Artikkelside

Nynorskordboka

-tydig

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-tydig-tydig-tydige-tydige
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
-tydigare-tydigast-tydigaste

Tyding og bruk

som tyder, har tyding (slik førsteleddet seier); til dømes i eintydig, fleirtydig og tvitydig