Artikkelside

Nynorskordboka

-itt 1

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -itt-itten-ittar-ittane

Opphav

av latin -ita, -ites; av gresk -ites, ‘som høyrer til, vedkjem’

Tyding og bruk

 1. suffiks brukt til å lage personnemning som nemner opphav (på ein stad, i eit land), tilhøve (til ei rørsle og liknande);
 2. suffiks brukt til å forme namn på mineral og fossil;
 3. suffiks brukt i namn på visse insekt;
  i ord som termitt (2
 4. suffiks brukt i namn på visse salt og esterar;
  i ord som nitritt
 5. suffiks brukt i namn på eksplosiv;
  i ord som dynamitt
 6. suffiks i namn på ymse andre stoff;
  i ord som bakelitt og ebonitt
 7. suffiks brukt i namn på blomstrar;
  i ord som margeritt