Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 64 oppslagsord

forsamling

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

fra lavtysk, jamfør samle; av foreldet forsamle

Betydning og bruk

 1. valgt myndighet;
  Eksempel
  • lovgivende forsamling;
  • folkevalgt forsamling
 2. samling av folk, særlig til møte
  Eksempel
  • forlate forsamlingen;
  • tale til forsamlingen;
  • forsamlingen med seg;
  • like seg best i små forsamlinger;
  • en taus forsamling;
  • en broket forsamling

grunnlovgivende

adjektiv

Betydning og bruk

som skaper en grunnlov
Eksempel
 • grunnlovgivende forsamling

grunnlovsforsamling

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

forsamling som har som oppgave å utforme en grunnlov

fulltallig

adjektiv

Opphav

fra tysk; jamfør tall (2

Betydning og bruk

med fastsatt antall eller mengde
Eksempel
 • en fulltallig forsamling;
 • laget er ikke fulltallig
 • brukt som adverb
  • møte opp fulltallig

riksforsamling

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

av riks-

Betydning og bruk

forsamling av representanter for et helt land
Eksempel
 • riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814

riksdag

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. om eldre forhold: møte der representanter for et lands stender drøftet rikets saker
 2. i visse land, for eksempel Sverige og Finland: nasjonalforsamling

Faste uttrykk

 • polsk riksdag
  larmende forsamling

resolusjon

substantiv hankjønn

Opphav

fra latin; jamfør resolvere

Betydning og bruk

 1. fellesuttalelse fra en forsamling
  Eksempel
  • vedta en resolusjon
 2. beslutning fattet (av kongen) i statsråd
  Eksempel
  • kongelig resolusjon

brokete, broket

adjektiv

Betydning og bruk

 1. med svært forskjellige farger;
  Eksempel
  • et brokete teppe
 2. sammensatt av mange og forskjellige deler, emner eller elementer
  Eksempel
  • en brokete forsamling
 3. Eksempel
  • en brokete fortid;
  • situasjonen er brokete

plenum

substantiv intetkjønn

Opphav

fra latin ‘full’

Betydning og bruk

 1. fulltallig forsamling
  Eksempel
  • drøfte saken i plenum
 2. Eksempel
  • saken skal behandles i Stortingets plenum

plenarforsamling

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

førsteleddet av latin plenarius ‘fullstendig’

Betydning og bruk

fulltallig forsamling;