Avansert søk

Eitt treff

Nynorskordboka 181 oppslagsord

egg 1

substantiv hankjønn eller hokjønn

Opphav

norrønt egg; same opphav som tysk Ecke ‘kant, hjørne’

Tyding og bruk

 1. kvesst kant på skjere-, hogg- og stikkreiskap
  Døme
  • skjerande verktøy må ha kvass egg
 2. kvass fjellrygg;
  øvre kant av ein fjellkam
 3. lang rygg i havbotnen;
  ytterkant av ein banke
  Døme
  • fiske på egga

egg 2

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt egg

Tyding og bruk

 1. rundvoren ting med hardt skal eller mjuk hinne omkring ei eggcelle og næringsemne i halvt flytande form
  Døme
  • både fuglar og insekt legg egg;
  • hønene verp egg;
  • linerla ligg på egga;
  • egga blir klekte om våren
 2. egg (2, 1) av høns, brukt som matvare;
  Døme
  • steikt egg og bacon;
  • vil du ha blautkokt eller hardkokt egg?
  • ei kake med mykje egg
 3. noko som er forma som eit egg (2, 1)
  Døme
  • påskepynt med egg av isopor
 4. kjønnscelle hos kvinne eller hodyr;

Faste uttrykk

 • columbi egg
  (etter namnet til Kristoffer Columbus, 1451–1506, fordi han skal ha fått eit egg til å stå på enden ved å knuse spissen mot bordet) enkel, men genial løysing
 • egget vil lære høna å verpe
  den urøynde vil ta den røynde i skule
 • leggje alle egga i éi korg
  satse alt på éi moglegheit
  • det er ikkje klokt av ei verksemd å leggje alle egga i éi korg
 • som plomma i egget
  så godt som ein kan ha det;
  svært godt
  • ha det som plomma i egget;
  • ho treivst som plomma i egget

eggje, egge

eggja, egga

verb

Opphav

norrønt eggja; av egg (1

Tyding og bruk

 1. setje egg (1, 1);
  Døme
  • eggje ljåen
 2. Døme
  • eggje sansane;
  • han eggja folk til å feire;
  • eggje nokon til strid;
  • eggje opp folket;
  • eggjastterge kvarandre

skyr 1

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Uttale

skiˊr

Opphav

same opphav som skjør (1

Tyding og bruk

islandsk nasjonalrett av syrleg, kokt mjølk tilsett løype og vispa ut i egg og fløyte

leggje, legge

leggja, legga

verb

Opphav

norrønt leggja; av liggje

Tyding og bruk

 1. få til å liggje eller plassere i vassrett stilling
  Døme
  • leggje duk på bordet;
  • leggje barna til faste tider;
  • han legg handa mot armlenet
 2. setje frå seg;
  plassere i ein viss orden
  Døme
  • leggje bandasje på såret;
  • leggje kabal;
  • høna legg egg kvar dag;
  • ho legg armen rundt barnet
 3. dekkje, kle
  Døme
  • leggje fliser på badet
 4. forme ut, byggje, lage
  Døme
  • leggje veg gjennom dalen;
  • leggje grunnen til eit internasjonalt samarbeid;
  • dei legg planar;
  • leggje vin
 5. ta vegen, fare;
  styre, stemne
  Døme
  • leggje av stad;
  • leggje på sprang;
  • skipet legg frå kai
 6. fastsetje, påleggje
  Døme
  • leggje skatt på utbytte;
  • dei legg press på styresmaktene
 7. bruke, ofre
  Døme
  • dei legg arbeid på å få dei unge med

Faste uttrykk

 • leggje an på nokon
  streve for å få nokon til kjærast
 • leggje av
  • halde att;
   spare
   • legg av eit brød til meg!
  • kvitte seg med
   • leggje av uvanane
 • leggje bak seg
  • forlate, passere
   • leggje fleire mil bak seg;
   • leggje fjella bak seg
  • gjere seg ferdig med
   • prøve å leggje det vonde bak seg;
   • dei har lagt den bitre konflikten bak seg
 • leggje etter seg noko
  late etter seg noko
  • dei har lagt appelsinskal etter seg i naturen
 • leggje fram
  presentere
  • regjeringa la fram ei utgreiing
 • leggje frå seg
  • setje bort;
   plassere
   • dei la frå seg reiskapen
  • bli ferdig med;
   gløyme
   • leggje frå seg gamle fordommar
 • leggje i seg
  ete mykje
 • leggje i veg
  fare av stad
  • han legg i veg over jordet
 • leggje imot
  • kome med innvendingar
   • det var ikkje råd å leggje imot
  • gje til gjengjeld
 • leggje inn eit godt ord for
  gå god for
 • leggje inn årene
  slutte med ei verksemd;
  leggje opp (1)
 • leggje inn
  • setje inn;
   installere (1)
   • leggje inn alarm i huset
  • plassere i eller innanfor noko
   • han la inn snus;
   • ho legg inn opplysningar om seg sjølv på nettet;
   • dei vil leggje inn ein treningskamp i desember
  • gje beskjed om;
   melde
   • han la inn bod på eit hus
 • leggje i
  oppfatte, forstå
  • kva legg du i det ordet?
 • leggje merke til
  bli merksam på;
  anse, akte, observere
  • du legg merke til så mange ting;
  • ein detalj som er verd å leggje merke til
 • leggje ned
  • få til å liggje nede;
   plassere
   • leggje ned ein krans;
   • leggje ned ein kabel
  • gje opp, slutte med
   • leggje ned skulen;
   • dei la ned drifta
  • hermetisere
   • leggje ned frukt
  • setje fram, hevde
   • leggje ned veto;
   • aktor la ned påstand om ti års fengsel
  • utføre, gjere
   • leggje ned arbeid;
   • dei legg ned ein stor innsats
 • leggje om
  endre
  • leggje om kursen;
  • leggje om til vinterdekk
 • leggje opp til
  gjere opptak til;
  byrje med;
  planleggje
  • dei legg opp til ei omgjering av næringa
 • leggje opp
  • særleg i idrett: slutte
   • han har ingen planar om å leggje opp denne sesongen
  • lage masker når ein strikkar eller heklar
   • ho la opp masker til ein genser
 • leggje på seg
  bli tjukkare
  • ho er redd for å leggje på seg
 • leggje på
  gjere større;
  auke
  • leggje på prisane
 • leggje saman
 • leggje seg borti
  blande seg (utidig) inn i
  • dei ynskjer ikkje å leggje seg borti det heile
 • leggje seg etter
  • prøve å få tak i
   • han legg seg etter kvinnfolka
  • prøve å lære seg
   • dei la seg etter å snakke eit utanlandsk språk
 • leggje seg flat
  vedgå ein feil
  • det hjelper lite å leggje seg flat når det ikkje får konsekvensar
 • leggje seg imellom
  gå imellom, få ende på ein strid;
  mekle
 • leggje seg oppi
  bli med i, blande seg borti
  • han legg seg oppi mykje
 • leggje seg opp
  samle på, spare
  • leggje seg opp pengar
 • leggje seg på minne
  setje seg føre å hugse noko
 • leggje seg til
  • bli liggjande til sengs
  • skaffe seg
   • leggje seg til uvanar
 • leggje seg ut med
  kome i strid med
 • leggje seg
  • innta ei liggjande stilling;
   gå til sengs
   • leggje seg for å sove;
   • ho legg seg sjuk i fire dagar;
   • leggje seg inn på sjukehus;
   • hunden la seg på golvet
  • bli liggjande
   • isen legg seg på fjorden;
   • snøen har lagt seg på vegane;
   • wienerbrød kan leggje seg på sidebeina
  • stilne, spakne
   • applausen legg seg;
   • stormen la seg
 • leggje til grunn
  ha som utgangspunkt eller føresetnad
  • leggje eiga erfaring til grunn for avgjerda
 • leggje til rette/rettes
  rydde, ordne;
  førebu
  • kommunen legg til rette for søppelsortering
 • leggje til
  plusse på, føye til
 • leggje under seg
  eigne til seg, ta makt over
 • leggje ut om
  greie ut, forklare (i det vide og breie)
  • ho måtte leggje ut om røynslene sine
 • leggje ut
  • starte ei reise
   • leggje ut på ein ekspedisjon;
   • dei spurde om vêret før dei la ut
  • betale for
   • eg kan leggje ut for deg
  • setje ut;
   plassere
   • leggje ut mat til måkene
  • gjere tilgjengeleg
   • leggje ut billettar for sal;
   • avisa legg ut nyhende på internett
 • leggje ved
  la liggje saman med noko anna;
  jamfør vedlegg
  • til søknaden må du leggje ved nødvendig dokumentasjon
 • leggje vegen om
  fare innom
  • han la vegen om grannegarden
 • leggje vekt på
  la (noko) telje sterkt
  • ho legg vekt på erfaring
 • leggje vinn på
  leggje arbeid på, gjere seg føre med

bringebærbille, bringbærbille

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

gulbrun bille som gneg ut og legg egg i blomsterknoppane på bringebær (1);
Byturus tomentosus

brioche

substantiv hankjønn

Uttale

briåsˊj

Opphav

frå fransk

Tyding og bruk

(bolleforma) gjærbakst med smør og egg

prinsessepudding

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

pudding av fløyte, smør, mjøl og egg, ofte servert med raud saus

plomme 1

substantiv hokjønn

Opphav

av dansk blomme ‘blom’

Tyding og bruk

den raudgule delen av eit egg;

Faste uttrykk

 • som plomma i egget
  så godt som ein kan ha det;
  svært godt
  • ha det som plomma i egget;
  • ho treivst som plomma i egget

patentsmørbrød

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

smørbrød med steikt egg og karbonade eller bacon