Avansert søk

196 treff

Bokmålsordboka 57 oppslagsord

O 1, o 1

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

Eksempel
 • stor O;
 • liten o

O 2

symbol

Betydning og bruk

symbol for grunnstoffet oksygen

orienteringsløp

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

terrengløp med kart og kompass der det på kortest mulig tid gjelder å ta seg fram via kontrollposter fra start til mål;
forkortet o-løp

ouzo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊso

Opphav

fra gresk

Betydning og bruk

gresk fargeløst anisbrennevin som blir melkehvitt når en blander det med vann

otium

substantiv intetkjønn

Uttale

oˊtsium

Opphav

latin

Betydning og bruk

fritid og hvile, særlig brukt om tiden etter at en person har trukket seg tilbake fra yrkeslivet
Eksempel
 • nyte sitt otium

origo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊrigo; oriˊgo

Opphav

fra latin , opprinnelig ‘opphav, utgangspunkt’

Betydning og bruk

skjæringspunktet mellom aksene i et koordinatsystem

orienteringsfag

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

eldre fellesbetegnelse for skolefagene geografi, historie, samfunnslære og naturfag;
forkortet o-fag

prikk 1

substantiv hankjønn

Opphav

fra lavtysk ‘spiss, pigg’

Betydning og bruk

 1. punkt, lite merke
  Eksempel
  • en grønn bluse med hvite prikker;
  • den svenske bokstaven ‘ö’ er en ‘o’ med to prikker over;
  • vi så hytta som en prikk i det fjerne
 2. form for straffepoeng for å gjøre noe feil i trafikken eller for brudd på andre regler
  Eksempel
  • få prikker i førerkortet;
  • de mistet en kontrollpost og fikk 20 prikker

Faste uttrykk

 • prikken over i-en
  tillegg som gjør noe fullkomment;
  krona på verket
  • de nye putene er prikken over i-en
 • på en prikk
  nøyaktig, helt og fullt
  • de lignet hverandre på en prikk;
  • det stemmer på en prikk
 • på prikken
  nøyaktig
  • de var på prikken like;
  • møte opp på prikken klokka elleve
 • til punkt og prikke
  helt nøyaktig;
  til minste detalj
  • jeg fulgte oppskriften til punkt og prikke

oksygen

substantiv intetkjønn

Opphav

fra fransk, nydanning; av gresk oxys ‘skarp, sur’ , jamfør -gen (1

Betydning og bruk

gassformig grunnstoff (1) med atomnummer 8, uten farge, lukt og smak;
kjemisk symbol O

ok, OK

adjektiv

Uttale

okeiˊ, åkæiˊ, o kå; okåˊ

Opphav

fra engelsk

Betydning og bruk

 1. i orden
  Eksempel
  • her er alt ok
 2. grei;
  akseptabel
  Eksempel
  • han er en ok type;
  • hybelen er helt ok
 3. brukt som interjeksjon for å gi et bekreftende svar: ja vel, i orden, forstått
  Eksempel
  • ok, så gjør vi det;
  • kan du være klar om fem minutter? – Ok!

Nynorskordboka 139 oppslagsord

O 1, o

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

Døme
 • stor O;
 • liten o

O 2

symbol

Tyding og bruk

symbol for grunnstoffet oksygen

orienteringsløp, orienteringslaup

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

terrengløp med kart og kompass der det på kortast mogleg tid gjeld å ta seg fram via kontrollpostar frå start til mål;
forkorta o-løp

otium

substantiv inkjekjønn

Uttale

oˊtsium

Opphav

latin

Tyding og bruk

fritid og kvile, særleg brukt om tida etter at ein person har drege seg attende frå yrkeslivet
Døme
 • nyte sitt otium

ouzo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊso

Opphav

frå gresk

Tyding og bruk

gresk fargelaust anisbrennevin som blir mjølkekvitt når ein blandar det med vatn

orienteringsfag

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

eldre samnemning for skulefaga historie, geografi, samfunnslære og naturfag;
forkorta o-fag

origo

substantiv hankjønn

Uttale

oˊrigo; oriˊgo

Opphav

frå latin , opphavleg ‘opphav, utgangspunkt’

Tyding og bruk

skjeringspunktet mellom aksane i eit koordinatsystem

prikk 1

substantiv hankjønn

Opphav

frå lågtysk ‘spiss, pigg’

Tyding og bruk

 1. punkt, lite merke, liten rund flekk
  Døme
  • grønt tøy med kvite prikkar i;
  • den svenske bokstaven ‘ö’ er ein ‘o’ med to prikkar over;
  • vi såg hytta som ein prikk langt borte
 2. form for straffepoeng for misferd i trafikken eller for brot på andre reglar
  Døme
  • få prikkar i førarkortet;
  • han fekk mange prikkar i rebusløpet;
  • få ein prikk for brot på skjenkjeløyvet

Faste uttrykk

 • prikken over i-en
  det som gjer noko fullkome;
  krona på verket
  • blomstrane i vasen sette prikken over i-en
 • på ein prikk
  nøyaktig, heilt og fullt
  • han liknar faren på ein prikk;
  • det stemmer på ein prikk
 • på prikken
  nøyaktig
  • dørene er på prikken like;
  • på prikken klokka åtte
 • til punkt og prikke
  heilt nøyaktig;
  til minste detalj
  • dei har følgt lova til punkt og prikke

oksygen

substantiv inkjekjønn

Opphav

frå fransk, nylaging; av gresk oxys ‘skarp, sur’, jamfør -gen (1

Tyding og bruk

gassforma grunnstoff (1) med atomnummer 8, utan farge, lukt og smak;
kjemisk symbol O

-oid 2

adjektiv

Uttale

-o-iˊd

Opphav

same opphav som -id (2

Tyding og bruk

liknande;
i ord som diploid, haploid og paranoid