Artikkelside

Nynorskordboka

prøve 2

prøva

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å prøvaå prøveprøverprøvdehar prøvdprøv!
har prøvt
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
prøvd + substantivprøvd + substantivden/det prøvde + substantivprøvde + substantivprøvande
prøvt + substantiv

Opphav

norrønt prófa, gjennom lågtysk, frå latin probare; jamfør prov

Tyding og bruk

 1. granske noko, til dømes for å finne ut kva eigenskapar det har;
  undersøkje, kontrollere, teste
  Døme
  • dei har prøvd ein ny bil;
  • dei prøvde om materialet var sterkt nok;
  • læraren prøvde elevane i grammatikk;
  • ho vil prøve saka for retten
  • brukt som adjektiv:
   • han tok eit prøvande steg
 2. øve inn;
  framføre på prøve (1, 3)
  Døme
  • teateret prøver eit nytt stykke
 3. gjere eit forsøk på;
  Døme
  • eg prøver å kome tidsnok;
  • vi får prøve å finne ein utveg
 4. (la nokon) møte motgang eller liknande
  Døme
  • ho har fått prøve litt av kvart
  • brukt som adjektiv:
   • han var ein hardt prøvd mann

Faste uttrykk

 • prøve krefter
  finne ut kven som er sterkast
 • prøve lykka
  prøve ut noko som ein håper vil lykkast;
  gje seg ut på noko utan å vite om det vil gå godt eller dårleg
  • ho prøvde lykka som modell;
  • prøve lykka i USA
 • prøve noko på
  ta på seg noko for å sjå om det passar
  • han prøvde dressen på
 • prøve seg fram
  gjere stadige forsøk for å finne den rette eller beste løysinga
  • dei prøvde seg fram til den beste oppskrifta
 • prøve seg på nokon
  nærme seg nokon for å freiste å oppnå (romantisk eller seksuell) kontakt
  • han hadde prøvd seg på henne heile kvelden
 • prøve seg på noko
  gjere ein freistnad på noko
  • ho kan snart prøve seg på den store bakken
 • prøve ut
  teste
  • han prøver ut eit nytt medikament mot høgt blodtrykk