Avansert søk

Eitt treff

Nynorskordboka 131 oppslagsord

reality

substantiv hankjønn

Uttale

riælˊliti

Opphav

frå engelsk

Tyding og bruk

Døme
 • sjå reality på tv-en;
 • delta i reality

PT

substantiv hankjønn

Opphav

forkorting for personleg trenar

Tyding og bruk

personleg trenar
Døme
 • ho fekk hjelp av PT-en til å trene opp kjernemuskulaturen

preposisjon

Opphav

av norrønt upp á ‘opp på’

Tyding og bruk

 1. brukt om plassering mot eit underlag eller inntil noko
  Døme
  • maten står på bordet;
  • sitje på benken;
  • liggje på stranda;
  • lese på senga;
  • biletet heng på veggen;
  • stå på ei liste
 2. brukt om plassering i noko
  Døme
  • det er vatn på flaska;
  • ha pengar på lomma
 3. brukt ved nemning for lokalitet, område eller liknande
  Døme
  • bu på ein gard;
  • vere ute på sjøen
 4. brukt ved namn på øyar og dei fleste byane i innlandet
  Døme
  • vere heimehøyrande på Stord;
  • bu på Lillehammer
 5. brukt ved nemning av lokale, institusjon eller liknande
  Døme
  • gå på konsert;
  • vere på skulen;
  • dei er ute på byen
 6. brukt ved ord for kroppsdel
  Døme
  • kome seg på beina;
  • stå på hendene;
  • ha hår på brystet;
  • træ ein ring på fingeren
 7. brukt ved ord for transportmiddel
  Døme
  • setje seg på sykkelen;
  • gå på ski;
  • om bord på båten
 8. brukt for å vise tilknyting mellom del og heilskap
  Døme
  • taket på huset;
  • ulla på sauen;
  • enden på visa
 9. brukt ved nemningar for eigenskapar i forhold til noko anna
  Døme
  • breidda på vegen;
  • fargen på veggen;
  • storleiken på beløpet
 10. brukt i uttrykk som nemner relasjon, situasjon eller liknande
  Døme
  • gleda er på mi side;
  • ta noko på seg;
  • helse på nokon;
  • vente på noko;
  • få tid på seg;
  • kjenne noko på seg;
  • sove på saka;
  • vere ekspert på fleire område;
  • resultatet er på nivå med det i fjor
 11. brukt i tidsuttrykk
  Døme
  • midt på dagen;
  • på sine gamle dagar;
  • gjere noko på ein time;
  • hytta har ikkje vore i bruk på år og dag;
  • eg har ikkje vore der på mange år
 12. brukt for å indikere ei rekkje;
  Døme
  • tusen på tusen;
  • gong på gong
 13. brukt ved ord som nemner årsak, middel eller måte
  Døme
  • på eigen kostnad;
  • vere på jakt;
  • klare seg på eit vis;
  • ta fisk på garn;
  • skyte på langt hald;
  • truge nokon på livet;
  • køyre på høggir;
  • krevje husleige på forskot;
  • lese bøker på engelsk;
  • spele eit stykke på oppmoding frå publikum
 14. med omsyn til
  Døme
  • stor på vokster;
  • på godt og vondt
 15. med hjelp av
  Døme
  • motoren går på bensin;
  • konkurrere på kvalitet
 16. brukt ved talstorleikar
  Døme
  • ein fisk på to kilo;
  • ein sum på 1 000 kr;
  • ein periode på minimum ti år
 17. brukt ved fordeling
  Døme
  • det blir 200 kr på kvar
 18. brukt ved rørsle eller flytting av noko
  Døme
  • lyfte på hatten;
  • gløtte på døra
 19. om det å sanse eller vende seg til: i retning av noko eller nokon;
  mot
  Døme
  • rope på nokon;
  • sjå på tv;
  • han tittar på henne
 20. brukt som verbalpartikkel
  Døme
  • drive på med noko;
  • det fryser på;
  • det stod ikkje lenge på;
  • det tok hardt på;
  • vinden står på;
  • kan eg sitje på med deg?
  • slå på radioen
 21. brukt saman med verb i uttrykk med ‘seg’
  Døme
  • kle på seg;
  • la vente på seg;
  • han har lagt på seg
 22. brukt som adverb: i aktiv tilstand
  Døme
  • tv-en er på;
  • lyset står på

Faste uttrykk

 • ha noko på nokon
  skulde nokon for noko ugunstig eller ulovleg
  • politiet har noko på han
 • likne på
  sjå ut som
  • han liknar på mor si
 • på fote
  i orden, i tilfredsstillande tilstand
  • få noko på fote;
  • hjelpe nokon på fote;
  • kome seg på fote att
 • på førehand
  i førevegen;
  føreåt, tidlegare
  • skrive kontrakt på førehand;
  • eg fekk ingen informasjon på førehand
 • på grunn av
  som følgje av;
  forkorta pga.
  • brua er stengd på grunn av uvêret
 • på kryss og tvers
  i alle retningar
  • dei søkte gjennom området på kryss og tvers
 • på langs
  i lengderetninga
  • skjere loffen på langs;
  • på langs og på tvers
 • på skeive
  på skakke, på skrå
  • kassene står på skeive
 • på tverke
  ulagleg, bakvendt
  • dette kjem på tverke for meg;
  • alt går på tverke i dag
 • stå på
  • gå føre seg;
   hende
   • kva er det som står på her?
   • krangelen stod ikkje lenge på
  • henge i;
   jobbe hardt
   • elevane har verkeleg stått på i dag
 • vere på han
  vere i aktivitet
  • han er tidleg på han
 • vere på
  med trykksterkt ‘på’: vere vaken og engasjert
  • for å lukkast må ein alltid vere på

pølse

substantiv hokjønn

Opphav

jamfør islandsk pylsa

Tyding og bruk

 1. matrett av finhakka kjøtblanding, innmat eller liknande, stappa i dyretarm eller syntetisk etterlikning av dyretarm
  Døme
  • pølser kan kokast, steikjast, røykjast og spekjast;
  • varme pølser med brød
 2. noko som liknar på ei pølse (1) i fasong

Faste uttrykk

 • ei pølse i slaktetida
  ein bagatell i den store samanhengen
 • rosina i pølsa
  høgdepunktet;
  det beste (som kjem til sist);
  prikken over i-en

rosina i pølsa

Tyding og bruk

høgdepunktet;
det beste (som kjem til sist);
Sjå: pølse

engelsk 2

adjektiv

Opphav

norrønt en(gil)skr; av gammalengelsk englisc, avleia av angle, engle ‘anglar’

Tyding og bruk

 1. som gjeld England (eller Storbritannia) og engelskmenn
  Døme
  • engelsk kultur;
  • den engelske kongen
 2. som gjeld språket eller faget engelsk (1
  Døme
  • engelsk ordbok;
  • engelsk stil

Faste uttrykk

 • engelsk broderi
  kvit saum av broderte hol på kvitt tøy
  • ta opp att gamle teknikkar som hardangersaum og engelsk broderi
 • engelsk horn
  treblåseinstrument som liknar obo, men er stemt ein rein kvint lågare enn vanleg obo
 • engelsk mil
  lengdemål lik 1609,3 meter
  • arrangere eit gateløp på ei engelsk mil
 • engelsk sjuke
 • engelsk vals
  ein type sakte vals (1
  • eit kurs i tradisjonelle selskapsdansar som engelsk vals

i profil

Tyding og bruk

frå sida;
jamfør en profil;
Sjå: profil
Døme
 • teikne nokon i profil

profil 1

substantiv hankjønn

Opphav

frå italiensk

Tyding og bruk

 1. omriss eller silhuett av ein ting, figur eller naturformasjon
  Døme
  • den karakteristiske profilen av den gamle turisthytta
 2. (omriss av eit) andlet sett frå sida
  Døme
  • ho hadde ein flott, gresk profil
 3. samling av karakteristiske eigenskapar hos verksemd, institusjon, person eller liknande;
  hovuddrag, særdrag, særpreg
  Døme
  • gje partiet ein ny profil;
  • lage ein psykologisk profil av den tiltalte
 4. markant person
  Døme
  • han er ein profil i klubben
 5. presentasjon som person eller verksemd gjev av seg sjølv i sosiale medium
  Døme
  • opprette ein profil på Instagram;
  • logge seg inn på profilen sin

Faste uttrykk

 • halde ein høg profil
  sørgje for å vere verksam og synleg;
  markere seg
  • Noreg har halde ein høg profil i debatten
 • halde ein låg profil
  ha ei forsiktig, avventande haldning;
  ikkje markere seg
  • han har halde ein låg profil i media
 • i profil
  frå sida;
  jamfør en profil
  • teikne nokon i profil

lp, LP

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

grammofonplate med lang speletid;
Døme
 • den siste lp-en til Beatles

pdf, PDF

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. filformat som gjer at eit elektronisk dokument har same utsjånad uavhengig av kva slags digital eining det blir vist på
 2. dokument i pdf-format
  Døme
  • opne pdf-en;
  • sende pdf-ar av alle dokumenta