Avansert søk

9 treff

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

gag, gagg

substantiv hankjønn

Uttale

gægg

Opphav

fra engelsk opprinnelig ‘knebel’

Betydning og bruk

improvisert, komisk påfunn eller effekt i film, revy eller lignende

Nynorskordboka 8 oppslagsord

gag 1, gagg

substantiv hankjønn

Uttale

gægg

Opphav

frå engelsk opphavleg ‘oppdikta soge, påfunn’

Tyding og bruk

overraskande, komisk innslag eller påfunn i film, revy eller liknande
Døme
 • ein film full av gagar

gag 2

adjektiv

Opphav

norrønt gag- i samansetningar; samanheng med gane (1

Tyding og bruk

 1. som står bøygd attover;
  bakoverbøygd, krum
  Døme
  • gag hals;
  • gag ljå

Faste uttrykk

 • gag vinkel
  vinkel mellom 90 og 180°, stump vinkel

stump vinkel

Tyding og bruk

vinkel mellom 90 og 180 grader; gag (2, 1) vinkel;
Sjå: stump

gag vinkel

Tyding og bruk

vinkel mellom 90 og 180°, stump vinkel;
Sjå: gag

gagle

gagla

verb

Opphav

av gagl; tyding 2 med innverknad frå gag (2

Tyding og bruk

 1. Døme
  • gagle seg
 2. strekkje seg, gage
  Døme
  • stå og gagle

gase

gasa

verb

Opphav

samanheng med gag (2

Tyding og bruk

strekkje hals, gage

vinkel

substantiv hankjønn

Opphav

frå lågtysk; samanheng med vinke eigenleg ‘bøying’

Tyding og bruk

 1. geometrisk figur som er avgrensa av to rette linjer frå same punktet;
  mål for kor mykje den eine av to linjer må svingast om skjeringspunktet før ho fell saman med den andre
  Døme
  • full vinkel360° (400 g);
  • stump (gag) vinkelvinkel mellom 90° og 180°;
  • dørkarmen er ikkje i vinkeler ikkje rettvinkla
  • til dømes i fotball
   • skyte frå (altfor) skrå vinkel
  • i overført tyding
   • sjå noko frå ulike vinklarsynsvinklar
 2. reiskap til å måle, setje av (rette) vinklar med
  Døme
  • lausvinkel;
  • fast vinkel
  • om distinksjonar for sersjantar og (vise)korporalar
   • få vinklar
  • særleg i fotballmål: kryss (1, 2)
   • skotet gjekk heilt opp i vinkelen

Faste uttrykk

 • bein vinkel
  180° (200 g) = den rette linja;
  like vinkel
 • konkav vinkel
  vinkel mindre enn 180°
 • konveks vinkel
  større enn 180°
 • rett vinkel
  vinkel på 90° (100 g)
 • spiss vinkel
  vinkel mindre enn 90°

stump 2

adjektiv

Opphav

lågtysk

Tyding og bruk

  • ein stump ting
 1. i politispråk:

Faste uttrykk

 • stump vald
  vald der ein bruker våpen som ikkje er spisse el. kvasse
 • stump vinkel
  vinkel mellom 90 og 180 grader; gag (2 vinkel