Artikkelside

Bokmålsordboka

inkluderende arbeidsliv

Betydning og bruk

ordning som skal motvirke at arbeidstaker må gå over til en trygdeordning eller uførepensjon;
forkortet IA