Avansert søk

2 treff

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

-tydig

adjektiv

Opphav

av tyde (2

Betydning og bruk

i sammensetninger: som har slik betydning som førsteleddet sier, i ord som
Eksempel
  • entydig, flertydig, mangetydig

Nynorskordboka 1 oppslagsord

-tydig

adjektiv

Tyding og bruk

som tyder, har tyding (slik førsteleddet seier); til dømes i eintydig, fleirtydig og tvitydig