Avansert søk

Eitt treff

Nynorskordboka 3 oppslagsord

-an 1

substantiv hankjønn

Opphav

av latin -anus

Tyding og bruk

suffiks i substantiv;
i ord som membran og meridian

-an 2

substantiv inkjekjønn

Opphav

av latin -anus

Tyding og bruk

suffiks brukt i systematiske namn på alkan;
i ord som metan og etan

-an 3

adjektiv

Opphav

av latin -anus

Tyding og bruk

suffiks som uttrykker ord av slik art eller med slike eigenskapar som er nemnde i første delen av ordet;
til dømes human og simultan