein nettopp da er kledd; ubudd
 • så gjekk vi da
  la oss gå

grindled

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

led (4 i grind
Døme
 • det opne grindledet

gard

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt garðr

Tyding og bruk

 1. eigedom på landet (1 med hus for menneske, husdyr og avlingar og med innmark og utmark
  Døme
  • garden Haug;
  • folket på garden;
  • drive eigen gard;
  • livet heime på garden;
  • det tunge arbeidet på garden
 2. inngjerda jordstykke (til dyrking);
 3. open plass mellom eller ved hus;
  gardsplass
  Døme
  • gå ut i garden for å leike
 4. større bustadhus eller forretningsbygg, særleg i eit byområde
  Døme
  • garden manglar heis
 5. Døme
  • hoppe over garden
 6. brukt som etterledd i samansetjingar: noko som liknar eit gjerde

Faste uttrykk

 • der i garden
  i det huset;
  på den plassen;
  hos den personen
  • ikkje noka overrasking der i garden
 • gard og grunn
  • gard (1) med hus og dyrkingsjord
   • eige gard og grunn;
   • bønder som må gå frå gard og grunn
  • alt ein eig
   • satse gard og grunn;
   • somme drakk seg frå gard og grunn
 • til gards
  til garden
  • kome til gards;
  • invitere til gards;
  • velkomen til gards!

segment

substantiv inkjekjønn

Opphav

frå latin av secare ‘skjere’

Tyding og bruk

 1. i geometri: del av sirkelflate som blir avgrensa av ein korde og den bogen som korden skjer av
 2. i geometri: del av ein lekam som blir avgrensa av eit plan og ei krum flate
 3. i språkvitskap: eining i ein heilskap, utsnitt av talestraumen, til dømes ein fon