Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 81 oppslagsord

samarbeid

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

det å arbeide i fellesskap
Eksempel
 • internasjonalt samarbeid;
 • samarbeid mellom hjem og skole

samarbeide

verb

Betydning og bruk

arbeide sammen
Eksempel
 • være lett, vanskelig å samarbeide med;
 • samarbeide om noe

profesjon

substantiv hankjønn

Opphav

fra latin ‘offentlig erklært erverv’

Betydning og bruk

arbeid som en lever av eller er utdannet til;
Eksempel
 • være jurist av profesjon;
 • samarbeid mellom ulike profesjoner i helsevesenet

overbygning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. noe som er bygd over eller oppe på noe annet
  Eksempel
  • overbygningen på et skip
 2. noe samlende eller sammenfattende
  Eksempel
  • en politisk union som overbygning på et økonomisk samarbeid;
  • en teoretisk overbygning

ouverture

substantiv hankjønn

Uttale

overtyˋre

Opphav

fra fransk , av ouvert ‘åpen’

Betydning og bruk

 1. forspill til en opera eller et annet scenisk musikkverk;
  til forskjell fra finale (2)
  Eksempel
  • ouverturen til Aida
 2. konsertstykke med form som en ouverture (1)
 3. Eksempel
  • et tilfeldig møte ble ouverturen til mange års samarbeid

opptakt

substantiv hankjønn

Opphav

fra tysk

Betydning og bruk

 1. i musikk: ufullstendig takt som innleder et musikkstykke
 2. i metrikk: trykklett stavelse foran den første takten i en verselinje
 3. begynnelse, innledning
  Eksempel
  • møtet mellom dem ble opptakten til et langvarig samarbeid

omfattende

adjektiv

Opphav

av omfatte

Betydning og bruk

Eksempel
 • innlede et omfattende samarbeid;
 • gjøre omfattende undersøkelser

nervesystem

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

nett av nerveceller i en kropp som sørger for forbindelse med omverdenen og samarbeid mellom organene i kroppen

Faste uttrykk

 • det autonome nervesystemet
  den delen av nervesystemet som opprettholder funksjonen i kjertler, hjertet og organer med glatt muskulatur, og som virker uavhengig av bevisstheten
 • det perifere nervesystemet
  nervene som går fra hjerne og ryggmarg og ut til alle deler av kroppen

nordisk

adjektiv

Opphav

etter tysk; jamfør nord (1

Betydning og bruk

som hører til eller gjelder Norden
Eksempel
 • de nordiske landene;
 • nordisk samarbeid

Faste uttrykk

 • nordiske grener
  i skiidrett: langrenn, hopprenn og kombinert renn;
  til forskjell fra alpine grener
 • nordiske språk
  fellesbetegnelse for de germanske språkene som blir talt i Norden

nordisme

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

bevegelse eller tiltak for å styrke nordisk samhold og samarbeid