Artikkelside

Bokmålsordboka

samle

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å samlesamlersamlahar samlasaml!samle!
samlethar samlet
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
samla + substantivsamla + substantivden/det samla + substantivsamla + substantivsamlende
samlet + substantivsamlet + substantivden/det samlede + substantivsamlede + substantiv
den/det samlete + substantivsamlete + substantiv

Opphav

norrønt samna

Betydning og bruk

 1. bringe, skaffe, plukke sammen
  Eksempel
  • samle opp regnvann;
  • samle planter, folkeminner, frimerker, underskrifter;
  • samle folk til en hær;
  • samle glødende kull på ens hodeOrdsp 25,22 ; se glødende
  • sikre seg rikdom
   • samle inn penger;
   • samle på mynter
  • refleksivt:
   • folk samlet seg på gata;
   • snøen samlet seg foran døra;
   • hele familien samles hver julkommer sammen
 2. trekke til seg
  Eksempel
  • forestillingen samlet mange tilskuere
 3. Eksempel
  • samle landet til ett rike
  • som adjektiv i perfektum partisipp:
   • et samlet folk
  • som adverb:
  • refleksivt:
 4. Eksempel
  • samle tankene sine
  • refleksivt:
   • samle seg til en beslutning

Faste uttrykk

 • ikke noe å samle på
  av liten verdi
 • samle i lader
  (Matt 6,26, gammel oversettelse) kare til seg, eie (unødvendig) mye; jamfør lade (1
 • samle seg om
  slutte seg sammen om (noe)
 • samle seg
  komme til ro
 • stå samlet om
  være enige om (noe)