Avansert søk

12 treff

Bokmålsordboka 5 oppslagsord

IA

forkorting

Betydning og bruk

 1. forkorting for intelligensalder

intelligensalder

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

intellektuell utvikling som svarer til et bestemt alderstrinn;
forkortet IA

inkluderende arbeidsliv

Betydning og bruk

ordning som skal motvirke at arbeidstaker må gå over til en trygdeordning eller uførepensjon;
forkortet IA

inkludere

verb

Opphav

av latin includere ‘lukke inne’

Betydning og bruk

regne med;
Eksempel
 • inkludere flere i arbeidslivet;
 • tallet inkluderer både permitterte og ledige;
 • bilen koster 325 000, inkludert registreringsavgift
 • brukt som adjektiv
  • et inkluderende samfunn

Faste uttrykk

 • inkluderende arbeidsliv
  ordning som skal motvirke at arbeidstaker må gå over til en trygdeordning eller uførepensjon;
  forkortet IA

-eri

substantiv intetkjønn

Opphav

fra lavtysk -erie, opprinnelig sammensmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -er

Betydning og bruk

 1. etterledd som lager substantiv av verb;
  i ord som fiskeri og frieri
 2. etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i nedsettende betegnelser for virksomhet;
 3. etterledd som lager substantiv av verb og substantiv, i betegnelser for (stedet for) en virksomhet;
  i ord som bakeri, garveri og meieri

Nynorskordboka 7 oppslagsord

IA

forkorting

Tyding og bruk

 1. forkorting for intelligensalder

intelligensalder

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

intellektuell utvikling som svarer til eit visst alderssteg;
forkorta IA

inkluderande arbeidsliv

Tyding og bruk

ordning som skal motverke at arbeidstakar må gå over til ei trygdeording eller uførepensjon;
forkorta IA

inkludere

inkludera

verb

Opphav

av latin includere ‘lukke inne’

Tyding og bruk

rekne med;
Døme
 • inkludere fleire i arbeidslivet;
 • gode vilkår for forsking inkluderer også laboratorium og testanlegg;
 • meirverdiavgift er inkludert i prisen
 • brukt som adjektiv
  • eit inkluderande samfunn

Faste uttrykk

 • inkluderande arbeidsliv
  ordning som skal motverke at arbeidstakar må gå over til ei trygdeording eller uførepensjon;
  forkorta IA

postglasial

adjektiv

Uttale

utt òg -iaˊl

Opphav

av post-

Tyding og bruk

geologi: som høyrer til eller gjeld ein periode etter ei istid
Døme
 • postglasialt klima

paranoia

substantiv hankjønn

Uttale

utt -noˊia el. -no-iˋa

Opphav

av gresk para- og nus ‘vit, forstand’; jamfør para-

Tyding og bruk

sinnssjukdom med visse vrangførestillingar, til dømes forfølgingsvanvit eller stormannsgalskap

-eri

substantiv inkjekjønn

Opphav

frå lågtysk -erie, opphavleg samansmelting av gresk -ia og latin -arius; jamfør -ar (2

Tyding og bruk

 1. suffiks som lagar substantiv av verb;
  i ord som fiskeri og frieri
 2. suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nedsetjande nemningar for verksemd;
 3. suffiks som lagar substantiv av verb og substantiv, i nemningar for (staden for) ei verksemd;
  i ord som bakeri, garveri og høvleri